– Veflen har mye å by på

– Her er det mye variert arbeid å lære av. Lærling Kristoffer Østli Runi stortrives som lærling i Veflen Entreprenør AS på Skarnes i Hedmark. Kabelspesialisten har mye variert læring å by sine lærlinger på.

SKARNES: Veflen Entreprenør AS i dagens selskapsform ble stiftet så sent som 1. januar 2006. Selskapets historie går derimot helt tilbake til 1954.

Da startet Otto Veflen sitt entreprenørfirma på Skarnes i Sør-Odal kommune. Den første tiden var hovedtyngden av oppdrag innen jord- og skogbruk. I 1956 fikk firmaet sin første kontrakt med Telegrafverket, som det het den gangen. Siden har det gått mye i større og mindre oppdrag for Televerket og Telenor fram til i dag.

Annonse

Autorisert i 1968

Otto Veflen fikk autorisasjon som entreprenør i 1968. Året etter ble firmaet omdannet til aksjeselskap – Otto Veflen Maskinentreprenør AS. Halvard Veflen gikk inn i firmaet som daglig leder i 1967, en rolle han fylte i hele 42 år. Selv om han gikk av sommeren 2009 er han fortsatt aktiv i driften.

Veflen Entreprenør AS har i stor grad spesialisert seg på leveranser av kabel, fjernvarme, VA og annen infrastruktur. Gjerne i trafikkerte områder.

Veflen Entreprenør AS

Nominert av: MEF region øst
Hjemsted: Skarnes, Hedmark
Omsetning: Ca 180 millioner
Antall ansatte: 90
Antall læringer: 5 p.t.
Lærlinger i hvilke fag: 4 i anleggsmaskinførerfaget,1 i anleggsmaskinmekanikerfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  6 (100 % bestått)

Geografisk har firmaet hatt oppdrag over hele landet, men de siste 30 årene spesielt på Østlandsområdet med hovedvekt på Oslo, Akershus og Hedmark.

Det har faktisk vært så mye jobb i Oslo at selskapet har etablert et avdelingskontor i hovedstaden. Men hovedkontoret er og blir på Skarnes. Selskapet har i dag ca 80 medarbeidere, i tillegg til et varierende antall innleide og underentreprenører. Flere av medarbeiderne har vært ansatt i mer enn 30 år.

Rekruttert som lærlinger

Mange av medarbeiderne har vært i bedriften siden de kom inn som lærlinger. Veflen tar inn lærlinger hvert år, og har nå fem lærlinger inne.

– Hvorfor tar dere inn lærlinger, og hva får dere ut av det?

– Det er for det første en riktig og viktig måte å rekruttere til bransjen. Vi har hatt maskinførerlærlinger i mange år. De fleste har tatt fagbrev, og mange er ansatt i bedriften i dag. Vi skaffer mye folk uten om også. Men det stilles stadig større krav til bakgrunnskompetanse. Når vi rekrutterer gjennom lærlinger får vi folk med en teoretisk ballast.

– Og for det andre…?

Krav om lærlinger

– Myndighetskrav er den andre siden av det. En god del oppdragsgivere stiller krav om at at viss andel av arbeidet skal være utført av lærling. Blant annet på dette prosjektet. Her har vi for eksempel med én lærling i anleggsmaskinførerfaget.

Graver ned kabel

Veflen graver mye kabel. Her et fiberprosjekt med spesielt utstyr i Stange, Hedmark.

Det sier prosjektleder og lærlingeansvarlig Kjetil Hansen i Veflen Entreprenør AS. Vi møter ham på et prosjekt med fiberlegging i Stange, Hedmark. Her benytter de en noe utradisjonell metode, der trekkerør pløyes ned med en spesialbygget plog.

Kristoffer Østli Runi fra Nord-Odal (20) jobber på dette prosjektet. Han er andre års lærling, og håper å gå opp i AMF-faget en gang i april.

Variert arbeid

– Jo, det er fint å være lærling i Veflen. En ønskebedrift, med mye variert arbeid, sier Kristoffer Østli Runi.

Kristoffer Østli Runi, hjulgraver, Veflen

Her har AMF-lærling Kristoffer Østli Runi (20) akkurat debutert som hjulgraverfører. – Vi får prøve oss på mye forskjellig i Veflen, sier Runi.

Dagen vi er på besøk har han for første gang satt seg i hytta på en hjulgraver. Til nå har det gått i beltegraver.

– Vi gjør sånne bytter med en klar hensikt om at lærlingene skal få prøve seg i forskjellig utstyr, sier Kjetil Hansen.

Østli Runi gikk landslinja på Våler videregående skole i Solør. Etter de to årene på skolen søkte han seg til Veflen. En kamerat – som fremdeles jobber i bedriften – anbefalte ham å søke seg hit. Kristoffers bror er også lærling i samme bedrift, i anleggsmaskinmekanikerfaget.

