Det helseskadelige norske fjellet

Flere studier opp gjennom årene viser at kvartsstøv kan føre helseproblemer for de som blir eksponert for dette. På slutten av fjoråret hadde NRK flere saker om temaet, og hvordan norske entreprenører og tunnelarbeidere daglig utsettes for det helsefarlige støvet.

Utfordringene rundt kvartsstøv er ikke noe nytt tema, men det er fortsatt et problem for mange i bransjen.

Ved boring- og sprengningsarbeid frigjøres store mengder steinstøv. Steinstøv inneholder kvarts i varierende konsentrasjoner avhengig av lokale, geologiske forhold.

Annonse

Det er forskjell på å jobbe inne i tuneller og ute i dagen. Ved boreoperasjoner ved konvensjonell tunneldrift tilføres vann for å minske støvutvikling. Det skjer sjelden ved bergboring utendørs. Støveksponering ved bergboring utendørs er en mye brukt arbeidsoperasjon, men er ikke kartlagt systematisk før i en studie utført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2021. Tidligere studier har vist at eksponering for kvarts kan føre til kroniske lungesykdommer som silikose og kols.

Les mer her: Eksponering for kvarts øker risikoen for redusert lungefunksjon og lungesykdommer

I en av artiklene NRK har publisert viser de til en billedlig beskrivelse av hvor lite kvartsstøv som skal til for at det er helseskadelig.

«Se for deg at du kaster en sukkerbit ut i et svømmebasseng av olympisk størrelse. Femti meter langt. Sukkerbiten løser seg opp og blander seg med bassengvannet. Se for deg at bassengvannet i stedet er luften du arbeider i, og den utblandete sukkerbiten er kvartsstøv som flyr omkring. Omtrent den sukkerbiten utgjorde kvartsmengden det var lov å utsette anleggsarbeidere for før 2022.

I 2022 halverte helsestyresmaktene denne sukkerbiten. Bakgrunnen var ny kunnskap om helsefarene. Da Arbeidstilsynet senket den såkalte grenseverdien, kom tilsynet med et oppsiktsvekkende matematisk overslag: Å stå i det som da var den lovlige mengden steinstøv, hver dag gjennom et helt yrkesliv, ville gi stor helseskade. Hver tjuende anleggsarbeider som blir utsatt for dette, vil pådra seg kols, kreft eller annen alvorlig lungesykdom før dem går av med pensjon. Hver dag de siste årene har vel 35 000 maskinførere og andre anleggsfolk gått på jobb. De har ulike oppgaver, og blir i ulik grad utsatt for støvet. Men ut ifra den teoretiske utregningen: Kan alderdommen stå på spill for 1750 anleggsfolk? Og hva med de som alt har gått ut av yrket?»

Les saken på NRK: Gutta i den farlege røyken

Les også denne NRK-saken: Her jobbar arbeidarane i kreftfarleg steinstøv

Hva er kvarts?

Kvarts er også kjent som SiO2 (silisiumdioksid) er det nest vanligste mineralet i jordskorpa, og inngår i de fleste bergarter som for eksempel flint, kvartsitt og granitt.

Kvarts er et hardt mineral, og kan blant annet kjennes igjen ved at det kan ripe glass.

Eksponering for kvarts kan føre til kroniske lungesykdommer som silikose og kols. Kvarts er klassifisert som kreftfremkallende av International Agency for Research on Cancer (IARC). (Kilde: STAMI)