Byggherre dømt til å betale entreprenør 110 millioner – pluss mva

Fylkeskommunen ble dømt i tingretten til å betale for ekstraarbeider, men nektet. Nå er de også dømt i lagmannsretten. Må betale entreprenøren 110 millioner – pluss mva.

KRISTIANSAND: Repstad Anlegg AS og NCC har i en fersk dom fått delvis medhold av Agder lagmannsrett. Fylkeskommunen må dermed ut med omkring 110 millioner kroner pluss mva etter krangelen om veien, som sto ferdig i 2014.

Det melder Fædrelandsvennen (plussak, krever innlogging). Saken er også omtalt av lokalavisen n247.no.

Annonse

Ikke fornøyd

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd. Vi er også litt overrasket. Vi hadde en forventning om at det ikke skulle gå den veien, sier Stig Berg-Thomassen i Statens vegvesen til Fædrelandsvennen. Han var/er prosjektleder for den nye Vågsbygdveien.

Etter at Vågsbygdveien sto ferdig i 2014 gikk arbeidsfellesskapet NCC/Repstad Anlegg til søksmål mot Vest-Agder fylkeskommune for å få betalt for arbeid entreprenøren mente gikk utover det som var avtalt i kontrakten.

Sommeren 2017 fikk entreprenøren delvis medhold av Kristiansand tingrett, som konkluderte med at entreprenøren hadde krav på drøyt 59 millioner kroner for ekstraarbeidet.

Vi har tidligere skrevet om belastningene Repstad Anlegg har hatt med forskuttering av merverdiavgift på det omtvistede beløpet.

Ifølge Fævennen har de offentlige etatene ikke avgjort om dommen skal ankes videre.

For ordens skyld: Arnstein Repstad har en sentral rolle i Repstad Anlegg AS. Han er styreleder i MEF, som er utgiver av Anleggsmaskinen.