Salve nr. 1000 på Sollihøgda

1030 dager etter anleggsstart smalt salve nummer 1000 på Sollihøgda. Det ble også den siste.

Milepelen skjedde på ettermiddagen onsdag 31. januar. Da gikk den siste salven av i Bjørkåsen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum kommune. Og det måtte selvsagt entreprenøren Skanska og byggherren Statens vegvesen markere.

2,65 millioner kubikk berg

Salve nummer 1000 markerer ikke bare slutten på bergsprengninger langs den nye E16-parsellen.  Den setter også sluttstrek for uttak av 2 650 000 kubikkmeter berg sprengt ut langs den vel 8,4 kilometer lange veistrekningen over Sollihøgda.

Annonse

To millioner kubikk med berg er sprengt ut i dagsonene. I tillegg til det er det sprengt ut 650 000 kubikkmeter fast berg fra de to tunnelene, Sollihøgdtunnelen (3,4 km) og Bukkesteinshøgdtunnelen (800 m).

20 000 kubikkmeter berg ble sprengt ut på siste salve i Bjørkåsen onsdag ettermiddag. (Foto: Kjell Wold)

20 000 kubikkmeter berg ble sprengt ut på siste salve i Bjørkåsen onsdag ettermiddag. (Foto: Kjell Wold)

To tunneler og massebalanse

Begivenheten i Bjørkåsen mellom de to tunnelene, ble som seg hør og bør markert med en liten feiring med takketaler, klappsalver, gratulasjoner og kake.

Den siste salven på onsdag var på ca. 20 000 kubikkmeter.

Av totalen på 2,65 millioner kubikk berg, er 1,1 mill. tonn knust i prosjektet av Skanska. Det betyr at alt Skanska har behov for i prosjektet er knust/sortert på anlegget. Det er tilnærmet massebalanse i prosjektet, ifølge Statens vegvesen.

E16 Bjørum-Skaret vil etter planen bli åpnet for trafikk om vel halvannet år. Det betyr sensommer eller høsten 2025.

Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre, takket entreprenøren Skanska for vel utført arbeid da salve nummer 1000 markerte slutten på begrsprengningen på prosjektet. (Foto: Kjell Wold)

Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre, takket entreprenøren Skanska for vel utført arbeid da salve nummer 1000 markerte slutten på begrsprengningen på prosjektet. (Foto: Kjell Wold)