Lærlingesatsing hos bedrift i vekst

Brødrene Ødegård Maskindrift har satset bevisst på lærlinger i over ti år. Bedriftens uttalte mål om å ha to-tre lærlinger til enhver tid, oppnås med glans; nå har de hele seks stykker. Og alle får egen bil etter ett år, hvis de viser interesse og lærevilje.

De har vokst raskt, Brødrene Ødegård Maskindrift fra Fredrikstad. Daglig leder Erik Ødegård grunnla firmaet sammen med sin far, Håkon, for 20 år siden. Fra å være to ansatte den gang, har selskapet i dag 85 ansatte, 49 gravemaskiner og 20 lastebiler, og omsetter for nærmere 200 millioner kroner i år.

I dag er det de tre brødrene Erik, Espen og Øystein som styrer showet, og bedriften tar på seg jobber innen blant annet graving, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og rivning. Datterselskapene Ole & Peder Ødegaard (Borge Pukkverk) og Viken Fjellsprengning utvider bedriftens fagområder ytterligere.

Annonse

– Her får lærlingene prøve seg på det meste, og de får mye ansvar, forteller Espen Ødegård, som har ansvaret for lærlinger i bedriften. (Foto: Runar F. Daler)

Seriøs bedrift til å stole på

Lærlinger har vært satsingsområde hos Brødrene Ødegård de siste ti årene. «Vi er opptatt av at neste generasjon maskinførere og rørleggere skal motta god opplæring, og vi føler et stort og viktig ansvar i å rekruttere ny arbeidskraft til vår bransje. Derfor har vi til enhver tid lærlinger på plass i vår stab», erklærer bedriften på sine nettider. Satsingen har åpenbart båret frukter; for nå er Brødrene Ødegård nominert til Årets lærebedrift 2022

– Dette er en bedrift som over lang tid har vist at de satser på lærlinger. For vår del startet det med én lærling for ca. ti år siden, og siden har det bare fortsatt. Nå er de seks stykker, og det fungerer meget bra, sier Espen Alvestad, daglig leder i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) Region Øst.

– Brødrene Ødegård er en bedrift til å stole på, som er seriøs og følger opp lærlingene på en ordentlig måte. Det at lokale bedrifter som denne satser på lærlinger, hjelper hele bransjen og gir også et viktig signal til skolene, sier han.

«Jeg tror man lærer best når man blir kasta litt ut i det. Og det blir lærlingene her. De får prøve seg på det meste og får mye ansvar.»

Moro å se utviklingen

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo for å sikre rekruttering til firmaet. I tillegg får vi formet dem helt fra bunnen av, og det er en stor fordel, sier daglig leder Erik Ødegård.

– Det er helt klart enklere å forme dem som kommer inn som unge lærlinger i vår bedrift enn når de har vært i bransjen en mannsalder, sier Espen Ødegård, fagansvarlig i bedriften.

– Og så er det jo veldig moro å se utviklingen til lærlingene når de har vært her i to-tre år. Alle dem vi har hatt her til nå har blitt veldig bra. Det er klart det er noen det må jobbes mer med enn andre, men det blir veldig bra til slutt likevel, fortsetter han.

Når lærlingene har vært i bedriften ett år, får de egen bil. Det hadde verken Ole-Herman Ødegård (t.v.) eller Jens Kristian Hermansen noe imot. (Foto: Runar F. Daler)

Må komme seg opp om morgenen

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– De må klare å stå opp om morgenen, og være litt ydmyke. Og de må ha lyst til å være her. Karakterer er vi ikke særlig opptatt av, men fravær ser vi litt på, sier Erik Ødegård.

– Vi vil gjerne ha lærlinger som er interessert i maskiner, og det skader selvfølgelig ikke om de har vokst opp med det. Det er heller ingen ulempe om de kommer fra gård, for da er de som oftest praktikere, men det er selvfølgelig mange flinke folk som ikke har vokst opp på gård også.

– De aller fleste lærlingene våre har vært her i en utplasseringsfase året før, så da blir vi jo kjent med dem. Vi har fire nye Vg2-elever på utplassering her nå, som alle skal bli lærlinger her neste år, sier Espen Ødegård.

Brødrene Ødegård Maskindrift AS

Nominert av: MEF Region Øst
Hjemsted: Fredrikstad, Viken
Omsetning (2021): Ca. 200 millioner kroner
Antall ansatte: 85
Antall lærlinger: 6 (7,1 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsrørleggerfaget, 3 i anleggsmaskinførerfaget, 2 i vei- og anleggsfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 2

Blir kasta ut i det

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Jeg tror man lærer best når man blir kasta litt ut i det. Og det blir lærlingene her. De får prøve seg på det meste og får mye ansvar. Det første året er de mest med som grunnarbeidere. De lærer aller mest av å være i grøfta først, slår Espen Ødegård fast.

