– Helt enestående i Nordbø Maskin

– Jeg har brent for lærlinger helt siden jeg tok imot den første midt på 90-tallet. Å ansette og utvikle lærlinger er noe av det «kjekkeste» jeg driver med, sier Martin Nordbø, daglig leder i Nordbø Maskin.

Anleggsmaskinens utsendte befinner seg i en gammel, nedlagt bensinstasjon i Kvernevik i Stavanger kommune. Den ble kjøpt og omgjort til hovedkontor for Nordbø Maskin for fem år siden. Bedriften, som i år fyller 25 år, har opplevd stor vekst og er i dag en av Rogalands største maskinentreprenører.

«Jeg synes dagens ungdom får ufortjent mye tyn.»

Annonse

De tre Nordbø-brødrene Martin, Thomas og Knut Magne, som startet med en liten 8-tonns gravemaskin, har nå 105 ansatte og omsetter i 2018 for rundt 200 millioner kroner. For å markere 25-årsjubileet inviterte de med seg alle ansatte til Malaga. Totalt var 120 personer med på turen, inkludert noen partnere – og lærlinger selvfølgelig.

– Det skulle da bare mangle, de er jo en del av bedriften. Jeg synes forresten dagens ungdom får ufortjent mye tyn. Det blir sagt at samfunnet har endra seg, at barn og unge ikke er like aktive og sosiale som før og så videre. Jeg kan ikke si meg enig i det. De ungdommene vi tar inn her er fantastiske. Lærlingene oppfører seg helt eksemplarisk, sier Martin, som selv er 45 år.

– Kompis med alle

– Lærlingene trives veldig godt i Nordbø Maskin, sier Stig Dybdahl, daglig leder i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Sør-Rogaland.

– Jeg snakker jo med dem og følger noen av dem på sosiale medier, og det er tydelig at samholdet er meget bra i firmaet. Det er nok noe med miljøet Martin og hans to brødre skaper i bedriften, som gjør at de ansatte har lyst til å bli værende der. Martin er dessuten utrolig omgjengelig; han er jo kompis med nesten alle, enten det er ansatte, oppdragsgivere, kunder eller konkurrenter.

– Ja, livet er jo for kort til ikke å være det. Jeg ønsker selvsagt suksess for egen bedrift, men jeg ønsker ikke konkurrentene noe vondt for det. Vi er opptatt av å løse konflikter – ikke skape dem. Vi har faktisk aldri vært i en juridisk tvist med en kunde. Det aller meste kan løses, bare man går i dialog og begge parter får uttale seg. Da blir man gjerne enige, sier Martin Nordbø.

FORNØYD: Lærling Arild Salte synes han blir fulgt veldig godt opp blir satt pris på. (Foto: Runar F. Daler).

FORNØYD: Lærling Arild Salte synes han blir fulgt veldig godt opp blir satt pris på. (Foto: Runar F. Daler).

Fotball og Brøyt

Den omgjengelige bedriftslederen er svært så allsidig, med mange jern i ilden. Han er fotballtrener for sønnen Jonas (13) og han spiller selv fotball for firmaets eget bedriftslag. Han er også svoren Everton-supporter og reiser på kamp i Liverpool fire-fem ganger i året. På kontoret har han hengt opp en stor Everton-plakat, mens Jonas har pyntet med avisutklipp av de siste spillerovergangene til klubben. I tillegg er Martin svært opptatt av gamle anleggsmaskiner og lastebiler, og han og brødrene er i ferd med å restaurere flere gamle «klassikere».

– Alle vi tre er genuint interesserte i maskiner. Vi har tre Scania-lastebiler som vi allerede har pussa opp, én Brøyt som er ferdig restaurert og en til som restaureres på verkstedet vårt her nå. I tillegg har vi tre gamle Åkerman-gravere som skal restaureres, forteller Martin ivrig.

– Vi begynte jo selv med en Åkerman H3B i 1993, og vi liker å se tilbake på maskinhistorien. Den Brøyten som restaureres her nå er en 1979-modell, som jeg selv har kjørt. Vi har tatt den helt fra hverandre og den skal være ferdig til å stilles ut på MEFA-messa på Forus i mai neste år. Det samme skal den andre Brøyten, som faktisk er en av de aller siste som ble produsert.

