Bygger ny Hommelvikbro mellom Trondheim og Værnes

Contur AS skal bygge Hommelvikbroa (sørgående kjørefelt) på strekningen E6 Trondheim-Værnes. Kontraktsverdien er rundt 180 mill. kroner (eks. mva.). Byggestart blir i august 2024.

Les også: Nye Veier avslutter E6-avtale med Acciona

Hommelvikbroa sørgående blir bygget som stålplatebærer i samvirke med betongdekke. Det blir to kjørefelt, med en lengde på 228 m, fordelt på fire spenn. Hommelvikbroas sørgående kjørefelt skal stå ferdig i desember 2025.

Annonse

Minst mulig ulemper 

– Vi er glade for å ha fått på plass entreprenør som skal bygge ferdig brua. Broa er viktig for fremdriften i hele prosjektet. Det er derfor viktig å ferdigstille den så fort som mulig, sier prosjektsjef Magne Ramlo, i en pressemelding fra Nye Veier.

– Viktige overordnede mål for hele prosjektet er at trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres i anleggsgjennomføringen, og at det blir minst mulig ulemper for naboer og andre berørte, sier Ramlo.

E6 Ranheim-Værnes (Kartillustrasjon: Nye Veier)

E6 Ranheim-Værnes (Kartillustrasjon: Nye Veier)

Vernet vassdrag 

Nye Veier har høye forventninger til entreprenøren med hensyn på seriøsitet og ytre miljø. Arbeidet som skal utføres skjer i et område der det tidligere har gått ras, i tillegg til at arbeidet skal utføres i høyt og bratt terreng, og med nærføring til eksisterende E6.

Hommelvikbrua krysser elva Homla, som er et vernet vassdrag og et populært turområde.

Nordgående Hommelvikbro vil bli en del av totalentreprisen for E6 Sveberg-Værnes.

Da Nye Veier og totalentreprenør Acciona ble enige om å avslutte deres arbeid på ny E6 mellom Ranheim og Værnes var bare deler av den sørgående broa bygd.

Contur er den del av Infra Group, og har sine røtter i den tidligere anleggsdivisjonen til Kruse Smith Entreprenør, og ble et selvstendig selskap, Kruse Smith Anlegg, i 2021. De skiftet navn til Contur i juni 2023.

Infra Group er eier av entreprenørselskapene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS).