Kategoriserte innlegg: Sprengning

Golden Shank gir bedre beskyttelse

Sandvik har lansert «Golden Shank», et patentert korrosjonsbeskyttende belegg som skal gi økt levetid og lavere borekostnader per meter.

Eksplosive svenske tilstander

SPRENGSTOFF PÅ AVVEIE: I fjor var det 138 tilfeller av eksplosjoner i Sverige utført av kriminelle. Det eneste landet i Europa med flere eksplosjoner, var Ukraina. Dette ifølge Jan Johansson, fra svenske Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF).

Det helseskadelige norske fjellet

Flere studier opp gjennom årene viser at kvartsstøv kan føre helseproblemer for de som blir eksponert for dette. På slutten av fjoråret hadde NRK flere saker om temaet, og hvordan norske entreprenører og tunnelarbeidere daglig utsettes for det helsefarlige støvet.

To filmpremierer om bergsprengning

Bransjerådet for Fjellsprengning har laget flere informasjonsfilmer, og rett før jul var det premiere på to nye filmer.  

Tunnelstatistikken: Økning fra i fjor

Hvert år på denne tiden publiserer Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) statistikken som viser hvor mye tunnel som er drevet i løpet av året. Statistikken viser at det er tatt ut nesten en million faste m3 mer i år enn i fjor.

Gullfeiselen til LNS

LNS ble hedret med prisen Gullfeiselen for 2023 under Fjellsprengningskonferansen 23. november. En stolt konsernsjef i LNS, Frode. M Nilsen, tok imot prisen.

Mange vil ha stein fra skipstunnelen

Tre millioner kubikkmeter fast fjell fra Stad skipstunnel kan skape nye kaier og næringsområder, og gi mange nye arbeidsplasser.

Du som håndterer eksplosiver har et ansvar!

Hver dag håndteres store mengder eksplosiver i Norge. Håndteringen er strengt regulert for å unngå uhell, og for at eksplosiver ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden. Les rådene fra DSB her.

Første salve med nytt sprengstoff

Sammen med Statens vegvesen og Hypex Bio Norge, utførte Skanska det som skal være verdens første kommersielle tunnelsalve med et helt nytt og nitrogen-fritt sprengstoff.

Ny rystelsesstandard lansert

– En forenklet og mer konkret standard, som vil bidra til at entreprenører vil kunne gjennomføre sprengningsarbeider på en mer hensiktsmessig måte, uten å skade konstruksjoner, sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Skanska tilbake på tunneltoppen

Entreprenørselskapet Skanska tok ut over 1,2 millioner faste kubikkmeter med fjell i forbindelse med tunnelarbeider i løpet av 2022.

To nye æresmedlemmer i NFF

Nils Røren og Ola Woldmo ble hedret med æresmedlemskap i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) på Fjellsprengningsdagen 24. november.

Utviklet sikkerhetsglass fra sykehussengen

Kai Børre Andersen jobbet med bilglass i mange år og leverte i tillegg sikkerhetsfilm for bruk på blant annet anleggsmaskiner. Da en stor maskinaktør tok kontakt med ønske om å øke sikkerheten for maskinførerne, utviklet han like godt en ny type sikkerhetsglass.

Besøk en tunnel i sommerferien!

Norsk vegmuseum på Hunderfossen i Lillehammer, har det som trolig er verdens eneste tunnel sprengt ut til utstillingsformål, og tunellen ved Norsk fjellsprengningsmuseum er en populær og spektakulær attraksjon.

Gjennomslag i Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er Nye Veier og entreprenør ACCIONA gjennom i det nye løpet på Væretunnelen.

Ny løsning for kjøp av eksplosiver

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert i Norge. Det kreves tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å kjøpe eksplosiver. DSB har nå lansert en ny digital løsning for virksomheter som skal søke om dette.

Eksplosiv prisvekst på sprengstoff

Det er ikke bare strømprisen som har skutt i været den siste tiden. En voldsom prisvekst på sprengstoff skaper nå bekymringer for aktører i anleggsbransjen.