To filmpremierer om bergsprengning

Bransjerådet for Fjellsprengning har laget flere informasjonsfilmer, og rett før jul var det premiere på to nye filmer.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) har laget flere filmer, som er publisert på foreningens nettsider.

Filmene tar for seg forskjellige temaer rundt bergsprengning, og NFF håper at filmene skaper engasjement i bransjen. En kjapp titt på antall visninger filmene har hatt, tyder på dette. Flere av filmene som foreningen har lagt ut har hatt mange tusen visninger.

Annonse

De to nyeste filmene tar opp temaene «Vaktposter ved sprengning» og «Informasjon ved sprengningsarbeid».

I november ble filmen «Rekruttering – bergsprenger» produsert, og denne ble også lansert i desember.

NFF skriver at de takker velvillige skuespillere fra Bergsprengerkomiteen.

– Uten dem ville det vært vanskelig å få til disse filmene.

NFF

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk ble startet i 1963 for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med teknologi for bergarbeid. Foreningens arbeid dekker virksomhet og teknologi som i videste forstand dekker bergarbeid. Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 100 medlemsbedrifter. Medlemmene kommer fra hele verdikjeden og bransjefolk nøyer seg gjerne med forkortelsen NFF når de omtaler foreningen.