Lærlingene selv er enige i at det fungerer bra.
– Ja, jeg syntes det var greit å bli kasta rett ut i det. Lærekurven går jo rett opp på den måten, og vi har sklidd rett inn i miljøet her, sier anleggsmaskinførerlærling Ole-Herman Ødegård (20).

– De viser oss en gang eller to hvordan man skal gjøre ting, og så må vi prøve oss på egen hånd. Og det fungerer veldig bra. Selv har jeg vært lærling her i to år, etter først å ha vært utplassert her mens jeg gikk andre året på Kalnes videregående skole. Jeg tok et kryssløp, hvor jeg gikk Teknologi og industriell produksjon, før jeg byttet over til anleggsteknikk. Nå venter jeg bare på å ta fagprøven, og det skjer forhåpentligvis før jul, sier han.

– Vi får stadig høre, enten det er fra byggherrer eller andre bedrifter, at de er overraska over hvor flinke vi lærlingene er. Det er hyggelig å høre, og det tyder jo på at vi har lært mye her i bedriften. Jeg føler meg veldig hjemme her, sier Jens Kristian Hermansen (19), også han anleggsmaskinførerlærling.

– Jeg har vært her i snart to år nå, men jeg var også utplassert her før det. Det var litt tilfeldig, men etter at en lærer slutta på Tomb videregående skole, ble det til at jeg var her tre dager i uka resten av Vg2. Fagprøven skal jeg vel ta etter sommeren neste år, sier han.

Daglig leder Erik Ødegård. (Foto: Runar F. Daler)

Viktig med skryt

– Vi har ingen egen fadderordning ennå, men vi vurderer å begynne med det. Når lærlingene er relativt nye, prøver vi å plassere dem på litt større prosjekter, hvor det er flere folk rundt dem og dermed lettere å følge dem opp. Man merker ganske fort hvem som er trygge og klarer seg greit selv, og hvem som ikke gjør det, sier Espen Ødegård som har ansvar for lærlingene.

– Det er forresten viktig å gi lærlingene skryt når ting går bra, så de ikke bare får høre det hvis det er noe som ikke går bra. Det er også bare å ringe meg hvis det skulle være noe. Og det gjør de også, sier han.

– Jeg ringer til Espen hvis jeg lurer på noe, og det har funka fint. Vi kan selvfølgelig ikke alt, men vi får vel til det meste, selv om andre kanskje gjør noen ting litt raskere enn oss ennå, sier Ole-Herman Ødegård.

– Når de har vært lærlinger i ett år, får de forresten sin egen firmabil, hvis de viser potensial til å få fast jobb. Det er kanskje litt råflott, men vi synes det er hyggelig, og vi merker at de vokser litt på det, sier Erik Ødegård. Lærlingene selv har selvfølgelig ingenting imot denne praksisen, som de ikke var klar over på forhånd.

– Ja, det var veldig stas å få egen bil, sier lærlingene med brede smil.

Lærlingene Jens Kristian Hermansen og Ole-Herman Ødegård betrakter bedriftens splitter nye Hitachi 530 LCH. (Foto: Runar F. Daler)

Variert, allsidig opplæring

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Jeg forholder meg mest til fagansvarlig Espen Ødegård. Sammen har vi halvtårssamtaler med lærlingene, hvor vi bruker kompetanseboka. Jeg følger dem også opp oftere hvis det er behov for det. Bedriften har hatt en utrolig utvikling og vokst mye de senere årene, som gjør at de nå kan sette lærlingene til en rekke ulike arbeidsoppgaver. Lærlingene får derfor en veldig variert og allsidig opplæring, forteller opplæringskonsulent i OKAB, Geir Inge Mosling, som følger opp lærlingene hos Brødrene Ødegård.

– Det begynte jo bra med den aller første lærlingen de hadde, som fikk meget godt bestått på fagprøven i 2014. Men de senere årene har bedriften etablert mye bedre systemer for oppfølging av lærlingene. Nå blir de veldig godt ivaretatt, selv om de samtidig har økt lærlingeantallet betraktelig. De pleide jo å ta inn én eller to, men nå er de oppe i hele seks stykker. Bedriften er veldig på tilbudssiden når det gjelder lærlingene, og de gir ungdommene en sjanse. For eksempel tok de imot en lærling som hadde fått permisjonsvarsel i en annen bedrift på grunn av mangel på jobber, og de ga ham muligheten til å fortsette hos dem.

Veldig godt arbeidsmiljø

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

Lærlingene trives veldig godt hos Brødrene Ødegård. Jeg får tilbakemeldinger om at det er et godt arbeidsmiljø der, og de har det bra. Lærlingene har god progresjon og ting fungerer som det skal. Bedriften blir som sagt stadig flinkere til å ta imot og følge opp lærlinger, og særlig de senere årene har tilbakemeldingene vært svært gode, sier opplæringskonsulent Mosling.

Årets lærebedrift 2022:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted på Arctic Entrepreneur 2023.

Det er 8 kandidater til Årets lærebedrift 2022. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: