Eksplosive svenske tilstander

SPRENGSTOFF PÅ AVVEIE: I fjor var det 138 tilfeller av eksplosjoner i Sverige utført av kriminelle. Det eneste landet i Europa med flere eksplosjoner, var Ukraina. Dette ifølge Jan Johansson, fra svenske Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF).

– Vi er ikke særlig stolte over denne utviklingen. Det er rett og slett et kjempeproblem! De siste tre-fire årene har 50 prosent av min arbeidstid gått med til dette her. Det er litt synd, for vi burde jo jobbe med andre saker, sa Johansson under Arctic Entrepreneur nylig, til en forsamling bestående blant annet av mange norske bergsprengere.

Alvorlig utvikling

– Vi ser en enorm økning i denne typen voldsutøvelse. Før i tiden når det forekom en og annen sprengning, ble det brukt for å true eller skremme, men i dag har vi en helt annen situasjon. De kriminelle bruker det helt enkelt for å drepe. Og det er en utrolig alvorlig utvikling, sa han og viste bilder av privatboliger som var sprengt til pinneved.

Annonse

– Disse bildene har vi blitt vant til å se. Det har vært et stort antall eksplosjoner i trappeoppganger og hus – altså mot individers boliger. Det er et rent under at ingen har blitt skadet tidligere, men i september i fjor ble en 24-årig kvinne drept i Uppsala under en slik eksplosjon. Hun var helt uskyldig, og hadde ingenting med disse kriminelle gjengene å gjøre.

Jan Johansson fra svenske den svenske bergsprengerforeningen BEF fortalte om svenske tilstander i bransjen. (Foto: Runar F. Daler)

Jan Johansson fra svenske den svenske bergsprengerforeningen BEF fortalte om svenske tilstander i bransjen fra scenen på Arctic Entrepreneur. (Foto: Runar F. Daler)

Mer enn halvparten stammer fra anleggsbransjen

Hvordan kan så disse kriminelle gjengene få utført alle disse sprengingene? Jo, politiet og myndigheter i Sverige har uttalt at det stjeles sivilt sprengstoff fra bygge- og anleggsplasser.

– Ja, det har figurert i en rekke ulike medier at det er vi – anleggsbransjen – som lekker sprengstoff til kriminelle, sa Jan Johansson.

– Og sannheten er dessverre «tråkig», for det er faktisk sånn at sprengstoffet i mer enn 50 prosent av de 138 sprengingene vi hadde i 2023, kommer fra «oss». Det er altså sprengstoff som skulle vært brukt til å bygge veier, sprenge i fjell, etc. I tillegg er det slik at de drøye 50 prosent av tilfellene der «vi» står bak også er de alvorligste tilfellene. Våre produkter står altså for de aller alvorligste hendelsene! Og sånn kan vi jo ikke ha det. Vi jobber derfor aktivt med en rekke ulike myndigheter og andre bransjeorganisasjoner for å finne løsninger på dette gigantiske problemet, sa han.

Selges for 5000 kr per kilo

Når media skriver at det stjeles fra våre anleggsplasser, så høres det ut som om noen går forbi, tar med seg en dynamittgubbe og putter den i lomma. Selv om det også forekommer, så er faktisk det vanligste at personale i bergsprengningsfirmaer stjeler sprengstoff fra sine arbeidsgivere, forteller Johanson videre.

Det hender altså at eksterne kommer og stjeler sprengstoff fra sprengningsbedrifter også, ifølge Johansson. De fleste slike tyverier skjer under transport, og spesielt når en transport står stille, typisk i forbindelse med at sjåføren overholder sin kjøre- og hviletid, og parkerer bilen for natta.

– Det sies at prisen per kilo for sprengstoff i den kriminelle underverden varierer mellom 1400 og 5000 svenske kroner for en kilo. Så hvis man befinner man seg i en presset økonomisk situasjon, så er det kanskje ikke så rart noen selger sprengstoff til kriminelle. Dette er som sagt en bekymring, sa han.