Kategoriserte innlegg: Boring

Seabrokers med på prosjekt i Italia

Mens norske friidrettsstjerner gjør det godt i EM i Roma, er Seabrokers i samme by for å bidra til rehabiliteringen av en gammel bro.

Golden Shank gir bedre beskyttelse

Sandvik har lansert «Golden Shank», et patentert korrosjonsbeskyttende belegg som skal gi økt levetid og lavere borekostnader per meter.

Borer seg vei som første kvinne

Like før jul 2023 ble Susanne Marie Therkelsen (24) den første kvinnelige lærlingen som tok fagprøven i brønn- og borefaget. Den bestod hun med meget godt.

Tetter gammelt avfallsdeponi i Ålesund

Om lag fem kilometer øst for Ålesund sentrum er ACO Anlegg AS og Norsk Boreteknikk AS i full gang med å etablere en 375 meter lang vanntett spuntvegg. Da blir det slutt på at sigevann fra det nedlagte deponiet renner ut i fjorden.

Energiboring på historisk grunn

I en bakgård midt i det historiske sentrum av Bergen, er Vestnorsk Brunnboring i ferd med å bore 12 energibrønner som skal benyttes til oppvarming av et nytt hotell. Men først måtte Riksantikvaren ha et ord med i laget.

If: Setningsskader etter brønnboring dekkes av forsikringen

Den mye omtalte høyesterettsdommen som ble avsagt like før jul i fjor, hvor en entreprenør ble holdt ansvarlig for setningsskader på et hus etter boring av en energibrønn, har gjort mange entreprenører bekymret for om forsikringen dekker slike saker. Forsikringsselskapet If beroliger sine kunder i dette innlegget.

Høyesterettsdom får konsekvenser for brønnborerne

Boring av en energibrønn i Sandefjord førte til svært store setningsskader på et nabohus. I en høyesterettsdom avsagt like før jul ble både brønneieren og brønnboreren dømt til erstatningsansvar.

«Grønt» arbeid gir røde tall

NoDig-entreprenør Eco Drilling AS kan drive elektrisk og utslippsfritt, men det takker nesten alle nei til. Daglig leder Roger Trøsviken ber om en realitetsorientering for å sikre både miljø og arbeidsplasser.

Fikk bot for manglende vern på borerigg

Det er som kjent et krav om vern mot bevegelig deler på borerigger. Nå har Arbeidstilsynet gitt 150 000 kroner i overtredelsesgebyr til en bedrift som ikke hadde montert slikt vern på en av sine rigger.

Sandvik med nytt borstål

Sandviks nye CT55 og CT67 borstål for Top Hammer skal være det mest avanserte borstålet selskapet har lansert.

Erkefiender ble kollegaer og kompiser

Roger Trøsviken og Rune Rørvik var bitre konkurrenter i mange år, og de skulte mistroisk på hverandre når de møttes i ulike sammenhenger. I dag driver de det fremadstormende selskapet Eco Drilling AS, som spesialiserer seg på såkalte NoDig-metoder.

Borer gjennom skipstunnelen – kartlegger fjellet

Kystverket er i gang med en ny runde kjerneboring for å undersøke fjellkvaliteten i traseen for Stad skipstunnel. Arbeidet blir gjort for å redusere usikkerheten før tunneldriving og sikringsarbeid i tunnelen.

Første gjennomslag i Sandbekken

Eco Drilling AS er i gang med sitt største oppdrag i styrt boring. Totalt nær 3000 meter ledning helt opp til 710 mm skal trekkes gjennom utfordrende grunnforhold med kvikkleire i Lørenskog.

Liten borerigg kan bli stort gjennombrudd

Olimb Anlegg har utviklet en bærbar, elektrisk borerigg som etablerer stikkledninger gravefritt fra hus til hovedledninger. Oppdragsgiveren Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) har stor tro på løsningen.

Seabrokers GeoEnergi ekspanderer

Seabrokers GeoEnergi satser offensivt på energibrønner, og styrker nå sin markedsposisjon gjennom utvidelse av maskinparken.

Skanska tilbake på tunneltoppen

Entreprenørselskapet Skanska tok ut over 1,2 millioner faste kubikkmeter med fjell i forbindelse med tunnelarbeider i løpet av 2022.

Sandvik med ny topphammerrigg for overjordsboring

Sandvik Mining and Rock Solutions lanserer en ny og mer produktiv topphammerrigg. Dino DC420Ri har bredere undervogn for forbedret stabilitet, en kraftig Stage V-motor for lavere utslipp og stangskifter-karusell og ett-hulls automatikk for økt produktivitet.