Taggede innlegg tunnel

Nøstvettunnelen repareres etter skade

I juni kjørte en lastebil inn i veggen i Nøstvettunnelen på E6 i Viken, og gjorde store skader. Nå stenges nordgående løp for reparasjon.

Skifter ut tunnelbelysning – halverer strømutgiftene

Statens vegvesen installerer ny LED-belysning i flere av riks- og europaveitunnelene på Østlandet. LED-teknologien har lavt strømforbruk og lyskildene har en levetid på 100 000 timer, eller elleve år.

Veidekke oppgraderer Oslo-tunneler

Statens vegvesen og Veidekke entreprenør AS signerte i forrige uke kontrakt for ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum.

Borer gjennom skipstunnelen – kartlegger fjellet

Kystverket er i gang med en ny runde kjerneboring for å undersøke fjellkvaliteten i traseen for Stad skipstunnel. Arbeidet blir gjort for å redusere usikkerheten før tunneldriving og sikringsarbeid i tunnelen.

Første salve med nytt sprengstoff

Sammen med Statens vegvesen og Hypex Bio Norge, utførte Skanska det som skal være verdens første kommersielle tunnelsalve med et helt nytt og nitrogen-fritt sprengstoff.

Sau og reinsdyr i tunnel!

Statens vegvesen oppfordrer bilister til å være ekstra observante for reinsdyr og sau som trekker inn i tunneler grunnet det varme været i nord.

Den største Rogfast-kontrakten er utlyst

Arbeidet med å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel er godt i gang fra Bokn i nord til Randaberg i sør. Nå er den tredje store kontrakten utlyst, med en forventet kontraktsstørrelse på 5 milliarder kroner.

Liten og hendig tunnellift fra Hybeko

Den nye liften Hybeko Tunnel-2669RT ble til etter en spesifikk kundeforespørsel. De ønsket en mindre variant som kunne transporteres på lett lastebil.

Klart for første av 639 turer

Første last med betongvegger til E16-tunnelen på Bukkesteinshøgda i Bærum gikk nylig fra Drammen havn.

Seks vil bygge milliardtunnel på E18

Seks leverandører har innen fristen 27.april meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen.

Gnager seg videre på Helgeland

Drift i Bergåstunnelen i Nordland er i gang igjen etter funnet av løse masser i desember. Totalentreprenør LNS AS har brukt et uvanlig verktøy for å frese bort de løse massene.

Rensetiltak mot mikroplast virker

Statens vegvesen har sammen med NIVA gjennomført en undersøkelse for å finne ut om det slippes ut mikroplast fra anleggsvirksomhet. Nå foreligger de første resultatene.

Lokalt samarbeid i unikt gruveprosjekt

Fire lokale entreprenører – og vanligvis konkurrenter – samarbeider om anleggsarbeidene som legger til rette for utvinning av en av verdens største rutilforekomster ved Førdefjorden.

Skal rehabilitere Oslo-tunneler

Statens vegvesen har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. I sommer er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 sin tur.

Hybekos tunnellift relansert

Hybekos tunnellift Tunnel-3390RT relanseres med en ny og forbedret motor, og som tilfredsstiller utslippskravene til Steg V.

Skal drive tunnel i løsmasser

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland starter opp igjen etter påske. Jobben vil ta tid og koste mye penger.

Resirkulerer slamavfall og kutter klimagassutslipp

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, Agder. Målet er at store deler av slammet skal kunne gjenbrukes. Det vil kunne redusere avfallsmengder og behovet for kjøring til deponi betydelig.