Utsatt MVA ved tvister besvart i Stortinget

Spørsmålet om utsatt MVA-betaling ved omtvistede krav er tatt opp i Stortinget. – Det er tungt for entreprenører å betale store summer merverdiavgift til staten på fakturabeløp motparten bestrider og ikke betaler, sier Finansminister Siv Jensen.

Forskuttering av merverdiavgift på fakturert beløp er tøft for likviditeten i entreprenørbedrifter i tvist med oppdragsgiver. Det kan ta måneder og år før kravet er avklart rettslig, mens Merverdiavgiften må betales umiddelbart.

Vil endre MVA-regler

Dette har nå Finansdepartementet bedt Skattedirektoratet om å lage et forslag til endringer på.

Annonse

Saken har også blitt tatt opp i Stortinget. I dag har Finansminister Siv Jensen svart på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H). Her er spørsmålet og svaret.

Vetle Wang Soleim. (Foto: Høyre)

– Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav? Samtidig må man unngå bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift, skriver Soleim i spørsmålet.

MEF og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen har tatt opp regelverket for merverdiavgift om tidfesting av omtvistede krav i tildelingskontrakter med Stortinget.

Vanskelig likviditet

Spesielt problemet ved fakturering av krav som blir bestridt av oppdragsgiver. Der må entreprenørern innbetale merverdiavgift av kravet, mens endelig avklaring av kravet tar lang tid.

– Ved uenighet mellom entreprenør og staten i tildelingskontrakter må entreprenørene betale merverdiavgift av krav de fremmer, selv om det kan gå lang tid før det oppnås enighet om kravet og betaling til entreprenøren foreligger. Det vil i mange tilfeller utgjøre en stor likviditetsbelastning for entreprenørene, skriver Soleim.

Vetle Want Soleim kommer fra Møre og Romdsal, og sitter blant annet i Finanskomiteen på Stortinget.

I svaret henviser Jensen blant annet oppdraget hennes departement nå har gitt Skattedirektoratet.

– Vesentlig belastning

– Jeg ser at merverdiavgiftssystemet kan påføre merverdiavgiftspliktige leverandører vesentlig likviditetsbelastning. Regjeringen vil derfor vurdere om det bør fremmes forslag om regler som åpner for at betalingsplikten for merverdiavgift kan suspenderes dersom kravet er omtvistet, skriver Jensen i svaret til Soleim.

Jensen erkjenner at det er tungt for entreprenører å betale store summer merverdiavgift til staten på fakturabeløp motparten bestrider og ikke betaler.

– Er det snakk om for eksempel et veiprosjekt eller et bygg kan den økonomiske belastningen knekke bedriften økonomisk, sier Siv Jensen via statssekretær Atle Simonsen.

Finansdepartementet understreker at regjeringen er opptatt av gode rammebetingelser for næringslivet.

Nye regler

– Når det kommer opp problemstillinger fra aktører lytter vi. Jeg vil nå vurdere å lage nye regler som åpner for at store prosjekter kan slippe betalingsplikt for merverdiavgift dersom kravet er omtvistet, sier Jensen.

Vetle Wang Soleim sier seg foreløpig fornøyd med svaret fra Siv Jensen.

– Det arbeidet som nå settes i gang er viktig for hele bransjen. Så lenge staten uansett får det den skal til slutt, må vi nå lete etter muligheter for å gjøre dette mer fleksibelt for entreprenørene, sier han.

Soleim mener det trengs bedre balanse mellom offentlige oppdragsgivere og private entreprenører.