Agder Gruppen jobber for videre drift

Agder Gruppen har mandag og tirsdag arbeidet sammen med banker, selskapets eiere og sentrale leverandører for å få på plass en modell for videre drift. De har trukket seg fra Vei og Anlegg 2024 og avlyser åpningsfesten ved det nye anlegget på Berger.

I første omgang jobber selskapet med en midlertidig forretningsplan som gjør at den daglige driften kan gjenopptas og som sikrer inntekter til selskapet, skriver selskapet i en pressemelding.

Dersom partene godkjenner planen for dette, er neste steg å finne en løsning som sikrer permanent og sunn drift for Agder Gruppen.

Annonse

– Vi opplever dialogen med bankene og eierne som konstruktiv, og har et berettiget håp om at det kan foreligge en positiv avklaring i løpet av kort tid, sier konstituert konsernsjef Gunstein Lauvrak.

Les også: Endringer i konsernledelsen i Agder Gruppen

Avlyser fest og messe

Han understreker at forutsetningene for videre, lønnsom drift er svært gode, og at det viktigste på kort sikt er å få gjenopptatt normal drift.

– Sett i lys av den uavklarte situasjonen har vi valgt å avlyse åpningsfesten av Agder Gruppens nye anleggssenter på Berger utenfor Oslo førstkommende fredag. Dersom den pågående prosessen får det utfallet vi håper, vil vi komme tilbake til et slikt arrangement, sier Lauvrak.

– Agder Gruppen kommer heller ikke til å delta som planlagt på Vei og Anlegg 2024 fordi det rent praktisk vil være vanskelig å gjennomføre det opprinnelige opplegget. Dersom en midlertidig løsning kommer på plass, vurderer selskapet likevel å være til stede på messen med et annet opplegg.