Finansdepartementet: – Staten kan tape penger om ikke MVA betales

Oppdragsgiver kan fradragsføre MVA på faktura den ikke vil betale. Men betales må den uansett. – Ellers vil staten kunne tape penger, sier statssekretær Jørgen Næs i Finansdepartmentet.

Vi har nylig skrevet om entreprenørselskapers store økonomiske utfordringer som følge av at de må betale inn merverdiavgift på fakturert beløp. Også når oppdragsgiver ikke vil betale.

Alle som driver kjøpt og salg vet at beregning og innbetaling av merverdiavgift er koblet til utfakturering av et beløp. Ikke penger inn.

Annonse

MVA på faktura – ikke betaling

Vi har spurt Finansdepartementet om hvorfor det er slik. Hvorfor kan ikke beregning og innbetaling av mva kobles til at penger kommer inn i stedet for faktura ut?

Statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet uttrykker forståelse for at entreprenører kan oppleve det urimelig å måtte innbetale merverdiavgift av fakturert beløp i tilfeller hvor oppdragsgiver bestrider kravet og ikke betaler hele fakturabeløpet.

Men han har bare skuffende svar til de som sliter med problemet. Finansdepartementet har ingen planer om å gjøre noe med det.

I stedet minner han om at også fradragsretten for MVA henger sammen med fakturering, ikke betaling.

– Oppdragsgivere som er merverdiavgiftspliktige vil kunne fradragsføre merverdiavgiften. Selv om fakturaen fra entreprenøren ikke er betalt. Dette kan typisk være tilfelle ved omtvistede krav. Dersom entreprenøren fritas fra å innbetale det samme beløpet som oppdragsgiveren kan fradragsføre, så vil det påføre staten tap, sier Næsje.

MVA i tvist kan føres i fradrag

Eller sagt på en annen måte:

Repstad Anlegg har måttet betale inn 45 millioner i MVA for en faktura som Statens vegvesen nekter å betale. De samme 45 millionene har Statens vegvesen kunnet fradragsføre (forutsatt at SVV er MVA-pliktig). Ellers ville altså staten tapt penger, i følge statssekretærens forklaring.

På den annen side kan også entreprenøren føre MVA i fradrag på kostnader inn til seg, uavhengig om den inngående fakturaen betales eller ikke.

– Hvis man skulle kunne utsette avgiftsbetalingen på grunn av usikkerhet om innbetaling ville det gi økt risiko for at staten taper inntekter og økt behov for kontrollvirksomhet. Derfor har vi ikke planer om å endre reglene, sier Næsje.

Ikke MVA-pliktig

Han utdyper sin forklaring med et tenkt eksempel fra boligbygging. Der er oppdragsgivere ikke MVA-pliktig.

– Slike oppdragsgivere vil ikke ha fradragsrett for merverdiavgiften entreprenøren fakturerer. For byggherrer som ikke har fradragsrett, så vil det å få utsatt betalingen av merverdiavgiften ha en selvstendig verdi. Entreprenør og byggherre sett under ett vil kunne se seg tjent med å utsette betalingen av merverdiavgiften for deler av entreprisen.

Her minner han om at en betydelig andel av eiendomsutviklingen foregår i konsern, slik at entreprenør og byggherre har samme eier.

– For fullstendighetens skyld nevner jeg også at det er adgang til å tapsføre krav, dersom det konstateres at byggherre/oppdragsgiver ikke har betalingsevne, sier statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Finansdepartementet.