Kategoriserte innlegg: Prosjekt

Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove–Osli

Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Dermed ble valget av entreprenør på E39 Hove–Osli enkelt for Statens vegvesen.

Første spadetak ved Bodø lufthavn

– Prosjektet «Ny by – ny flyplass» vil bety et stort løft for Bodø kommune og hele Nordlandssamfunnet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han i dag tok det første spadestikk ved Bodø lufthavn.

Bygger flomtunnel for Vikingtidsmuseet

AF Gruppen har inngått avtale med Statsbygg om bygging av en flomtunnel og etablering av sjøvannsenergiforsyning for det nye Vikingtidsmuseet.

Lokalt samarbeid i unikt gruveprosjekt

Fire lokale entreprenører – og vanligvis konkurrenter – samarbeider om anleggsarbeidene som legger til rette for utvinning av en av verdens største rutilforekomster ved Førdefjorden.

Skal rehabilitere Oslo-tunneler

Statens vegvesen har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. I sommer er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 sin tur.

NVEs største kontrakt inngått med Anlegg Øst Entreprenør AS

I forbindelse med flomsikringen av Bismo i Skjåk kommune har NVE inngått en anleggskontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS, med en ramme på i underkant av 128 millioner kroner. Dette er den største bygg- og anleggskontrakten NVE har inngått noen gang.

Bygger badepark for bruk i nye 100 år

Det er cirka 100 år siden natursteinsmuren i Badeparken i Drøbak ble satt opp for å utvide friluftsområdet mot Oslofjorden. Nå er entreprenør Leif Grimsrud AS i full gang med å restaurere og bygge opp igjen muren på oppdrag fra Frogn kommune.

NCC skal asfaltere ny innfartsvei til Jessheim

NCC Industry skal på oppdrag for Gjermundshaug Anlegg, asfaltere den nye innfartsveien til Jessheim i Ullensaker kommune. Asfalteringsarbeidet skal være ferdig til høsten.

NCC skal legge 40 000 tonn asfalt

På oppdrag for Skanska skal NCC produsere og legge 40 000 tonn asfalt på E18-prosjektet Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta. Arbeidet starter opp i 2023 og skal ferdigstilles i 2028.

Ny landssjef hos Rototilt

Rototilt fortsetter å utvide salgsorganisasjonen i Norge. Michael Hällström er ansatt som Country Manager, og Hans-Ronald Hohlweg går over i en ny rolle som salgsansvarlig for QuickChange innen forretningsområdet Demolition.

Første spadetak på Vikingtidsmuseet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe markerte i dag byggestarten på Norges nye verdensattraksjon på Bygdøy i Oslo.

Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Regjeringen åpner for å bygge ny E6 mellom Roterud og Storhove likevel, til tross for at Miljødirektoratet satte foten ned. Forutsetningen er at det gjennomføres ytterligere miljøforbedrende tiltak.

Skal drive tunnel i løsmasser

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland starter opp igjen etter påske. Jobben vil ta tid og koste mye penger.

Resirkulerer slamavfall og kutter klimagassutslipp

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, Agder. Målet er at store deler av slammet skal kunne gjenbrukes. Det vil kunne redusere avfallsmengder og behovet for kjøring til deponi betydelig.

KSR bygger bussvei for rogalendingene

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg og Risa AS (KSR) ble i mars tildelt oppdraget med å bygge det største prosjektet i Bussveien. Nå er arbeidet godt i gang, og når hele prosjektet står ferdig skal det bli enklere for folk på Jæren å velge buss i stedet for bil når de skal forflytte seg.

Erstatter midlertidig bro med ny midlertidig bro

Statens vegvesen bygger ny midlertidig bro på E6 over Badderelva i Kvænangen kommune. Den flomskadde broa skal rives før snøsmeltinga starter for alvor.