– Hva ser dere etter i vurdering av lærlinger?

– Det er mye personlige egenskaper. Bedriften vår er litt spesiell. Vi driver mye med kabel. En maskinførerlærling her må påregne at det er ikke bare maskinkjøring, men også andre oppgaver i tillegg. Det er ikke alle maskinførerlærlinger som er interessert i det.

– Ja vel…?

Læringsutbytte

– Mange er mer interessert i å sitte i stor maskin og øse stein. Høres forlokkende ut for mange. Men en lærling får minst like mye læringsutbytte av å være i en bedrift der man får drive med andre ting i tillegg til å kjøre maskin.

– Hvor henter dere lærlinger fra?

– Stort sett fra skole. Vi er i den heldige situasjon at vi er i nærheten av landslinja på Våler. Mange av våre lærlinger kommer derfra. Vi har også fått noen fra Skedsmo og Lom vgs.

– Ser dere noen forskjell i kunnskapskvaliteten på lærlingene fra de to skolene?

– Ja. De som kommer fra Våler har lært mer på skolen enn de fra andre utdanningsløp. Våler har mere og bedre utstyr. Det gir større muligheter til å tilegne seg mer kunnskap. Men generelt er det bra nivå på de lærlingene vi har hatt, understreker Kjetil Hansen.

Jobb etter fagprøve

Veflen Entreprenør AS har i år fem i anleggsmaskinførerfaget og én anleggsmaskinmekaniker. De to siste årene har bedriften hatt seks lærlinger. Til nå har de fleste lærlingene fått jobb som fagarbeidere i bedriften etter avlagt fagprøve.

– Første gang i år vi har har tatt inn en mekanikerlærling, sier Hansen.

– Hvilke rutiner har dere for mottak av nye lærlinger?

Samling i høst

– Vi har ikke hatt behov for så mye rutiner rundt det. Mange av dem vi har hatt inne har vi tidligere hatt på utplassering i løpet av skoletiden. De kjenner bedriften og vi kjenner dem. Da er det enklere å få dem i gang. Nå i høst har vi arrangert en samling for både første- og andreårs lærlinger. Det er en bra måte å utveksle erfaringer, sier prosjektleder Kjetil Hansen i Veflen Entreprenør AS.

Veflen har også flere erfarne ansatte som forbereder seg på å ta fagbrev som praksiskandidater, i tillegg til de ordinære lærlingene.

OKAB region øst liker det de ser av oppfølging av lærlinger i Veflen Entreprenør AS, og den tette oppfølgingen de får av lærlingeansvarlig Kjetil Hansen. Han har selv AMF fagbrev og bakgrunn som maskinfører.

– Kjetil deltar på alle halvårssamtaler og er oppdatert på skolesystem, læreplan og OKABs struktur og vårt kurstilbud. Han er også en som utfordrer opplegget og som kommer med konstruktive tilbakemeldinger, sier daglig leder John-Are Silset i Okab region øst.

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

Trives godt

– Lærlingene trives veldig godt i denne bedriften. Veflen entreprenør AS rekrutterer lærlinger fra ulike skoler og fra ulike linjer. I tillegg har de tatt inn lærlinger fra ulike steder på Østlandet, så jeg opplever at de rekrutterer fra mange miljø. Både de lokale ungdommene som vil bo hjemme, men også lærlinger som ønsker å bo borte og ha ulike arbeidstidsordninger, sier han.

Lærlingene i Veflen består alltid fagbrev og får tilbud om å fortsette. Silset har selv møtt mange tidligere lærlinger i bedriften. Senest en tidligere lærling hos Veflen Entreprenør AS som nå har startet for seg selv og som leies inn av Veflen.

– Det viser at forholdet mellom bedrift og lærling er tett og godt. Jeg opplever at lærlingene får variasjon i både oppgaver og arbeidssteder geografisk. Jeg er aldri usikker på om lærlingene får opplæring i hele læreplanen. De opplever mestring og tillit, og jeg har selv hørt kollegaer rose ulike lærlinger. Tilbakemeldingene fra lærlingene er alltid gode. De synes at oppfølgingen er god i bedriften, og er spesielt fornøyd med all maskinkjøringen de får. Men det er alltid viktig å påpeke at det er mye annet som skal på plass i denne bransjen. Bedriften har nå også tatt inn en lærling i anleggsmaskinmekanikerfaget og jobber også tett med NAV om kandidater, sier Silset.

Årets lærebedrift 2018

2018 er Yrkesfagenes år. Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.

Prisen for Årets lærebedrift 2018 skal deles ut i januar på Arctic Entrepreneur 2019.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2018. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: