Undersøker utsatt MVA-betaling for tvister i anleggskontrakter

Mye penger ut, ingen penger inn. Entreprenører har måttet forskuttere store beløp i merverdiavgift. Også i saker med tvister og stor usikkerhet rundt oppgjør fra offentlige oppdragsgivere. Nå undersøker Finansdepartementet et unntak fra MVA-plikten for slike saker.

Skattedirektoratet bes om å utarbeide forslag til ordning som midlertidig suspenderer betalingsplikten for merverdiavgift, på omtvistede og ikke-betalte vederlagskrav.

Om du er godt bevandret i den juridiske og byråkratiske språkverden, så skjønner du omtrent hva som står der. I så fall kan du framsi et lite «Hurra!» – og deretter finne noe annet å gjøre.

Annonse

Kan løse viktig problem

Eller les videre om du ikke skjønner et kvekk. Dette er nemlig gode nyheter. Det kan løse et problem som har satt mange entreprenørers likviditet på store prøver. Noen har overlevd, andre har brukket ryggen.

Det handler om merverdiavgift på omtvistede krav overfor oppdragsgivere. Spesielt offentlige oppdragsgivere, der uenigheter tvister har dratt i dratt sluttoppgjøret ut i langdrag. Selv om oppdragsgiver har nektet å betale sluttfakturaen på grunn av mer eller mindre velbegrunnede innvendinger, så må entreprenøren betale merverdiavgift på fakturert beløp.

Nylig ble saken tatt opp i Stortinget.

Mona Mortensen, daglig leder i Repstad Anlegg AS. Veggen med permer er dokumentasjon til tvistesaken mot Statens vegvesen.

Mona Mortensen, daglig leder i Repstad Anlegg AS. Veggen med permer er dokumentasjon til tvistesaken mot Statens vegvesen. (Foto: Jørn Søderholm)

Årevis med ørkenvandring gjennom alle rettsvesenets nivåer? Ingen problem for byggherren som nekter, men et stort problem for entreprenøren som har måttet betale millioner i MVA uten å få inn en krone på jobben.

Det blir fort mye penger. Utfordringer rundt dette har vi sett i flere reportasjer i Anleggmaskinen de siste par årene. En av de ferskeste sakene er Repstad Anlegg AS på Sørlandet, som nylig ble tilkjent full seier etter årevis med rettslig behandling.

Utsette MVA betalingsplikt

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i finansdepartementet. (Foto: Rune Kongsro)

Finansdepartementet har tidligere avvist å gjøre noe med dette, med henvisning til at «Staten kan tape penger».  Nå har departementet altså snudd, og det kan gå mot en løsning på problemet.

Finansdepartementet har nemlig bedt Skattedirektoratet lage en ordning som gjør det mulig å utsette betalingen av Merverdiavgiften i omtvistede saker som dette.

Eller nærmere bestemt bedt Skattedirektoratet lage et forslag til en ordning, som siden kan behandles på politisk nivå.

– Særlig store oppdrag for offentlige byggherrer

– Entreprenørbransjen har erfart at det særlig er ved større oppdrag for offentlige oppdragsgivere at tvistebeløpene blir høye. Det tar ofte lang tid før disse tvistene avklares, skriver Finansdepartementet i brevet til Skattedirektoratet.

Her pekes det på at kontrakter på omfattende grunnarbeider har en spesielt høy risiko for tvister. Det kan være stor usikkerhet knyttet til hvordan grunnforholdene faktisk er.

– Da er det vanskelig å vurdere hvor omfattende arbeider som er nødvendige, før arbeidene faktisk utføres. Dette er egnet til å skape uenighet mellom partene om hva som må anses som arbeider som berettiger til tilleggsvederlag, sier departementet i brevet.

Kun for visse bransjer og/eller kontraktsstørrelser

Her ber Finansdepartementet også Skattedirektoratet vurdere om en eventuell ordning med utsatt betalingsplikt på merverdiavgift kun skal gjelde bestemte bransjer eller leveranser av en viss art eller størrelse.

Her blir Skattedirektoratet også bedt om å vurdere flere andre sider:

  • Hvem er byggherre/oppdragsgiver.
  • Visse former for interessefellesskap som tilsier at betalingsplikten ikke skal kunne utsettes.
  • Anslå MVA-beløp ordningen skal gjelde for.
  • Anslå hvor lang tid MVA-betalingen skal kunne utsettes.
  • Hvordan kan MVA-utsettelsen utformes innenfor dagens MVA-system
  • Vilkår for når betalingsplikten (gjen)inntrer, inkludert spørsmålet om renter.
  • Konsekvenser av utsatt betaling for partene, inkludert bokføring og dokumentasjon av krav.
  • Hvordan skal utsatt MVA-betalingsplikt innberettes til Skatteetaten.

Til slutt ber Finansdepartementet også Skattedirektoratet vurdere fordeler og ulemper ved ordningene som foreslås. Her er hele brevet.

Skattedirektoratet har fått frist til 15. februar 2020 med å levere forslaget.