Kategoriserte innlegg: Kontrakt

Klart for første konkurranse på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier sender ut den første konkurransen på strekningen Ranheim-Værnes i månedsskiftet oktober/november. Den første konkurransen vil omfatte ferdigstillelse av strekningen Ranheim til og med Svebergkrysset – en strekning på ca. 15 km.

Skal holde veiene i Finnmark åpne og trygge

Ingen andre land i verden holder veier åpne hele året så langt mot nord, ifølge Statens vegvesen. Nå er Mesta og Gagama Elektro klare for ny innsats på riksveiene i Finnmark i fem nye år.

E6 Ranheim–Værnes: Markedsdialog med befaring, 7. september

Nye Veier inviterer til markedsdialog om det videre arbeidet for utbygging av ny E6 Ranheim–Værnes. Konferansen 7. september retter seg særskilt mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen.

Veidekke oppgraderer Oslo-tunneler

Statens vegvesen og Veidekke entreprenør AS signerte i forrige uke kontrakt for ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum.

Fem vil vedlikeholde trønderske riksveier

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for vedlikehold av riksveier i 2023 og 2024 i Trøndelag. Tre lokale og to riksdekkende entreprenører leverte tilbud innen fristens utløp.

Ikke bare laveste pris ved driftskontrakter

Statens vegvesen inviterer til flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling.

Utbedrer rv. 94 mot Hammerfest

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt oppdraget med å utbedre og bygge ca. fem kilometer ny vei på innfartsveien til Hammerfest.