Nordbø Maskin AS

Nominert av:  MEF region Sørvest
Hjemsted:  Stavanger, Rogaland
Omsetning:  NOK 171 mill. (2017)
Antall ansatte:  105
Antall lærlinger:  12 (11,4 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:  5 i anleggsmaskinførerfaget, 4 i vei- og anleggsfaget, 3 anleggsgartnerfaget
Antall fagbrev siste tre år:  14 (3 stryk)

Holder seg unge

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

Det er den beste måten å rekruttere på. Når man får dem inn som unge, så kommer de inn i bedriftens kultur fra dag én. Man holder jo også arbeidsstokken yngre til sinns med rekruttering av lærlinger. Vi kunne vel i og for seg drevet uten lærlinger og kun satset på eldre, erfarne folk, men da ville det etter hvert blitt en «gubbebedrift», sier Martin.

– Fortjener en sjanse

Bedriften tar imidlertid også inn en del «voksenlærlinger».

– Vi har et samfunnsansvar. Hvis man kan hjelpe noen å komme seg opp og fram, så er det kjempeviktig. Voksenlærlingene har gjerne en litt annen bakgrunn. Noen har vært litt utenfor arbeidslivet og mangler litt skolegang, Noen kommer fra andre bransjer og fag, mens andre kommer inn via NAV, bl.a. fra rusomsorgen. Det er som oftest veldig flinke folk som kanskje har tatt noen feil valg, og de fortjener en sjanse. Det krever gjerne litt ekstra veiledning, støtte og oppfølging, men når det lykkes så er det fantastisk!

– Vi er for øvrig en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv, red. anm.), og har et veldig godt samarbeid med NAV. Det er vel litt av grunnen til at vi nylig fikk forespørsel fra NAV om vi hadde plass til to flyktninger fra Eritrea. De går nå på skole to dager i uka og er utplassert hos oss tre dager i uka. Det å kunne hjelpe dem, og se hvordan de har blomstret opp her og blitt inkludert i gjengen; det er helt utrolig.

GRÜNDER: Martin Nordbø og hans to brødre startet med en liten 8-tonns gravemaskin i 1993. I dag er de en av Rogalands største maskinentreprenører med 105 ansatte. (Foto: Runar F. Daler).

GRÜNDER: Martin Nordbø og hans to brødre startet med en liten 8-tonns gravemaskin i 1993. I dag er de en av Rogalands største maskinentreprenører med 105 ansatte. (Foto: Runar F. Daler).

Bør være «påskrudde»

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten på dem dere tar inn?

– Fravær og oppmøte er vesentlig. Det sier vi også til alle på Øksnevad videregående skole når vi er der. Det er noe vi ser på. Videre ser vi etter om de er engasjerte. Vi snakker en del med lærerne og hører om de er «påskrudde». I tillegg har vi en del på utplassering først, og da får vi sett hvordan de er, sier Martin.

– Kvalitetsmessig synes jeg generelt at de vi tar inn er meget dyktige. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at dersom de kommer fra gård og har praktisk interesse, så er de ofte flinke til å jobbe.

Bransjen hadde rufsete rykte

– Det har forresten vært viktig for meg å bidra til å gi anleggsbransjen et bedre rykte. Da jeg selv begynte som lærling i 1989 hadde bransjen et rufsete rykte, selv om det nok var delvis ufortjent, fortsetter gründeren.

– Her i bedriften skal ting være ryddig og ordentlig og maskinene skal se presentable ut. Det sier vi også til lærlingene. Jeg er overbevist om at man får færre reklamasjoner hvis man gjør det lille ekstra, som å ta sopekosten og rydde etter deg. Det skal være seriøst og ordentlig. Den ene vaskehallen i den gamle bensinstasjonen her er bygd om til lakkeringshall. Der lakkerer vi alle anleggsmaskiner og lastebiler med klarlakk, så de skal se pene ut og holde seg bedre.

Fadderordning

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Lærlingene stiller her på kontoret første dag, sammen med personallansvarlig, HMS/KS-ansvarlig og faglig leder. Lærlingene får da informasjon om hvordan bedriften fungerer; om personal, forsikring, lønn, rapportering, HMS, KS, og så videre. Alle lærlingene får en fadder, som de skal være sammen med de første fire månedene. Lærlingene er med på alt og blir inkludert på lik linje med alle ansatte fra dag én, men de jobber gjerne i grøfta den første perioden før de får kjøre maskin. Det er en viktig del av opplæringen, forklarer Martin.

