Kategoriserte innlegg: Prosjekt

Majorstuen stasjon skal oppgraderes

Oppgradert Majorstuen stasjon er sikret 500 millioner i statlig støtte, og nå starter konkurransen om hovedentreprisen. – Vi håper på stor interesse for kontrakten, som lyses ut nå i juni måned, sier byggeleder Anders Aamodt.

Bygger ny Hommelvikbro mellom Trondheim og Værnes

Contur AS skal bygge Hommelvikbroa (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill. kroner (eks. mva.). Byggestart blir i august 2024.

Hæhre fikk milliardkontrakt i Trøndelag

Hæhre Entreprenør AS skal bygge ferdig nye E6 Ranheim–Sveberg, en kontrakt til ca. 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2026.

NVE: 340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 millioner til krisetiltak.

Droneinspeksjon gir økt sikkerhet og besparelser

Digital inspeksjon av bergskjæringer er et pilotprosjekt for å finne ut hvordan Veivesenet kan effektivisere inspeksjon av bergskjæringer. Små droner som kun veier 249 gram brukes til å kartlegge bergskjæringenes stabilitet.

Seabrokers med på prosjekt i Italia

Mens norske friidrettsstjerner gjør det godt i EM i Roma, er Seabrokers i samme by for å bidra til rehabiliteringen av en gammel bro.

Kjærkommen oppgradering av sentral Tromsø-gate

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS har erstattet en 130 meter lang brokonstruksjon sentralt i Tromsø med en spunt- og betongvegg. Veistrekningen, som ligger helt inntil byens eldste nåværende barneskole, blir igjen trygg å ferdes på, både for myke og harde trafikanter.

Vant den siste store kontrakten på Rogfast

To entreprenørselskaper konkurrerte om den siste store kontrakten på Rogfast. JV Implenia Norge AS/Stangeland Maskin AS leverte lavest konkurransesum og vant dermed prosjektet E02 Kvitsøy.

Elveløp tilbakeført etter 80 år

Et omfattende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.

Bru i resirkulert aluminium

Statens vegvesen og Leirvik AS har nå startet byggingen av Hangarbrua som vil få et brudekke bestående av 100 prosent resirkulert aluminium.

Grunnsteinen for Fornebu stasjon lagt ned

Onsdag 15. mai ble grunnsteinen for Fornebu stasjon og base støpt på Fornebu. Dette markerer byggestart for en enorm underjordisk betongkonstruksjon uten sidestykke i Norge.

JV Skanska Syltern signerte milliardkontrakt

Etter å ha gjennomført en vellykket optimaliserings- og klargjøringsfase, har JV Skanska Syltern signert kontrakten med Nye Veier for bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

Signerte kontrakt for ny lufthavn i Bodø

Avinor og Peab Anlegg AS har signert den endelige avtalen for byggingen av rullebane og store tilhørende anlegg – kalt «flyside» – på nye Bodø lufthavn. Partene har vært gjennom en nær ni måneder lang samspillsfase, og er nå enige om detaljene og målprisen for denne delen av prosjektet.

Gjennomslag i den første tunnelen på Sotrasambandet

Ti måneder etter at første salve ble avfyrt på vestsiden av Kolltveit, er det lys i begge ender av de to løpene på Kolltveittunnelen. Den første av fire tunneler på det nye Sotrasambandet.

Skal rehabilitere steinfyllingsdam i Aurland kommune

Hafslund Eco Vannkraft har engasjert Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS som hovedentreprenør for rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland kommune. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og oppdraget er verdt ca. 200 mill. kroner.

Nærmer seg gjenåpning av Randklev bro

Etter en intensiv byggeperiode er Randklev bro klar for trafikk 20. mai i år. Broen fikk store skader under ekstremværet «Hans» i august i fjor.

Energiboring på historisk grunn

I en bakgård midt i det historiske sentrum av Bergen, er Vestnorsk Brunnboring i ferd med å bore 12 energibrønner som skal benyttes til oppvarming av et nytt hotell. Men først måtte Riksantikvaren ha et ord med i laget.

Losser malm og laster sink med Sennebogen-maskiner

Nå utvides verdens mest klimaeffektive sinkverk i Odda. Utbyggingen omtales som en historisk investering for Boliden, og til lasting og lossing av malm og sink og andre biprodukter har selskapet investert i to elektriske Sennebogen-maskiner.

Ett år siden første salve på Rogfast

Ett år er gått siden skytebas Eivind Lien i Skanska og daværende Bokn-ordfører, Osmund Våga, trykket på knappen for den første salven i hovedløpene, i det som skal bli verdens lengste og dypeste veitunnel. 

NTP 2025-2036: Mindre til ny vei, mer til vedlikehold og jernbane

Fredag kl. 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth frem Nasjonal transportplan 2025–2036. Det skal brukes totalt brukes 1308 milliarder kroner de neste tolv årene. – Satsing på vedlikehold er en MEF-seier, sier Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF.