Kategoriserte innlegg: Prosjekt

Ti vil bygge ny E6 i Porsanger

Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark. Hele ti entreprenører har levert tilbud på jobben.

Avlyser konkurranse på E39 Glaskartunnelen

Bare én av tre entreprenører ble kvalifisert til å oppgradere E39 Glaskartunnelen i Åsane. Statens vegvesen velger derfor å avlyse konkurransen og lyse ut på nytt.

200 mill. til «Norges verste vei»

Det blir likevel satt av penger i statsbudsjettet til vei- og baneutbyggingen på strekningen mellom Bergen og Voss.

Legger «digital motorvei» mellom Stavanger og Oslo

En ny fiberforbindelse skal styrke og sikre nettforbindelsen mellom øst og vest. Trekkerør av typen 40 mm SESU-Cable har gjort det mulig å legge fiberforbindelsen gjennom fjellvann og følsomt fjellterreng med vesentlig mindre graving og inngrep.

Bransjen inviteres til markedsdag om E39 Stord-Os (Hordfast)

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i forbindelse med Hordfast – ett av Norgeshistoriens mest omfangs- og innholdsrike veiprosjekter. Markedsdagen finner sted i Bergen 12. januar 2023. Påmeldingsfrist 9. desember.

Anbefaler mer gjenbruk av eksisterende vei

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Det vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp samt redusere arealbeslaget, ifølge veiselskapet.

Åpnet enda en ny vei i Valdres

På ti år har Statens vegvesen bygd og utbedret 72,3 kilometer på E16 i Valdres og over Filefjell. Godt samarbeid med Hæhre Entreprenør førte til åpning av den nye veistrekningen tre måneder før tiden.

Syltern skal bygge siste del av E6 Helgeland

I konkurranse med Hæhre Entreprenør AS og Bertelsen & Garpestad AS er Johs. J. Syltern AS tildelt oppdraget med å bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn.

Vellykket arbeidsfellesskap – veien åpnet før tida

Et arbeidsfellesskap mellom Odd Einar Kne AS og Røstad Entreprenør AS gjorde det mulig for to lokale entreprenører å utføre en fylkesveientreprise i Trøndelag. – Svært positiv erfaring, sier prosjektleder Jon Sellæg. Men høner bød på utfordringer.

Full fart med Syltern langs Tunna

Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner, og nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny vei langs Tunna. 

Elektrisk oppstart i Ålesund

Med en 24-tonns el-graver markerte Statens vegvesen og Busengdal AS oppstart av den andre forberedende entreprisen på E136 Breivika-Lerstad.

Busengdal AS med på Bypakke Ålesund

Statens vegvesen har gjennomført anbudskonkurranse på forbedrende arbeid i Breivika, og signerte mandag kontrakt med Busengdal AS.

Arkeologiske undersøkelser ved Fetsund

Når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging, er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

Vannovervåking minutt for minutt

Sju automatiske målestasjoner i elver og bekker langs veianlegget E16 Bjørum-Skaret sender SMS til entreprenør og byggherre dersom en av parameterne overskrider en satt grenseverdi.

Skal lade el-maskiner med hydrogen

Napop gjennomfører et pilotprosjekt med Hafslund og Steg Entreprenør om av bruk av hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo.

Bygde hel riksvei på halve tida

Den 20. desember åpner Statens vegvesen ny riksvei 4 fra Sandvoll til Amundrud i Gran kommune. Det er 11 måneder tidligere enn planlagt.

Millionkartlegging av skogverdier

Nå starter en av Norges største kartlegginger av verdier i norsk skog. Store områder i Nordland skal under lupen.

Lokal entreprenør skal oppgradere Torghatten

Torghatten skal få en nødvendig oppgradering og et kvalitetsløft gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Nasjonale turistveger, Brønnøy kommune og Nordland fylkeskommune.