Kategoriserte innlegg: Anlegg

Nedgradert til gangbro

Statsrådvegen bro var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bro. Nå er broen blitt nedgradert, og skal kun brukes av gående og syklende.

Bidrar til bedre vei mellom Oslo og Trondheim

Rv. 3 gjennom Østerdalen er for mange tungbilsjåfører den foretrukne veien mellom hovedstaden og trehusbyen Trondheim. Store deler av veien er av god standard, men lengst nord er den både smal og svingete – det gjør Tronfjell Maskin noe med.

86 000 bolter – for sikkerhets skyld

86 000 bolter, 34 000 m3 sprøytebetong og mange tusen kvm steinsprangnett, skal sørge for at man kan kjøre trygt på ny E16 Bjørum-Skaret fra høsten 2025.

Gjør myra blaut igjen

Gjennom mange tiår er tusenvis av myrer rundt om i Norge blitt grøftet av forskjellige årsaker. Nå er vi inne i restaureringens tiår, og flere hundre tusen meter med grøfter er tettet for å tilbakeføre myrene til naturlig tilstand. Arbeidet utføres av dyktige entreprenører med brede belter.

Kritisk til utbyggingen av Kvænangsfjellet

Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF er kritisk etter nytt steinras på E6 Kvænangsfjellet. Nylig kom nok et steinras seg over skredsikringene i Rakkenesura på nordsiden av Kvænangsfjellet. Det førte til at fjellovergangen nok en gang måtte holde stengt i lengre tid.

Nøstvettunnelen repareres etter skade

I juni kjørte en lastebil inn i veggen i Nøstvettunnelen på E6 i Viken, og gjorde store skader. Nå stenges nordgående løp for reparasjon.

Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Snart kan man kjøre E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms året rundt, uten frykt for at veien stenges på grunn skredfare eller uvær. Nye Veier og totalentreprenør LNS ligger an til å åpne deler av den nye veien hele ni måneder før tiden.

Bygger Norges råeste campingplass

Leif Einar Lothe (Lothepus) er kjent av mange fra TV-seriene Fjorden cowboys, Lothepus camping og Farmen kjendis. Nå er han i ferd med å få gjennomført en drøm han har hatt i mange år – å bygge en stavkirke i hjembyen Odda.

Dokka Entreprenør AS skal bygge E16

Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.

Kontrakt til Peab på Nye Bodø lufthavn

Peab Anlegg har inngått avtale med Avinor om utbyggingen av Nye Bodø lufthavn. Kontrakten omfatter blant annet bygging av ny rullebane, nye taxebaner og flyoppstillingsplasser.

Skal utføre prøvepeling i Mjøsa

I løpet av sommeren og høsten skal det gjennomføres prøvepeling for ny Mjøsbru. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa. Arbeidet inngår i planarbeidet for ny E6 Moelv – Roterud.

Landet gigantprosjektet i nord

Nord-Norges største samferdselsutbygging er en realitet. Nylig ble milliardprosjektet formelt signert, og samferdselsministeren er glad for at en norsk entreprenør fikk jobben.

Har et forhold til alle i Longyearbyen

LNS Spitsbergen er involvert i mye av det som skjer i Longyearbyen, og det skal godt gjøres for beboere, næringsdrivende og turister å ikke ha et forhold til dem.

Gir våt moro til nye generasjoner

Kaasa Maskin AS har utført arbeid i Bø Sommarland hvert eneste år siden parken åpnet i 1985. I år har den lokale bedriften sørget for den største oppgraderingen av parken noensinne.

Veidekke skal bygge kraftverk

Veidekke har fått i oppdrag av Sognekraft Produksjon AS å bygge et nytt vannkraftverk ved Feios i Vik kommune i Sogn.

Tester løsninger for utslippsfrie anleggsplasser i 10 prosjekter

– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Derfor gir vi nå 10 nye pilotprosjekter tilskudd for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Midlertidig bru på Tretten klar i mai

Arbeidet med støping og graving for fundamentene til brua er i full gang. Brua skal tåle å bære alle typer kjøretøy og ha et eget felt for gående og syklende. Den skal stå der i flere år og tåle flom.

Bygger badepark for bruk i nye 100 år

Det er cirka 100 år siden natursteinsmuren i Badeparken i Drøbak ble satt opp for å utvide friluftsområdet mot Oslofjorden. Nå er entreprenør Leif Grimsrud AS i full gang med å restaurere og bygge opp igjen muren på oppdrag fra Frogn kommune.

Kan kutte store kostnader på VA-prosjekter

«Alle» vet at gjenbruk av masser til omfylling av rør i VA-prosjekter er miljøvennlig. Nytt beregningsverktøy viser at det også kan spare mye penger for ledningseiere.

Rydder skog og bygger vei med samme maskin

Dokka Entreprenør AS er i full gang med å utbedre rv. 22 mellom Sarpsborg og Rakkestad, i Viken. For å fjerne vegetasjonen så effektivt som mulig, ble det påmontert hogstaggregat på selskapets nyeste Hitachi-graver.