Om Anleggsmaskinen

Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen. Utgis av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Kontakt oss

Telefon: 22 40 29 00
E-post:[email protected]

Postadresse: PB. 505, Sentrum 0105 Oslo
Besøksadresse: Fred Olsens gate 3, 0152 Oslo

Redaksjonen:

Ansvarlig redaktør
Jørn Søderholm
Telefon: 22 40 29 19
Mobil: 416 55 220
[email protected]

Journalist
Runar F. Daler
Telefon: 22 40 29 22
Mobil: 482 46 412
[email protected]

Annonser:

Camilla Sparby
Telefon: 47 70 73 38
Epost: [email protected]

Bjørnulf Lie
Telefon: 971 66 507
Epost: [email protected]