Kategoriserte innlegg: Nyheter

Valdresmodellen – mer veiutbedring for pengene

Resultatene fra pilotprosjektet på E16 Fagernes-Øylo er så gode at den såkalte Valdresmodellen vil bli brukt ved utbedring av lavtrafikkerte tofelts riksveier i hele landet.

Fem entreprenører vil bygge E6 i Sørfold

Fem store entreprenører konkurrerer om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold, Megården-Sommerset. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

Eleda kjøper Sartor & Drange

Infrastrukturkonsernet Eleda kjøper anleggsentreprenøren Sartor & Drange AS, som tilbyr tjenester innen blant annet vei, VA- og grunnarbeid på Vestlandet. Sartor & Drange har ca. 200 ansatte og omsetter for rundt 1,1 milliarder kroner. 

Kjemper for massedeponi i Tromsø

I ti år har de jobbet for å kunne lagre rene overskuddsmasser nærmere Tromsø. I dag må lastebilene kjøre minimum 50 km t/r til nærmeste deponi. Ikke akkurat miljøvennlig.

Volvo Days 2024: Flere diesel- og el-nyheter

Tema for Volvo Days 2024 er å demonstrere Volvo Construction Equipments (Volvo CE) ambisjon om å være ledende innen bærekraft og produktivitet. Dette gjør de ved å lansere nye maskiner og løsninger.

Nytt DRIV på Sør- og Vestlandet

I juni 2024 blir et betydelig antall drivstoffstasjoner på Sør- og Vestlandet omprofilert til DRIV, som en del av et samarbeid mellom Jæren Olje, Agder Olje og DRIV Energi.

Ny metode for kartlegging av norske myrer

Det rådgivende ingeniørselskapet Cowi har utviklet en ny metode for kartlegging av myr og dens karbonlager og verdi. Georadar og kjerneprøver spiller en sentral rolle i metodikken.

Foreslår løyvekrav for varebiler

Regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår nå løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn. 

Liten effekt av nye miljøkrav

Sjefen for en av landets største rørprodusenter går langt i å hevde at miljøkravene ved offentlige anskaffelser ikke utnytter potensialet i innovasjon og næringsutvikling.

Vant den siste store kontrakten på Rogfast

To entreprenørselskaper konkurrerte om den siste store kontrakten på Rogfast. JV Implenia Norge AS/Stangeland Maskin AS leverte lavest konkurransesum og vant dermed prosjektet E02 Kvitsøy.

Kaster 700 tonn søppel langs veiene

Størstedelen av søppelet langs veiene kommer fra privatpersoner, og det er tobakksprodukter og emballasje fra mat og drikke som kastes mest. Det brukes store ressurser på å rydde opp.

Asfaltkontrakter for 380 millioner kroner

NCC har de siste ukene signert ni nye asfaltkontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner. Den samlede kontraktsverdien er på om lag 380 millioner kroner.

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Daglig utsettes flere tusen arbeidstakere for kvartsholdig steinstøv, noe som kan forårsake blant annet lungekreft, allergi og KOLS. I sommer vil Arbeidstilsynet gå på tilsyn i anleggsbransjen, for å kontrollere om arbeidstakere blir eksponert for kvarts.

– Ingen bedring for bygg- og anlegg før 2026

I første kvartal i år gikk 270 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen konkurs. – Vi vil se krisestemning og en økning i konkurser godt inn i 2026, sier bransjeansvarlig Henning Dalsegg i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Elveløp tilbakeført etter 80 år

Et omfattende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.

Agder Rental solgt!

Etter konkursåpningen i Agder Gruppen AS og tilknyttede selskaper har boet drevet utleievirksomheten i Agder Rental AS videre. Nå er det solgt til Nordic Heavy Rental AS.

Bru i resirkulert aluminium

Statens vegvesen og Leirvik AS har nå startet byggingen av Hangarbrua som vil få et brudekke bestående av 100 prosent resirkulert aluminium.

The Coring Company med svensk samarbeid

The Coring Company innleder samarbeid med et av Sveriges største konsulentselskaper, Tyréns AB. Hensikten er å utvikle løsninger for geotekniske undersøkelser.

Epiroc-samarbeid på Island

Epiroc Norge og islandske Klettur har inngått forhandleravtale på overjordsrigger, hydrauliske pigghammere, demoleringsutstyr, reservedeler samt borstål.