– Utsatt MVA vil gi entreprenører rettssikkerhet

Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i MEF er glad Siv Jensen nå ber om nye regler for å utsette MVA-betaling i tvister.

Finansdepartementet ber nå Skattedirektoratet lage forslag til endringer i MVA-reglene. Hensikten er å gi bedrifter som ligger i tvist med oppdragsgiver – særskilt offentlige byggherrer – mulighet til å utsette betaling av MVA til tvisten er avklart og oppgjør kan foreligge.

Skattedirektoratet har fått frist til 15. februar. Saken er også tatt opp i Stortinget.

Annonse

Godt fornøyd

MEF-direktør Julie M. Brodtkorb er godt fornøyd med initiativet fra Finansdepartementet.

– Det er en veldig god nyhet. Jeg er glad for at finansministeren har tatt innspillene fra en samlet anleggsbransje på alvor. Jeg har selv møtt flere entreprenører som har fått store økonomiske vansker på grunn av slike momskrav, sier Brodtkorb til Anleggsmaskinen.

At utredningen om utsatt MVA skal være klar i februar tolker hun som at regjeringen tar resultatet med seg på marskonferansen.

Statsbudsjettet 2021

– Oppløpet i denne maratonen vil derfor stå før regjeringens marskonferansen for statsbudsjett 2021, sier hun.

Brodtkorb forventer at entreprenører uavhengig av størrelse nå får en rettssikkerhet de har manglet. Selskaper i en tvist har måttet betale millionregning til staten i merverdiavgift, før de har fått betalt for en jobb.

– Vår sektor er den eneste med hoppeplikt. Derfor er dette en sak som kun gjelder vår bransje, sier Julie M. Brodtkorb.