Kategoriserte innlegg: Anlegg

Kjærkommen oppgradering av sentral Tromsø-gate

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS har erstattet en 130 meter lang brokonstruksjon sentralt i Tromsø med en spunt- og betongvegg. Veistrekningen, som ligger helt inntil byens eldste nåværende barneskole, blir igjen trygg å ferdes på, både for myke og harde trafikanter.

Vant den siste store kontrakten på Rogfast

To entreprenørselskaper konkurrerte om den siste store kontrakten på Rogfast. JV Implenia Norge AS/Stangeland Maskin AS leverte lavest konkurransesum og vant dermed prosjektet E02 Kvitsøy.

Gjennomslag i den første tunnelen på Sotrasambandet

Ti måneder etter at første salve ble avfyrt på vestsiden av Kolltveit, er det lys i begge ender av de to løpene på Kolltveittunnelen. Den første av fire tunneler på det nye Sotrasambandet.

Ett år siden første salve på Rogfast

Ett år er gått siden skytebas Eivind Lien i Skanska og daværende Bokn-ordfører, Osmund Våga, trykket på knappen for den første salven i hovedløpene, i det som skal bli verdens lengste og dypeste veitunnel. 

Gjennomslag i Åstunnelen i Trøndelag

På selveste skuddårsdagen ble det gjennomslag i Åstunnelen. Ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, og ordfører i Stjørdal kommune, Eli Arnstad, fyrte av gjennomslagssalven.

Effektive CO2-reduserende tiltak i VVA-prosjekt

På et VVA-prosjekt i Asker kommune har byggherre og Aktiv Veidrift AS Entreprenør sammen funnet gode løsninger for betydelig i reduksjon av CO2-utslippene. Løsningen er en blanding av el-drift, lokal massehåndtering og utfordring av normer.

Batterielektriske gruvemaskiner i rentvannstunnelen

Epiroc har levert flere batterielektriske maskiner til joint venture-selskapet AF Ghella for bruk i byggingen av ny vannforsyning i Oslo. Denne type maskiner har tidligere bare blitt brukt i gruveprosjekter og det er første gang Epirocs batterielektriske gruvemaskiner bidrar til nullutslipp i et anleggsprosjekt.

Verdens lengste og dypeste tunnel tar form

Når den undersjøiske E39-tunnelen fra Randaberg til Bokn i Rogaland står ferdig om ca. åtte år, blir den den lengste og dypeste veitunnelen i verden. Det jobbes nå fra tre påhugg og vi ble med byggherren på Randaberg, hvor Implenia/Stangeland driver både opp- og nedover i to løp.

Utfordrende tunneldriving på Færøyene

På den sørligste av Færøyene – Suðuroy – bygger Metrostav Norge AS en tunnel mellom de to små bygdene Fámjin og Ørðavík. Da Anleggsmaskinen er på besøk har deler av tunneltaket kollapset.

Skrev historie på Helgeland – sikret ny norsk tunnelkompetanse

For første gang i Norge er det drevet veitunnel i løsmasser uten hjelp fra utlandet, ifølge Statens vegvesen. Jobben ble gjort utelukkende med norsk kompetanse, og uten konflikt mellom entreprenør og utbygger.

Nedgradert til gangbro

Statsrådvegen bro var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bro. Nå er broen blitt nedgradert, og skal kun brukes av gående og syklende.

Bidrar til bedre vei mellom Oslo og Trondheim

Rv. 3 gjennom Østerdalen er for mange tungbilsjåfører den foretrukne veien mellom hovedstaden og trehusbyen Trondheim. Store deler av veien er av god standard, men lengst nord er den både smal og svingete – det gjør Tronfjell Maskin noe med.

86 000 bolter – for sikkerhets skyld

86 000 bolter, 34 000 m3 sprøytebetong og mange tusen kvm steinsprangnett, skal sørge for at man kan kjøre trygt på ny E16 Bjørum-Skaret fra høsten 2025.

Gjør myra blaut igjen

Gjennom mange tiår er tusenvis av myrer rundt om i Norge blitt grøftet av forskjellige årsaker. Nå er vi inne i restaureringens tiår, og flere hundre tusen meter med grøfter er tettet for å tilbakeføre myrene til naturlig tilstand. Arbeidet utføres av dyktige entreprenører med brede belter.

Kritisk til utbyggingen av Kvænangsfjellet

Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF er kritisk etter nytt steinras på E6 Kvænangsfjellet. Nylig kom nok et steinras seg over skredsikringene i Rakkenesura på nordsiden av Kvænangsfjellet. Det førte til at fjellovergangen nok en gang måtte holde stengt i lengre tid.

Nøstvettunnelen repareres etter skade

I juni kjørte en lastebil inn i veggen i Nøstvettunnelen på E6 i Viken, og gjorde store skader. Nå stenges nordgående løp for reparasjon.

Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Snart kan man kjøre E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms året rundt, uten frykt for at veien stenges på grunn skredfare eller uvær. Nye Veier og totalentreprenør LNS ligger an til å åpne deler av den nye veien hele ni måneder før tiden.

Bygger Norges råeste campingplass

Leif Einar Lothe (Lothepus) er kjent av mange fra TV-seriene Fjorden cowboys, Lothepus camping og Farmen kjendis. Nå er han i ferd med å få gjennomført en drøm han har hatt i mange år – å bygge en stavkirke i hjembyen Odda.

Dokka Entreprenør AS skal bygge E16

Til høsten starter arbeidet med å oppruste strekningen E16 Verkevika–Toso i Jevnaker, og nå er det klart at Dokka Entreprenør AS skal utføre jobben.