Agder Tunnelservice er solgt

Agder Gruppens produksjonsavdeling i Flekkefjord er solgt ut av konsernet. Det nye navnet blir Terox AS.

I en pressemelding skriver Agder Gruppen at de med dette salget signaliserer de at vil rendyrke forretningsstrategien og ha fullt fokus på et stadig voksende utleiemarked.

Flekkefjord-avdelingen, Agder Tunnelservice, har vært en av ti avdelinger i Agder Gruppen-konsernet.

Annonse

Agder Tunnelservice er et produksjonsselskap, med fokus på utvikling, ombygging og elektrifisering av anleggsmaskiner, hovedsakelig for tunneldrift.

Avdelingen har rundt 80 ansatte. Driften skal fortsette som før, men under nye eiere og med Kjell Vidar Hamre i spissen.

– Salget er del av en planlagt, gjennomtenkt og bevisst strategi som vi har jobbet for lenge: Nemlig å satse enda mer på utleie og salg i konsernet, sier konsernsjef i Agder Gruppen, Svein Arne Uppstad. Det nye målet og forretningsstrategien skal være større forutsigbarhet i kjernevirksomheten, som er salg og utleie av anleggsmaskiner. Selskapets nye visjon skal være å bli den foretrukne totalleverandøren i Norden.

Annonse
Tidligere daglig leder i Agder Tunnelservice Kjell Vidar Hamre har sammen med andre investorer kjøpt selskapet. Det nye navnet er Terox AS. (Foto: Agder Gruppen)

Tidligere daglig leder i Agder Tunnelservice Kjell Vidar Hamre har sammen med andre investorer kjøpt selskapet. Det nye navnet er Terox AS. (Foto: Agder Gruppen)

Samme ledelse

Det har i mange år vært tette bånd mellom Agder Gruppens avdeling i Flekkefjord og morselskapet, Agder Gruppen. Agder Gruppens konsernsjef Svein Arne Uppstad har vært styreleder i Agder Tunnelservice, og tidligere daglig leder Kjell Vidar Hamre i Agder Tunnelservice var i en lang periode styremedlem i Agder Gruppen. Han har også hatt en liten eierpost i Agder Gruppen.

Nå er det nettopp Kjell Vidar Hamre som tar over Agder Tunnelservice, sammen med andre investorer.

– Begge selskap har nådd nye høyder år etter år. Strategiene og driftsformen er likevel så pass forskjellige at vi i felleskap har kommet fram til denne løsningen som vi mener vil bidra til at selskapene hver for seg vil kunne rendyrke sine respektive posisjoner mer effektivt, både med tanke på effektivitet og potensiale, sier Kjell Vidar Hamre.

Hamre understreker at selskapet kommer til å fortsette driften og produksjonen i Flekkefjord, og at de ansatte ikke vil bli berørt av den endrede eierstrukturen.

Agder Tunnelservice vil i forbindelse med transaksjonen endre navn til Terox AS.