Hvem blir Norges beste lærebedrift?

Årets lærebedrift 2018 skal kåres på Arctic Entrepreneur neste uke. Her er alle kandidatene til den gjeve prisen.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Håpet er at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen.

MEF har fått kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til å dele ut prisen.

Annonse

De nominerte

De seks nominerte bedriftene (som følger nedenfor) har alle blitt presentert i Anleggsmaskinen tidligere.

Klikk på bildene for å lese sakene:

Kandidat 1: Horne Maskin AS

Kandidat 2: Pon Equipment AS, region Nord

Kandidat 3: Kjeldaas AS

Kandidat 4: Veflen Entreprenør AS

Kandidat 5: Johs. J. Syltern AS

Kandidat 6: Nordbø Maskin AS

Kriterier

Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en bedrift kan utmerke seg særlig positivt på:

1) Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger og/eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel har bestått fagprøven eller kompetanseprøven.

2) Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig grad tett oppfølging fra bedriftens side.

Juryen som skal ta den vanskelige avgjørelsen består av representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB, og ledes av kompetansesjef i MEF, Terje Eikevold.