Kategoriserte innlegg: Prosjekt

NVE sikrer Mjøndalen mot flom

I 2016 startet NVE sikringsarbeidet mot flom i Mjøndalen. Deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva og sidevassdragene kunne føre med seg oversvømmelser i store deler av sentrum.

Disse veiprosjektene vil veivesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag 10. mai oversendt til Samferdselsdepartementet.

Første spadetak for E8 inn mot Tromsø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn–Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.

Bekymret for viktige samferdselsprosjekter

Nye Veier annonserte nylig at utlysning av anbud for E6 nord for Saltfjellet er utsatt på grunn av usikkerhet rundt prisøkningen. Samferdselsforum Nord er bekymret for samferdselsinvesteringer i Nord-Norge.

Utsetter konkurranser

Nye Veier har hatt planer om å gjennomføre hele sju konkurranser til en samlet verdi av 15 mrd. kr i 2022. Denne planen ble laget før den tragiske krigen i Ukraina. Nå utsettes to konkurranser.

I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal

Siden oktober har det vært aktivitet på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, hvor Joint Venture Implenia Stangeland frem mot 2025 bygger firefelts motorvei mellom Herdal og Røyskår.

Turistveianlegget Gjende fullføres i 2023

Statens vegvesen går nå i gang med siste byggetrinn på Gjendeosen, langs Nasjonal turistvei Valdresflye. Gjende er en av ti store turistattraksjoner som får et solid løft gjennom Statens vegvesens arbeid med Nasjonale turistveier. Målet med satsingen er å styrke norsk reiselivs konkurransekraft lokalt, regionalt og nasjonalt.

Flytende kaianlegg og sjødeponi

Mer enn 10 millioner kubikk stein skal håndteres når byggingen av Norges største tunnelprosjekt, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, starter i 2024. Nå inviteres det til markedsdialog for anskaffelse av midlertidige, flytende kaianlegg.

Gjennomslag i Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er Nye Veier og entreprenør ACCIONA gjennom i det nye løpet på Væretunnelen.

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2

Tirsdag 8. mars markerte ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, byggestart for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua

Konstruksjonen er uten sammenligning den største for Nye Veier-prosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal. Siste støp på brudekket er lagt, og den 537 meter lange bruen er blitt til ett stykke.

Bypakke Bodø – klart for fase 2

Regjeringen la nylig frem forslag om Bypakke Bodø fase 2. Prosjektet skal gi bedre bymiljø og kollektivtransport, men gir økt bomavgift og lengre innkrevingsperiode.