– OKAB har også egne lærlingesamlinger, minimum to i året. Da er også fadderen eller faglig leder Anders Salte med. Vi er for øvrig kjempestolte av å være medlem i OKAB. De gjør en veldig god jobb.

«Hvis noen driter ut en annen ansatt på sosiale medier, så kommer vedkommende inn på kontoret mitt på timen. Spesielt hvis det er en lærling. Det er ikke sånn vår kultur skal være.»

Behandles med respekt

– Vi er opptatt av at lærlingene skal bli sett. De har som sagt en fadder og en formann på anlegget, og en anleggsleder over der igjen. Men døra mi er åpen og de kan alltid komme til meg, noe de også gjør, fortsetter Martin.

– Videre er vi opptatt av at alle skal behandle lærlingene med respekt og være med å bidra til at lærlingene blir dyktige. Jeg sier til de andre ansatte at de også gjorde feil da de var lærlinger. Så påpek gjerne feil og ting som glemmes, men gjør det med respekt og tålmodighet. Og bare så det er sagt; hvis noen driter ut en annen ansatt på sosiale medier, så kommer vedkommende inn på kontoret mitt på timen. Spesielt hvis det er en lærling. Det er ikke sånn vår kultur skal være. Vi har en personalhåndbok som vi er stolte av, hvor det står hvordan vi skal behandle hverandre. Den går jeg personlig gjennom alle ansatte med.

– Blir satt pris på

Vi møter også en lærling på vårt besøk hos Nordbø Maskin. Arild Salte (22) tok fagbrev som anleggsmaskinfører hos en annen bedrift, men er nå i ferd med å ta fagbrev nummer to, i vei- og anleggsfaget. Han kan bekrefte at det er fint å være lærling hos Nordbø Maskin.

– Det er helt enestående her. Jeg blir fulgt veldig godt opp og føler jeg blir satt pris på. Og gjør man en feil så blir man ikke kjefta huden full, men blir forklart det på en ordentlig måte. Det gir meg trygghet som lærling. Jeg har jo vært gjennom en læreperiode i en annen bedrift og har derfor litt sammenligningsgrunnlag, sier Arild fornøyd.

– Jeg hadde en tanke om kanskje å ta et fagbrev til, men det var OKAB og Stig Dybdahl som foreslo det. Han sa at jeg har jo all teori på plass, så hvorfor ikke bruke et år på å ta et fagbrev til? Så jeg heiv meg på og tar fagprøven til neste år, smiler han.

SYDENTUR: For å markere bedriftens 25-årsjubileum ble alle ansatte invitert på tur til Malaga. (Privat foto).

SYDENTUR: For å markere bedriftens 25-årsjubileum i år ble alle ansatte invitert på tur til Malaga. (Privat foto).

– Én har hovedansvaret

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted, Stig Dybdahl?

– De har gode rutiner for oppfølging av lærlinger. Nordbø har hatt forskjellige faglige ledere, men har de siste årene funnet ut at det er viktig å ha én person som har hovedansvaret for lærlingene og som samarbeider med OKAB. Det gjør det lett når vi avtaler tid for halvårssamtaler og andre samlinger med lærlingene. Faglig leder delegerer ansvaret for opplæringen til faddere og fagpersoner i de aktuelle fagene. Han innhenter også opplysninger fra disse personene for å få vite hva som går bra og hva vi eventuelt må jobbe med for å nå de oppsatte målene, forteller Stig.

Godt miljø

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– De trives veldig godt og de fleste blir værende etter læretiden er ferdig og fagprøve er avlagt. Noen starter til og med på fagbrev nummer to. De trekker også fram det gode miljøet de får være en del av, sier Stig.

– Nordbø Maskin var for øvrig den første bedriften som leverte en intern opplæringsplan, som dekker alle aktuelle fag. Det har nå blitt er krav fra fylkeskommunen om at alle som driver opplæring skal ha en intern opplæringsplan. Men Nordbø Maskin lagde den helt på eget initiativ, lenge før dette kravet kom. Det var fordi de ville ha klarere retningslinjer internt, og fordi for de ønsket at alle skulle få lik opplæring og innarbeide de samme rutinene.

Årets lærebedrift 2018

2018 er Yrkesfagenes år. Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.

Prisen for Årets lærebedrift 2018 skal deles ut i januar på Arctic Entrepreneur 2019.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2018. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: