Tar inn rekordmange lærlinger

Heldal Entreprenør AS fra Lillesand har hatt lærlinger kontinuerlig i godt over 20 år, men aldri før har de tatt inn hele fem nye på én gang. – Lærlingene er jo framtida vår, sier faglig leder Tor André Omdal, som selv begynte som lærling i bedriften.

Det har vært jobbet målrettet med rekruttering og lærlinger hos Heldal Entreprenør over lang tid, og bedriften har blitt kåret til årets lærebedrift i OKAB Agder hele seks ganger. I år er bedriften for første gang også nominert til den aller gjeveste prisen: Årets lærebedrift i MEF/OKAB for hele landet.

– Det gjøres mye riktig i Heldal Entreprenør, og lærlingene føler seg veldig inkludert og ivaretatt. Det får vi tilbakemeldinger om både fra nåværende og tidligere lærlinger, sier Frank Nygård ved Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).

Annonse

– Bedriften har fokus på lærlinger og tenker langsiktig i sin rekruttering. I tillegg blir det tatt inn lærlinger med ulik skolebakgrunn eller arbeidserfaring. Lærlingene blir tatt på alvor og respektert, og både faglig og sosialt legges det til rette for at de skal trives best mulig, sier han.

FØLGER OPP LÆRLINGENE – Lærlingene er jo framtida vår, sier Tor André Omdal, som selv begynte som lærling i bedriften. Nå er han faglig leder og ansvarlig for at lærlingene får den oppfølgingen de trenger. (Foto: Runar F. Daler)

De er framtida

Faglig leder i Heldal Entreprenør, Tor André Omdal, har klare meninger om hvorfor bedriften satser på lærlinger.

– Dette er jo framtida, både for bransjen og bedriften. Ved å ta inn lærlinger får vi en sikker rekruttering av unge arbeidstakere, som man i tillegg har mulighet til å lære opp og forme fra begynnelsen av. Det er jo mye lettere å lære opp en 17-, 18- eller 19-åring enn en som er i 30-åra og gjerne er litt låst fast i gamle vaner, sier han.

– Lærlingene er dessuten som oftest arbeidsvillige, fleksible og fulle av pågangsmot, og de kan gjerne flyttes litt rundt og settes til ulike oppgaver. På den måten får de jo også en bred opplæring, og de er en ressurs ute i prosjektene. Det har dessuten blitt veldig vanskelig å få tak i erfarne folk, så vi er jo nesten nødt til å satse på ungdommen, enten vi vil eller ikke, fortsetter Omdal.

«Det er mange dyktige folk der ute som kan komme inn i bransjen på andre måter. Da er vi glade for å kunne gi dem muligheten.»

Opplæring i de fleste fag

Faglig leder Omdal forteller at bedriften er godkjent som opplæringsbedrift i de aller fleste fag.

– Vi prøver å være selvforsynte i størst mulig grad og har derfor fagarbeidere i så og si alle fag. Så her er det mulig å få opplæring innen det aller meste. Det eneste av anleggsfagene vi ikke har her ennå, er vel det nye veivedlikeholdsfaget. Og det kommer nok det også, sier han.

– Lærlingene oppfordres til å gå de fagene de vil og ta de kursene de ønsker. En av lærlingene våre, som har gått ett år på vei- og anleggsfaget, bytter nå over til det nye anleggsrørleggerfaget. Og en av de nye lærlingene, som opprinnelig skulle begynne på vei- og anleggsfaget, har ombestemt seg og skal i stedet ta anleggsmaskinførerfaget, forteller Omdal.

Heldal Entreprenør AS

Nominert av: MEF region Sørvest
Hjemsted: Lillesand, Agder
Omsetning (2021): 190 millioner kroner
Antall ansatte: 80
Antall lærlinger: 9 (11,3 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 6 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i anleggsmaskinmekanikerfaget, 2 i anleggsrørleggerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

Viktig for bedriften

Tor André Omdal, som altså selv begynte som lærling hos Heldal Entreprenør, er nå ansvarlig for at lærlingene får den oppfølgingen de trenger.

– Jeg gikk på Blakstad vgs. og var utplassert her mens jeg gikk på Vg2 i 2012. Høsten samme år begynte jeg i læra her, forteller han.

– For tre år siden ble jeg spurt om jeg ville bli faglig leder for anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget. Jeg takket ja, fordi jeg så det som en mulighet både for meg og for lærlingene. Rekruttering er som sagt svært viktig for bedriften, og opplæring og oppfølging av lærlingene er da essensielt. Jeg prøver å følge dem opp så godt jeg kan, og passer på at alt går som det skal i henhold til opplæringsboka. Lærlingene skal være trygge på at de alltid kan ringe meg hvis de har behov for det, noe de også er flinke til å gjøre, sier Omdal.

SATSES PÅ LÆRLINGER: Prosjektleder og bergsprengningsleder, Ørjan Skripeland, har vært ansatt hos Heldal Entreprenør i 22 år, og forteller at det alltid har blitt satset på lærlinger i bedriften. (Foto: Runar F. Daler)

Engasjement, interesse og pålitelighet

– Hva er de viktigste egenskapene dere etter når dere tar inn lærlinger?

– Det er ofte flere som søker enn vi har kapasitet til å ta inn, så da blir vi nødt til å velge. Det viktigste er at de er pålitelige og pliktoppfyllende; at de møter opp til riktig tid og holder avtaler. Og så er det selvfølgelig viktig at de viser interesse for faget, og helst har noen praktiske egenskaper, sier Omdal.

