Brønnborere med opplæring i høysetet

Ikke bare feirer Båsum Boring AS 70 år i år; selskapet har vært så delaktig i utviklingen av det nye brønnborerfaget, og er så dyktige i sitt lærlingearbeid, at de er nominert til den høythengende prisen Årets lærebedrift 2022.

Båsum Boring er en av Norges største og eldste og brønnborerfirmaer. Det var Narve Båsum, farfaren til nåværende daglig leder Dag Espen Båsum, som startet det hele i 1952.

– Det var en skikkelig satsing; både gård og grunn ble pantsatt, men det var likevel ikke nok verdier, så han måtte få garanti fra kommunen, forteller Dag Espen Båsum til Anleggsmaskinen.

Annonse

Vokst seg store

Farfar Narve boret etter vann med en såkalt linstøt-boremaskin, som hadde kapasitet på inntil seks meter per dag. I dag er effektiviteten en ganske annen. Båsum Boring har nå totalt nesten 70 ansatte og omsetter for 190 millioner kroner i året.

– Vi driver fortsatt med noe vannboring, men vi deler nå virksomheten vår opp i to hovedkategorier: NoDig og senkboring. NoDig deles igjen inn i tre deler; utblokking, gjennomboring, og fundamentering for jernbane. Senkboring handler om alle typer energiboringsløsninger, vannbrønner, samt tradisjonell fundamenteringsboring i forbindelse med bruer, bygninger etc., forklarer Dag Espen, som tok over som daglig leder etter sin far Trond i 2020, etter først å ha vært boreoperatør og deretter avdelingsleder noen år.

Bedriften ble i 2017 kjøpt opp av Veidekke. Familien og de ansatte sitter imidlertid fortsatt med nesten 30 prosent av aksjene i firmaet, som har hovedkontor ved Krøderen og en avdeling utenfor Trondheim.

Daglig leder Dag Espen Båsum foran en linstøt-boremaskin, akkurat lik den som farfaren startet med i 1952. (Foto: Runar F. Daler)

Tar opplæring på alvor

– Båsum Boring AS er en solid, renommert bedrift, som alltid har hatt et bevisst forhold til kvalitet, opplæring, innovasjon og utvikling, sier Einar Østhassel, fagsjef for avdeling Brønn- og spesialboring i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Bedriften var også sterkt medvirkende til å få det nye faget brønnborer fastland på beina. Faget ble godkjent i 2019, og Båsum Boring var med å utvikle læreplanen til faget. En av brønnborerne deres, Anne Bergheim, som nå er HMS/KS-leder i bedriften, er også medlem av prøvenemnda i Viken for dette nye faget. Båsum Boring har hele tiden vært en seriøs aktør som tar opplæring på alvor, fortsetter han. Og dette er altså litt av bakgrunnen for at bedriften nå er en av kandidatene til Årets lærebedrift i MEF/OKAB for 2022.

«Vi vil jo at de skal trives og bli værende her. Vi har faktisk ikke hatt noen lærlinger som har hoppa av. De har fullført alle sammen.»

Vinn-vinn

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo for å øke kompetansen, noe som er positivt for hele selskapet. Vi vil gjerne ha mangfold her i bedriften, så vi kan spille hverandre gode. Enten det er kvinner eller folk fra andre land, unge eller gamle. Jeg tror ikke vi får utvikla oss godt nok hvis alle er menn i 40- og 50-åra og kommer fra samme bygd, sier daglig leder Dag Espen Båsum.

– Jeg tror også lærlinger er positivt for arbeidsmiljøet. Vi har hatt lærlinger i anleggsmaskinmekanikerfaget konstant siden 2014. Vi er utrolig stolte av folka vi har her, som har stor kompetanse i de segmentene vi jobber innenfor. Det å få fylt på med fagbrev ser vi derfor på som spesielt viktig, for å opprettholde og videreutvikle denne kompetansen.

– Når vi tar inn lærlinger, blir det også en litt annet holdning blant de andre i bedriften, sier HMS/KS-leder Anne Bergheim.

– Det er jo viktig at de som har vært her en stund går foran som et godt eksempel for lærlingene. De skal jo være et forbilde for dem. De fast ansatte får nok også et litt annet syn på faget når de jobber med, og lærer opp, lærlinger. De lærer jo mye av det selv også. Så det er vinn-vinn for alle parter, sier hun.

Anleggsmaskinmekanikerlærlingene Ole Viksbråten (t.v) og Simen Engh Nyhus trives hos Båsum Boring. Når Ole snart tar fagbrevet, går han rett over til å bli bedriftens første lærling i det nye faget brønnborer fastland. (Foto: Runar F. Daler)

Stort engasjement

– Det er også en fordel at vi i større grad kan forme dem fra starten av, når de kommer inn som lærlinger. Det er lettere å få inn riktige holdninger hos en fersk lærling, enn en 50-åring som kommer inn med masse erfaring fra andre steder. Da er både holdninger, arbeidsmetoder og rutiner «satt». Det er en veldig stor forskjell, fortsetter Dag Espen Båsum.

