– Gjevt å være lærling her

– De fleste firmaer vil ha fagarbeidere som har gått to år på skole og to år som lærling. Hos Kjeldaas AS går kun 3 av 11 lærlinger det tradisjonelle 2+2-løpet. Det sier litt om bedriften.

Det slår Stein Egil Ødegård fast. Han er daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Buskerud, Vestfold og Telemark, hvor han har oppfølgingsansvar for mange titalls lærlinger i et stort antall bedrifter.

– Det er dessuten et meget godt miljø her, både faglig og sosialt. Jeg merker at lærlingene er stolte av å jobbe her, sier han.

Annonse

Splitter nytt hovedkontor

Anleggsmaskinen er på besøk hos Kjeldaas AS i Sande i Vestfold, samme dag som bedriften, i samarbeid med OKAB, arrangerer en felles samling for alle de 11 lærlingene. Vestfoldfirmaet, som tidligere holdt til i låven hjemme hos daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas, flyttet i august i år inn et splitter nytt og topp moderne kontorbygg. Flyttingen gjenspeiler den enorme veksten firmaet har vært gjennom de siste årene, hvor både antall ansatte, omsetning – og antall lærlinger – har mer enn doblet seg på relativt kort tid.

– Firmaet ble etablert i 1971, av daglig leders far og morfar. Til å begynne med drev bedriften kun med klargjøring for asfaltering; altså først og fremst veihøvling. Etter hvert har mer tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet tatt over mye av omsetningen, men vi har fremdeles to veihøvler i full drift, og den aller første høvelen – den det hele startet med – står utenfor bygget her, forteller Trond Erik Haug, lærlingeansvarlig i Kjeldaas.

– I tillegg har vi to spesialfelter. Det ene er bygging av idrettsanlegg, og da spesielt kunstgressbaner – vi var først i landet med kunstgressbane uten gummigranulat. Det andre er «no-dig»-prosjekter; fornying av vann- og avløpsrør uten å grave. Vi var nest først i verden med å installere en strømpe for drikkevann med strukturell styrke. Et firma fra Chicago slo oss så vidt på målstreken.

BEDRIFTSHISTORIE: Daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas sitter inne i bedriftens aller første veihøvel – den det hele startet med tidlig på 70-tallet. Han er flankert av lærlingeansvarlig i Kjeldaas Trond Erik Haug (t.v.) og OKABs Stein Egil Ødegård. (Foto: Runar F. Daler).

BEDRIFTSHISTORIE: Daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas sitter inne i bedriftens aller første veihøvel – den det hele startet med tidlig på 70-tallet. Han er flankert av lærlingeansvarlig i Kjeldaas, Trond Erik Haug (t.v.) og OKABs Stein Egil Ødegård. (Foto: Runar F. Daler).

Rekruttering og samfunnsansvar

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er todelt. Delvis er det fordi vi ønsker å ta samfunnsansvar. Det er så mye flott ungdom der ute som både er lærevillige og har et ønske om å gjøre en god jobb, og det er viktig å gi dem en mulighet. Det sikrer sysselsetting av unge arbeidstakere og ivaretar yrkesutdanningen. Samtidig er det naturligvis også litt egoistisk, for vi er i vekst og trenger rekruttering, sier Trond Erik.

– Den beste måten å rekruttere på er å ta inn lærlinger. På den måten får vi mulighet til å forme dem til en viss grad slik vi vil ha dem, mens de fremdeles er unge og «uferdige». Vi har flinke og godt kvalifiserte medarbeidere i bedriften, og vi har gode erfaringer med lærlinger som utvikler seg til dyktige fagarbeidere i dette miljøet.

– I tillegg gjør det noe med våre egne faste ansatte. Vi blir alle bevisste på at vi er rollemodeller, og jeg tror vi opptrer litt mer korrekt og presis når vi har lærlinger tilstede. Jeg synes det å ha lærlinger er svært givende på alle måter. Det er vinn-vinn for alle parter, slår han fast.

Kjeldaas AS:

Nominert av:  MEF region Sørøst
Hjemsted:  Sande, Vestfold
Omsetning:  NOK 200 mill.
Antall ansatte:  90
Antall lærlinger:  11 (12,2 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 6 i anleggsmaskinførerfaget, 4 i vei- og anleggsfaget, 1 i anleggsmaskinmekanikerfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  9 (100 % bestått)

 

Lov å gjøre feil

Kjeldaas er på ingen måte fremmed for å ta inn lærlinger som ikke har gått det tradisjonelle skoleløpet. Tvert imot har det nærmest blitt normalen i bedriften.

– Vi har lærlinger her som har droppa ut av skoler, gått på spesialskoler eller tatt litt annerledes veivalg. Det er vel faktisk bare tre av de elleve lærlingene våre som går det vanlige to-pluss-to-løpet. De andre har bakgrunn fra ulike studieretninger, hvor ikke alle har fullført, mens tre av dem kom rett fra ungdomsskolen. Når slike kandidater «kommer på døra» og har lyst til å jobbe her, så er det vanskelig å si nei. Vi håper virkelig at de får det til, og det er også en ordentlig inspirasjon for oss, forteller Trond Erik.

– Det kan selvfølgelig være noen utfordringer av og til, men det er lov å feile bare de lærer av det. Det er kanskje ikke så viktig for alle å få fagbrev heller; det handler mer om å lykkes og ha det bra på jobben.

– For noen er det et godt alternativ å gå mot kompetansebevis som lærekandidat. Det er også mulig å ta fagbrev som privatist. Har man jobba i fem år så har man flere knagger å henge det på, og da har man kanskje mer motivasjon for å klare det. Og vi kan hjelpe dem på veien. Mange av lærlingene vi tar inn har for øvrig vært her på utplassering det andre året på skolen. Det er på en måte et langt jobbintervju, og kan være en smart vei inn i bedriften.

FELLES MÅL: lærlingeansvarlig i Kjeldaas, Trond Erik Haug (t.v.), og daglig leder for OKAB i Buskerud, Vestfold og Telemark, Stein Egil Ødegård, jobber sammen for lærlingene. (Foto: Runar F. Daler).

FELLES MÅL: lærlingeansvarlig i Kjeldaas, Trond Erik Haug (t.v.), og daglig leder for OKAB i Buskerud, Vestfold og Telemark, Stein Egil Ødegård, jobber sammen for lærlingene. (Foto: Runar F. Daler).

Holdninger

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten på dem dere tar inn?

– Vi ser først og fremst på fraværet på skolen og vi spør om de er flinke til å stå opp om morgenen. Det er selvsagt lov med fravær hvis man har gode grunner, men det er betryggende hvis fraværet er lavt og at eventuelt fravær er godt begrunnet. Videre ser vi på ordens- og oppførselskarakterene. Dersom de ikke er bra, så må de forklare litt rundt det. Vi har også begynt å se på gymkarakteren. Vi er ikke så opptatt av om de har 3, 4 eller 5 i norsk og engelsk; vi skal jo ikke utdanne journalister her. Men kroppsøvingskarakteren sier noe om evnen deres til å slite litt og stå på. Uansett ser vi på hele personen og ikke bare enkeltkarakterer eller skolebakgrunn. Det faglige skal vi alltids sørge for å gi dem, men holdninger er det vanskeligere å få gjort noe med, sier Trond Erik.

– Når det gjelder kvaliteten på lærlingene, så er kvalitet for oss nettopp det at de har gode holdninger og at de lar seg veilede. Det er mye flott ungdom, og det er noe godt i dem alle. Viser vi dem tillit og gir dem ansvar, så tar de det ansvaret. Lærlingene er viktige for oss. Vi har en produksjon vi skal opprettholde og da er alle brikker like mye verdt, slår han fast.

«Vi blir alle bevisste på at vi er rollemodeller, og jeg tror vi opptrer litt mer korrekt og presis når vi har lærlinger tilstede.»

Rydder plass

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Når de begynner her skriver vi opplæringskontrakt med dem. Da går vi gjennom alt mulig med dem, i samarbeid med OKAB. Vi følger OKABs standardsystem, pluss at vi har vår interne opplæringsplan. Videre har vi i de fleste tilfeller en slags fadderordning, hvor lærlingen får jobbe sammen med en fast person en periode. Lærlingen begynner gjerne som «håndmann» i grøfta, og er i det samme arbeidslaget minimum det første halvåret. Etter et års tid får maskinførerne som oftest sin egen maskin, forklarer Trond Erik.

– Videre samler vi alle lærlingene slik som i dag én til to ganger i året, og vi har minimum to samtaler med dem i året utover det. I tillegg følger jo OKAB og Stein Egil dem opp. I fjor hadde vi også en felles dag med hele firmaet, inkludert lærlingene, hvor bl.a. OKAB kom og informerte om hva det ville si å være lærling. Det er viktig å få fram til de andre ansatte at lærlingene er i et opplæringsløp; de er ikke ferdige. Det bidrar til å «rydde» plass til dem i bedriften. Det er helt essensielt å ta vare på menneskene i bedriften, for det er jo de som er de virkelige verdiene her, ikke maskinene og lass med pukk, sier han.

– Imponerende

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Lærlingene blir fulgt tett opp her, både av bedriften og oss i OKAB. Vi er veldig samkjørte. Jeg er stort sett her hvert halvår, og da tar Trond Erik og jeg en grundig gjennomgang. De gjør en del ekstra her i firmaet for lærlingene, som ingen egentlig har tid til. Men de tar seg tid til det her og det er imponerende, sier Stein Egil Ødegård fra OKAB.

– Bedriften bidrar også i et samarbeidsprosjekt som består av Buskerud fylkeskommune, Kongsberg videregående skole avdeling Saggrenda, åtte anleggsbedrifter og oss i MEF og OKAB. Prosjektet går blant annet ut på å styrke anleggsteknikklinja på Saggrenda, samt å hjelpe elevene å få utplasseringsplass, såkalt yrkesfaglig fordypning.

Stolte

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Jeg hadde med meg et skjema som alle lærlingene fylte ut i dag, og der går det igjen stikkord som «godt miljø», «variert jobb», «hyggelige folk» og «dyktige kollegaer». Lærlingene virker å være meget godt fornøyd med å jobbe hos Kjeldaas. Det har rett og slett blitt gjevt å få lærlingplass her, avslutter Stein Egil Ødegård.

Årets lærebedrift 2018

2018 er Yrkesfagenes år. Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater.

Prisen for Årets lærebedrift 2018 skal deles ut i januar på Arctic Entrepreneur 2019.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2018. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: