Om Anleggsmaskinen

Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen. Utgis av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Kontakt oss

Telefon: 22 40 29 00
E-post:anleggsmaskinen@mef.no

Postadresse: PB. 505, Sentrum 0105 Oslo
Besøksadresse: Fred Olsens gate 3, 0152 Oslo

Redaksjonen:

Ansvarlig redaktør
Runar F. Daler
Mobil: 482 46 412
rd@mef.no

Annonser:

Camilla Sparby
Telefon: 47 70 73 38
Epost: camilla@a2media.no

Bjørnulf Lie
Telefon: 971 66 507
Epost: bjornulf@a2media.no