– Karakterer er vi ikke så opptatt av. Da er engasjement og interesse viktigere. Det er også en fordel om de til en viss grad er selvstendige, slik at de vil klare å stå på egne bein etter hvert. Vi setter pris på om de er litt «på», og ikke bare sender CV fordi læreren sier det. Vi ser gjerne at de ringer og følger opp og «maser» litt på oss, og viser litt initiativ.

Gir mange en mulighet

– De fleste lærlingene våre kommer fra Sam Eyde videregående. Alle bortsett fra én av de ni som er her nå kom vel derfra. Han siste hadde begynte på et læreløp tidligere i en annen bedrift, men måtte slutte og har kommet hit via NAV, fortsetter Omdal.

– Det er mange som får muligheten her i firmaet; blant annet har vi hatt flere lærekandidater, og nå har vi en som er på arbeidstrening. Dette synes vi er viktig. Det letteste er selvfølgelig å ta dem inn rett fra skolen og at de går det vanlige to-pluss-to-løpet, men det er mange dyktige folk der ute som kan komme inn i bransjen på andre måter. Da er vi glade for å kunne gi dem muligheten, sier han.

TOPP MILJØ: Det er helt topp arbeidsmiljø her, sier (fra venstre) anleggsmaskinmekanikerlærling Patrik Haus (17), faglig leder anleggsmaskinmekaniker Espen Lea Nystøl (26), tidligere vei- og anleggslærling som nå blir lærling i anleggsrørleggerfaget, Rebekka Vevstad (27), og anleggsmaskinførerlærlingene (og tvillingene) Jim Daniel Berntsen (17) og Ole Marius Berntsen (17). (Foto: Runar F. Daler)

Grunnleggende innføring

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Vi har et oppstartsmøte for de nye lærlingene, hvor vi bl.a. går gjennom organisasjonen vår, bedriftens historikk, rollene til de som jobber her, hvem som har ansvar for hva, og hvem lærlingene kan kontakte hvis de lurer på noe. De får en grunnleggende innføring i hele bedriften, og litt om hva vi forventer av dem, og de kan si hva de forventer av oss. Videre går vi gjennom HMS-rutiner, sikker-jobb-analyser og rapport om uønskede hendelser, slik at de får kjennskap til hvordan vi jobber ute på våre anlegg, forteller Ørjan Skripeland. Han var faglig leder i bedriften tidligere, og er nå prosjektleder og bergsprengningsleder.

– Jeg har vært ansatt her i 22 år, og vi har hatt lærlinger hele tida. Så dette er noe vi alltid har satset på. Vi har dekket alle fag, som anleggsmaskinmekaniker, vei- og anlegg, fjell- og bergverk og anleggsmaskinfører. Og nå har det også endelig kommet et eget anleggsrørleggerfag, noe vi synes er veldig positivt. En av de fem nye lærlingene har valgt å gå den veien, forteller han.

Fellesskap

– Litt av tanken bak at vi har såpass mange lærlinger, og at vi tok inn hele fem nye nå i sommer, er at vi på den måten får et eget miljø blant lærlingene. Det gjør at vi kan ha et felles opplegg for alle sammen, og lærlingene lærer hverandre å kjenne. Det handler om å inkludere dem i bedriften og skape et fellesskap. Vi har mange anlegg, og hvis vi ikke gjør det på denne måten, kan det jo gå et halvt år før de treffer hverandre, sier Skripeland.

– Når det gjelder oppfølgingen videre, er det våre faglige ledere som har ansvaret for det, inkludert meg selv. Den tettere, daglige oppfølgingen er det imidlertid anleggsledere og formenn der ute på prosjektene som sørger for. Og det fungerer meget bra, sier Tor André Omdal.

ALLSIDIG OPPLÆRING: – Lærlingene blir tatt på alvor og respektert og de får en veldig variert og allsidig opplæring, sier OKABs Frank Nygård. (Foto: Runar F. Daler)

Lov å gjøre feil

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Vi har et meget godt samarbeid med de faglige lederne i bedriften, og de har veldig god kontroll på alt som har med opplæring å gjøre. Lærlingene sikres dermed en tett og god oppfølging. Hvis man trives i en bedrift og arbeidsmiljøet er godt, så ligger mye til rette for at de skal få en god læretid. Og slik er det for lærlingene her, sier Frank Nygård, daglig leder i OKAB Agder.

– Det er også lov å gjøre litt feil i denne bedriften, uten at man blir «hugget hodet av». Lærlingene må gis rom for å prøve og feile, og de må få utfordringer for å utvikle seg. Lærlingene kan fort miste motet dersom det ikke er rom for å gjøre feil. Slik er det ikke her, slår han fast.

Inkluderende

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Jeg får stort sett bare positive tilbakemeldinger fra lærlingene her. De gir utrykk for at blir tatt godt imot og får god kjennskap til hva de går til. Dette er en veldig inkluderende bedrift, og lærlingene forteller at de føler seg inkludert og sett. Her legges det også til rette slik at dersom en lærling for eksempel ønsker å bytte fag, så ordner bedriften det, sier Nygård.

– Lærlingene får en trygg og god oppstart, og en tett og fin oppfølging. Ikke minst får de en veldig variert og allsidig opplæring, i og med at bedriften har så å si alle fag, så de kommer borti det aller meste. Dette tror jeg de vokser på, og det er selvsagt en fordel senere.

Årets lærebedrift 2022:

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted på Arctic Entrepreneur 2023.

Det er 8 kandidater til Årets lærebedrift 2022. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: