Veflen pløyer fiber på Hedemarken

Her legger Veflen Entreprenør AS trekkerør for fiber – med plog. Graver, legger rør og fyller igjen i én operasjon. Det er ikke fullt så enkelt som det høres ut.

STANGE, HEDMARK: – Fortere? Tja…. Jo, det gjør jo det. Så lenge det ikke ligger annen infrastruktur i bakken.

PLØYERE: F.v. anleggsleder Erik Haugen, maskinfører Bjørn Vangen og grøftemann Bjørn Steinar Nordby.

PLØYERE: F.v. anleggsleder Erik Haugen, maskinfører Bjørn Vangen og grøftemann Bjørn Steinar Nordby. (Foto: Jørn Søderholm)

Det sier Erik Haugen i Veflen Entreprenør AS. Han er anleggsleder på et litt spesielt oppdrag bedriften har nå nå i høst. Med Brunbjørn AS som HE og oppdragsgiver legger de ut trekkerør til fiber for Eidsiva Bredbånd.

Annonse

Pløyer fiber

Det spesielle her er metoden: I stedet for konvensjonell graving, legging og gjenfylling blir trekkerørene pløyd ned i bakken.

Med plog, ja.

Plog på stikka

Trekkerør i diverse dimensjoner mates ned i grøfta gjennom plogen

Trekkerør i diverse dimensjoner mates ned i grøfta gjennom plogen. (Foto: Jørn Søderholm)

På hovedmaskinen i laget sitter en statisk plog på stikka, med ruller av diverse kunderør på et stativ. Plogen dras gjennom bakken i traseen, graver en fure og legger et eller flere rør rett ned i grøfta gjennom plogen.

Prinsippet består i at rørene blir lagt og grøfta delvis fylt igjen i samme operasjon. På forhånd har en maskin røsket opp i sporet med en forplog, en slags rippertann.

Metoden er beskrevet fra byggherrens side. Den er uvanlig i Norge, men ikke ukjent.

– Metoden er mye brukt i Sverige, men lite i Norge de siste åra. Vi i Veflen har pløyd ganske mye, men det begynner å bli 20-30 år siden, sier prosjektleder Kjetil Hansen i Veflen Entreprenør AS.

Utstyr fra Sverige

Anleggsleder Erik Haugen t.v. og prosjektleder Kjetil Hansen.

SJEFENE: Anleggsleder Erik Haugen t.v. og prosjektleder Kjetil Hansen. (Foto: Jørn Søderholm)

De måtte da også til Sverige for å få tak i utstyret til oppdraget. Med diverse maskinmonterte ploger kan de pløye 60-100 cm dybde, samt en liten selvgående på 40 cm for innstrekk til hus.

– Dette prosjektet er et resultat av den nye graveforskriften, som åpner for pløying som metode og legging av infrastruktur i Statens vegvesens grunn.

– Er det en bra ting?

– Det er bra for oss her. På sikt har jeg litt blandede følelser. Det er både fordeler og ulemper med metoden. Den kan gi større framdrift, men vi har også mindre kontroll med hvordan røra blir lagt, sier Hansen.

Grov stein

Mye grov stein er utfordrende for plogen.

Mye grov stein er utfordrende for plogen. (Foto: Jørn Søderholm)

Oppdraget i Stange-området omfatter bortimot 46 000 meter pløying, samt 20 000 meter graving. Grunnforholdene varierer. Mye grov stein har gitt noen ekstra utfordringer.

– Ikke akkurat det vi ønsker når vi skal pløye. Det går litt saktere. Den største steinen må vi forsøke å få opp med forplogen, og steinen blir lagt unna når vi fyller igjen. Overskuddsstein må fjernes etterpå. Ikke like effektivt, men når alt ligger til rette er dette en metode der det går greit fremover, sier anleggsleder Erik Haugen.

46 000 meter skal pløyes ned i Hedmarks veikanter

46 000 meter skal pløyes ned i Hedmarks veikanter. (Foto: Jørn Søderholm)

Utstyret som ble kjøpt til oppdraget kommer altså fra Sverige, og er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å pløye i grunn med mye stein. Men ikke verre enn at en flink mekaniker på eget verksted modifiserte og forsterket det.

Mye logistikk

Det høres enkelt ut, å legge fiberrør gjennom en maskinbåret plog. Men det krever et visst apparat rundt.

– Ja, et stort apparat. Mye logistikk. Skilting og arbeidsvarsling, for eksempel. Når man flytter 4-500 meter om dagen, da flytter du fort. Da må vi gjerne ha folk som bare driver med flytting av arbeidsvarsling.