– Bransjen er jo også i utvikling, og det kan være lettere for de unge lærlingene å sette seg inn nye ting. Vi ser generelt et litt annet engasjement hos de yngre. Det meste skal også foregå digitalt nå, og det er gjerne enklere for de yngre, sier Anne Bergheim.

– Det er positivt å kunne bidra til at lærlinger får et fagbrev og kommer seg inn i arbeidslivet. Hvis ingen hadde tatt dem inn og lært dem opp, så hadde de jo ikke kommet noe lenger.

Båsum Boring AS

Nominert av: MEF avd. Brønn- og spesialboring
Hjemsted: Krøderen, Viken
Omsetning (2021): Ca. 190 millioner kroner
Antall ansatte: 67
Antall lærlinger: 2 (3 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinmekanikerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 6

Første kvinnelige boreoperatør

I Båsum Boring er det nå fire ansatte som har tatt fagbrev i det nye faget Brønnborer fastland, mens ytterligere fire har tatt teoridelen og mangler bare den praktiske prøven. Bergheim tok selv fagbrevet i høst, som den andre kvinne i landet.

– Jeg fikk meget godt bestått, og det er jeg veldig stolt av. Da jeg begynte her i 2006, mente Trond Båsum, som var daglig leder den gang, at jeg var første kvinnelige boreoperatør fastland i Norge. Det var mange som nærmest fikk sjokk da jeg kom med maskinen og skulle bore, sier hun og ler.

– Vi har to lærlinger her i bedriften nå; Ole Viksbråten og Simen Engh Nyhus. Når Ole, som har vært her lengst, får fagbrev som anleggsmaskinmekaniker nå i vinter, skal han gå rett over som lærling i Brønnborer fastland. Så da får vi endelig en lærling i det nye faget. Og det blir garantert ikke den siste, sier hun.

Alle lærlinger har fullført

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Karakterer er i hvert fall ikke utslagsgivende. Det handler først og fremst om interesse for faget. Og om vi tror de vil passe inn og trives i miljøet vårt her, både på jobb og privat. Vi vil jo at de skal trives og bli værende her. Vi har faktisk ikke hatt noen lærlinger som har hoppa av. De har fullført alle sammen. Det er vårt ansvar å stimulere dem til å gjennomføre, men de må selvfølgelig også ta ansvar selv, sier Dag Espen Båsum.

– Vi tar nok en titt på fraværet fra skolen, og så gjør vi gjerne et søk hos andre bekjentskaper til vedkommende for å danne oss et bilde. Vi sjekker gjerne referanser også, men det er som oftest ganske begrenset når de er så unge. Men det viktigste er som sagt interesse. Når vi ser at det lyser i øynene på dem når vi snakker om motor og maskiner så er det et godt tegn, smiler Båsum.

Båsum Boring, som har 70-årsjubileum i år, er en av Norges største og eldste og brønnborerfirmaer.
(Foto: Runar F. Daler)

Ingen dumme spørsmål

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Vi har gjerne hatt en gjennomgang internt med de ansatte før læringen kommer, så alle er forberedt på hvordan vi skal ta ham eller henne imot. Vi har et ansvar for å vise hva arbeidslivet dreier seg om, på en positiv måte, og vi er opptatt av å gi vedkommende trygge rammer, sier Båsum.

– Så er det viktig å huske på at de er her for å lære. Ingen spørsmål er dumme! Han eller hun er jo helt ny, og uansett hva det spørres om, skal det svares på en ordentlig måte. Det er viktig å behandle dem med respekt, og ikke glemme at de som regel er litt mer sårbare enn dem som har vært i arbeidslivet lenge, sier Anne Bergheim.

Gir dem ansvar

– Den aller første dagen er det gjennomgang av rutiner etc., og så er det ut på verksted. Da begynner vi gjerne litt forsiktig. Lærlingen blir fulgt tett opp til å begynne med, men får stadig mer ansvar. Hvis vi ikke gir dem ansvar, lærer de ikke like mye. De aller fleste liker jo ansvar, bare det ikke blir for mye for tidlig, presiserer Dag Espen Båsum.

– Vi har en fast opplæringsansvarlig, som følger opp lærlingene. Han er ansvarlig på verkstedet og sitter prøvenemda i anleggsmaskinmekanikerfaget. Når vi snart får inn boreoperatørlærlinger, så vil det bli en annen som får ansvaret for å følge dem opp. Det er jo viktig at de som skal følge opp lærlingen kan faget sitt, fortsetter han.

– I tillegg har vi jo OKAB, som er med å sørge for at læreplanen blir fulgt opp, og som har halvtårssamtaler med dem. Og vi har selvfølgelig også vanlige medarbeidersamtaler med dem én gang i året.

Varierte arbeidsoppgaver

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– De blir fulgt veldig godt opp, i henhold til læreplanen. De får bra, relevante og ikke minst varierte arbeidsoppgaver, både inne og ute. De trives veldig godt, og de er en del av en veldig fin gjeng på verkstedet der. Alt har vært positivt hos Båsum Boring, sier opplæringskonsulent Ole-Kristian Bonstad i OKAB.

Årets lærebedrift 2022:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted på Arctic Entrepreneur 2023.

Det er 8 kandidater til Årets lærebedrift 2022. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: