Kategoriserte innlegg: annonse

Engcon – det er aldri no’ tull!

Det er vår når vi besøker Inge-Vidar Brustuen og hans smykke av en Volvo EW160E, utstyrt med S60-feste og EC219 med EC-oil. (ANNONSØRINNHOLD)

Hvordan finansiere anleggsutstyr?

Vi har tatt hverdagen tilbake, men kanskje er det ikke rom for de helt store investeringene riktig ennå? Likevel er det kanskje nå det kan lønne seg å satse! Oppgradering av utstyr kan gi bedriften det lille ekstra giret som trengs for å komme godt ut av det i 2022.

– Byggherrer og entreprenører bør velge grossister som kan levere «alt»

Stadig flere anbud vekter klima- og miljøkrav – og vektingen blir stadig større. Nå maner Morten Østebø, markedssjef for VA i Ahlsell, til at det i større grad velges én grossist til alle faser av bygg- og anleggsprosjekter. Målet er mer effektiv logistikk og dermed lavere utslipp. (Annonsørinnhold)

Kostnadskutt med miljøgevinst

Senke kostnader i drift og vedlikehold, og samtidig øke både miljøgevinst og miljøsikkerhet, kan høres ut som en utopi. Med toppkvalitets biologisk nedbrytbare smøreoljer får en begge deler. Hemmeligheten ligger i oljens ekstreme driftstid. (Annonsørinnhold fra YX Smøreoljer).

Drivstoff der du er – helt enkelt!

DRIV energi og Jæren/Agder Olje passer godt sammen i det norske markedet. Til sammen sørger vi for et konkurransedyktig drivstoffalternativ for anlegg- og transportvirksomhet.

Få digitale påvisningsdata rett inn i maskinstyringssystemet

Ved kabelpåvisning er det nå mulig å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS) slik at de kan overføres digitalt – rett inn ditt maskinstyringssystem. Dette bidrar til forenklet bevaring og vedlikehold av merkene, og ikke minst sikrere graving.

Støyvoll ved innfartsåren til Bergen

Ahlsell har i samarbeid med Byggros levert geonett til en ny, grønn støyvoll ved det nye boligområdet Skiparviken Panorama i Bergen – hvor Sprengningsteknikk AS har vært utførende entreprenør.

Dokumenterer prosjektene bedre med bilder

God dokumentasjon er viktig for GraveTjenesten AS for å kunne utarbeide korrekt faktura og dokumentere en god jobb.

Ledningsmåling i henhold til ny forskrift

Den nye ledningsregistreringsforskriften om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon som trådte i kraft 1.juli 2021, stiller nye krav til den som legger ledninger i grunnen.

Drivstoff til anleggsvirksomhet – nå også i Vestland!

DRIV energi er en norsk, distriktsnær og rimelig leverandør av drivstoff, smøreolje og biofyring. DRIV leverer drivstoff dit kunden trenger, og via 65 selvbetjente drivstoffstasjoner.

Slik kan riktig finansiering hjelpe din bransje

Nytt utstyr er kostbart i vår bransje. Ikano Bank tilrettelegger gjennom sin handelsavtale med MEF Skog og MEF anlegg region Øst for at bedrifter lettere kan oppgradere utstyret, og samtidig beholde økonomisk fleksibilitet. Leasingekspert Tormod Karlsen forteller hvordan. (Annnsørinnhold for Ikano Bank)

Hva er unikt med ABAX Smart Connect?

Kort fortalt lar ABAX Smart Connect deg koble sammen maskiner og utstyr fra verdens største produsenter, som Hitachi, John Deere og Caterpillar, til din ABAX-konto. (Annonsørinnhold for ABAX)

Billigere drift med Panolin miljøvennlig smøreolje

Bruke mindre penger på drift og vedlikehold. Mer miljøvennlig og sikrere for miljøet. Nei, den kombinasjonen er verken utopi eller fri fantasi. Med Panolin biologisk nedbrytbar smøreolje får du begge deler. Hemmeligheten ligger i oljens ekstreme driftstid: Testet i over 20 000 timer uten skifte! (Annonsørinnhold for YX Smøreoljer)

Sodextra S.A. gjenvinner 70 % av avfallet med resirkuleringsløsning fra CDE

Det franske avfallshåndteringsselskapet Sodextra SA, har sør for Paris investert i et skreddersydd anlegg for avfallsgjenvinning fra industrieksperten CDE, og markerer sin første satsing på våtbehandling av materialer. Anlegget muliggjør gjenvinning av opptil 70% av innkommende avfall fra bygg og anleggsbransjen. (Annonsørinnhold fra CDE Group).

Gjør anleggsplassen klar for et lønnsomt 2022

Teknologi blir stadig viktigere innen bygg og anlegg, men vet du hvor mye du kan spare på å digitalisere byggeplassen? (Annonsørinnhold fra ABAX).

Hvordan bli sertifisert – Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001

Å være sertifisert blir bare viktigere og viktigere innenfor bygg og anlegg. Din konkurransekraft øker og ikke minst viser selskapet at dere tar miljø og kvalitet på alvor. Sertifisering kan være forskjellen på å overleve i bransjen og ikke. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem. (Annonsørinnhold for SmartDok)

Enklere hverdag og bedre trafikksikkerhet med skiltlogg

Har full kontroll på hvilke skilt som er satt opp til en hver tid rundt anleggsområdet? Larsen Maskin & Transport AS har laget en smart skiltlogg som forenkler skiltingen, og bedrer trafikksikkerheten rundt anleggsområdet. Løsningen lå skjemabyggeren i SmartDok. (Annonsørinnhold for SmartDok)

Sikrer miljø og dyreliv med siltgardiner fra Ahlsell

Entreprenør Odd Grønnestad monterte nylig sin første siltgardin på en jobb i strandsonen. Den sikrer miljø og dyreliv på sjøbunnen, og settes ut like enkelt som et vanlig fiskegarn. – Ahlsell Geopro løser det meste, sier Grønnestad. (Annonsørinnhold for Ahlsell)