Taggede innlegg Agder Gruppen

20 millioner fra Innovasjon Norge til Agder Gruppen

Agder Gruppen-selskapet Agder Tunnelservice i Flekkefjord, har fått 20 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et digitalt system for strømdistribusjon til bygg-, anlegg og tunnelnæringen.

Får ansvar for XCMG i Norge

Agder Gruppen har ansatt Espen Paulseth (48) i en nyopprettet stilling som markedssjef for XCMG i Norge.

Verdensnyhet på Toten

I et pukkverk i Hunndalen står det som er den første leverte Powerscreen Warrior 1400XE. Modellen ble lansert for en stund tilbake, men det er først nå leveringene har kommet i gang, og Stange Pukk fikk den første.

Kjøper 20 prosent av aksjene i Agder Gruppen

Investeringsselskapet Icon Capital kjøper omkring 20 prosent av aksjene i Agder Gruppen gjennom en rettet emisjon. Det Kristiansand-baserte konsernet tilføres dermed betydelig kapital til fortsatt utvikling og vekst.

Agder Gruppen etablerer avdeling i Bergen

Agder Gruppen overtar den etablerte virksomheten Anlegg og Industriteknikk på Frekhaug. Til å lede den nye avdelingen har konsernet ansatt Svein Ove Espeland (56), som har 36 års erfaring fra anleggsbransjen.