Kategoriserte innlegg: Nyheter

80 millioner elektriske kilometer på fem år

Volvos elektriske lastebiler har kjørt mer enn 80 millioner kilometer, eller 2000 ganger rundt jorden, siden selskapet lanserte de første elektriske lastebilmodellene i 2019.

Store investeringer i nord

Interessen var stor da Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg inviterte til informasjonsmøte om fremtidige utbygginger og driftsavtaler i nord.

Sirkulært materiale i veikroppen

Nye Veier og samarbeidspartnere startet forrige uke en omfattende test av SiGS, et biprodukt fra smelteverk til bygging av ny E39 gjennom Lyngdal.

Solide resultater for Stangeland

Stangeland Gruppen hadde et solid år i 2023, og passerte tre milliarder i omsetning for første gang. I tillegg hadde eierselskapene over 150 millioner i resultat fra andre finansielle plasseringer.

NVE: 340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 millioner til krisetiltak.

Droneinspeksjon gir økt sikkerhet og besparelser

Digital inspeksjon av bergskjæringer er et pilotprosjekt for å finne ut hvordan Veivesenet kan effektivisere inspeksjon av bergskjæringer. Små droner som kun veier 249 gram brukes til å kartlegge bergskjæringenes stabilitet.

Seabrokers med på prosjekt i Italia

Mens norske friidrettsstjerner gjør det godt i EM i Roma, er Seabrokers i samme by for å bidra til rehabiliteringen av en gammel bro.

To Cat-fresere til Vestlandet

Bijak Maskin og Sartor Drange er de to første selskapene i Norge som tar i bruk asfaltfresere fra Caterpillar. Maskinene var utstilt på Vei og Anlegg.

Hvem blir Årets brubygger!

Kjenner du noen som har utmerket seg og gjort en «ekstra innsats» innen brufaget? Da mottar Statens vegvesen gjerne en nominasjon fra deg!

Tre x firlinger på strøm (og diesel)!

I utvalget av varebiler fra Stellantis inngår blant annet to franskmenn, en tysker og en italiener. Nylig lanserte selskapet oppgraderte el-modeller fra alle fire merkene. Lengre rekkevidde og flere sikkerhetsfunksjoner er blant nyhetene.

Varmebehandling av jord skal standardiseres

Årlig kjøres mangfoldige tonn med jord på deponi fordi den inneholder uønskede arter. Nå jobber en bredt sammensatt gruppe, bestående av interesseorganisasjoner og næringsliv, sammen om å utarbeide en standard for varmebehandling av jord.

Valdresmodellen – mer veiutbedring for pengene

Resultatene fra pilotprosjektet på E16 Fagernes-Øylo er så gode at den såkalte Valdresmodellen vil bli brukt ved utbedring av lavtrafikkerte tofelts riksveier i hele landet.

Fem entreprenører vil bygge E6 i Sørfold

Fem store entreprenører konkurrerer om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold, Megården-Sommerset. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

Eleda kjøper Sartor & Drange

Infrastrukturkonsernet Eleda kjøper anleggsentreprenøren Sartor & Drange AS, som tilbyr tjenester innen blant annet vei, VA- og grunnarbeid på Vestlandet. Sartor & Drange har ca. 200 ansatte og omsetter for rundt 1,1 milliarder kroner. 

Kjemper for massedeponi i Tromsø

I ti år har de jobbet for å kunne lagre rene overskuddsmasser nærmere Tromsø. I dag må lastebilene kjøre minimum 50 km t/r til nærmeste deponi. Ikke akkurat miljøvennlig.

Volvo Days 2024: Flere diesel- og el-nyheter

Tema for Volvo Days 2024 er å demonstrere Volvo Construction Equipments (Volvo CE) ambisjon om å være ledende innen bærekraft og produktivitet. Dette gjør de ved å lansere nye maskiner og løsninger.

Nytt DRIV på Sør- og Vestlandet

I juni 2024 blir et betydelig antall drivstoffstasjoner på Sør- og Vestlandet omprofilert til DRIV, som en del av et samarbeid mellom Jæren Olje, Agder Olje og DRIV Energi.

Ny metode for kartlegging av norske myrer

Det rådgivende ingeniørselskapet Cowi har utviklet en ny metode for kartlegging av myr og dens karbonlager og verdi. Georadar og kjerneprøver spiller en sentral rolle i metodikken.

Foreslår løyvekrav for varebiler

Regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår nå løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn.