Kategoriserte innlegg: Kontrakt

Bygger ny Hommelvikbro mellom Trondheim og Værnes

Contur AS skal bygge Hommelvikbroa (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill. kroner (eks. mva.). Byggestart blir i august 2024.

Hæhre fikk milliardkontrakt i Trøndelag

Hæhre Entreprenør AS skal bygge ferdig nye E6 Ranheim–Sveberg, en kontrakt til ca. 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2026.

Skal rehabilitere steinfyllingsdam i Aurland kommune

Hafslund Eco Vannkraft har engasjert Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS som hovedentreprenør for rehabilitering av dam Nyhellervatn i Aurland kommune. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og oppdraget er verdt ca. 200 mill. kroner.

Bygger ubåtkai i Bergen

På oppdrag for Forsvarsbygg skal NCC bygge ny ubåtkai på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Kontrakten ble nylig signert og har en verdi på om lag 450 millioner kroner.

NCC med asfaltkontrakter for 555 mill. kroner

NCC har så langt i år signert ni asfaltkontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner. Oppdragene løper over ett år og har en samlet kontraktsverdi på ca. 555 millioner kroner.

NRC Group med stor Fornebubane-kontrakt

Fornebubanen og NRC Group Norge har signert kontrakt for arbeidet med å koble Fornebubanen på eksisterende T-banenettverk ved Volvat, nær Majorstuen i Oslo. Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner.

Ny stor asfaltkontrakt for Veidekke

Veidekke har fått i oppdrag av Eiffage Norge å produsere og legge 170.000 tonn asfalt på nye E18, som er under bygging mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Kontrakten er verdt ca. 200 mill. kroner (eks. mva.).

Kjempekontrakt om asfalt på E10 i nord

Veidekke har inngått avtale med Skanska Norge om å legge cirka 205 000 tonn asfalt på nye E10 Hålogalandsvegen som er under bygging i Nordland og Troms. Kontrakten er verdt 264 millioner kroner.

Skal bygge E39 sykkelstamvei i Bergen

Statens vegvesen har signert kontrakt med Vassbakk & Stol for bygging av sykkelstamvei på den drøyt to kilometer lange strekningen fra Bradbenken, via Sandvikstorget, til Glass Knag.

B&G og Klepp inngår kortreist millionavtale

Bertelsen & Garpestad inngår en avtale med Klepp Mek som den foretrukne leverandør av gravemaskinskuffer de neste tre årene. Avtalen vil ha en verdi opptil 20 millioner.

Skanska skal utføre grunnarbeider for datasenter

Skanska har signert kontrakt med det Google-eide selskapet WS Computing AS. Kontrakten gjelder gjennomføring av forberedende arbeider for deres nye datasenter i Skien. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner.

Bertelsen & Garpestad fikk veikontrakt sør for Bergen

Bertelsen og Garpestad har sikret seg en kontrakt verdt 110 millioner kroner for utbedringsarbeid på Fv. 552 Hatvikvegen. Arbeidene, som har oppstart medio februar, forventes å være ferdigstilt innen august 2026.

Signerte milliardkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Norge AS signerte mandag 8. januar en kontrakt på nær 1,5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund, inkl. 2,6 km tunnel, på strekningen E136 Breivika-Lerstad.

Storkontrakt på E8 signert i Tromsø

Bertelsen & Garpestads største kontrakt noensinne ble signert i dag med Statens vegvesen. Kontrakten har en verdi på ca. 2,1 mrd. kroner og involverer et samarbeid med det tsjekkiske selskapet Metrostav.

Agaia med to Oslo-kontrakter

Agaia har signert to nye kontrakter med Bymiljøetaten og Oslobygg KF. Samlet har kontraktene en verdi på inntil 125 millioner kroner.