Kategoriserte innlegg: Anlegg

– Doffin har daua!

Mangelen på oppdrag er noe av det som bekymrer entreprenørene mest akkurat nå. Og fastpriskontrakter vil ingen ha.

Mest lest på Anleggsmaskinen.no i 2022

I 2022 har Anleggsmaskinen dekket store og små begivenheter, besøkt entreprenører og anleggsprosjekter fra sør til nord, møtt lærlinger som satser på en fremtid i anleggsbransjen, intervjuet politikere og rapportert om siste nytt innen maskiner og utstyr. Vi har tatt et tilbakeblikk og sett på hvilke saker som var blant de mest leste i 2022.

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet tok en klage fra interesseorganisasjon til følge, og satte til side Statsforvalteren i Innlandet sitt vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for å fremføre ny E6 på bru over Lågendeltaet naturreservat.

Bedre forhold over Hemsedalsfjellet i vinter

Anlegg Øst Entreprenørs arbeid bidrar til at det blir bedre regularitet for trafikken over Hemsedalsfjellet alt denne vinteren. Det sørger ny fresegate og kolonneplass for.

Møtte Sjefsnissen på Værste

En ny bydel er i ferd med å vokse fram på området der Fredrikstad Mekaniske Verksted bygget skip gjennom mer enn 100 år. Nylig fikk anleggsområdet besøk av det som kanskje blir fremtidige anleggsarbeidere og som var på jakt etter Sjefsnissen.

Sikrer vannforsyningen med sjøledning

En overføringsvannledning på 6 km har blitt lagt for å sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. 1700 m med ledning ligger på land og 4300 m ligger som sjøledning.

Backe kjøper Kruse Smith Entreprenør

Backe Entreprenør har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Kruse Smith Entreprenør, og blir med dette en av Norges største entreprenører. Med oppkjøpet av Kruse Smith vil Backe ha et volum i størrelsesorden 7-8 milliarder, og en organisasjon på totalt 1330 ansatte.

Aktiv rekruttering og økt kvinneandel

Rogalandsentreprenøren Grunn-Service AS har et uttalt mål om å øke kvinneandelen i bedriften, og for inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner.

Åpnet enda en ny vei i Valdres

På ti år har Statens vegvesen bygd og utbedret 72,3 kilometer på E16 i Valdres og over Filefjell. Godt samarbeid med Hæhre Entreprenør førte til åpning av den nye veistrekningen tre måneder før tiden.

Lars Hæhre ny konsernsjef i Infra Group

Lars Hæhre er utnevnt til ny konsernsjef i Infra Group og trer inn i rollen fra og med 1. desember. Han etterfølger Albert Hæhre som har vært konsernsjef siden 1. april 2020.

Syltern skal bygge siste del av E6 Helgeland

I konkurranse med Hæhre Entreprenør AS og Bertelsen & Garpestad AS er Johs. J. Syltern AS tildelt oppdraget med å bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn.

94 millioner kroner til kompetansepåfyll

Regjeringen deler ut penger til 11 bransjeprogram, og ansatte blant annet i avfall- og gjenvinningsbransjen og anleggsbransjen kan nå tilegne seg oppdatert kunnskap gjennom skreddersydd, kort og relevant etter- og videreutdanning.

Full fart med Syltern langs Tunna

Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner, og nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny vei langs Tunna. 

Fare for sosial dumping i statlige anskaffelser

Statlige virksomheter kontrollerer ikke lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene de kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeid av. Ifølge Riksrevisjonen er dette sterkt kritikkverdig.

Busengdal AS med på Bypakke Ålesund

Statens vegvesen har gjennomført anbudskonkurranse på forbedrende arbeid i Breivika, og signerte mandag kontrakt med Busengdal AS.

Satser friskt som entreprenør og bonde

Sven Dahle (23) bestemte seg tidlig for å bli maskinfører. Nå har han etablert eget firma, kjøpt ny hjulgraver og har et fjøs fullt av storfe for kjøttproduksjon.

Arkeologiske undersøkelser ved Fetsund

Når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging, er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

Vannovervåking minutt for minutt

Sju automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veianlegget E16 Bjørum-Skaret sender SMS til entreprenør og byggherre dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi.