Nye Veier avslutter E6-avtale med Acciona

Nye Veier og spanske Acciona Construcciòn S.A. avslutter milliardkontrakten om bygging av ny E6 mellom Ranheim og Værnes. Konkurransen om å bygge veien vil bli lyst ut i løpet av høsten 2023.

– For trafikantene som kjører gjennom Trøndelag er det viktig med en ny og sikker vei. Derfor er vårt mål å åpne ny E6 mellom Ranheim og Værnes i løpet av 2027. Det er prioritert at byggingen ikke blir ytterligere forsinket. Derfor er det vesentlig å ta avgjørelser nå for at prosjektet ikke blir ytterligere forsinket. Vår jobb er å bygge de nye veiene innenfor den tiden og kostnaden vi har avtalt med Samferdselsdepartementet, som gir oss oppdragene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

Forsinkelser

Nye Veier inngikk i 2018 en avtale med Acciona om både detaljregulering og bygging av ny E6 mellom Ranheim i Trondheim og Værnes i Stjørdal.

Annonse

Etter omtrent to års arbeid med en reguleringsplan skrev partene en avtale om bygging i mai 2020.

Prosjektet hadde en kontraktsverdi på ca. 4, 3 milliarder kroner eks. mva., og totalkostnaden for prosjektet er ca. 7 milliarder kroner inkl. mva, ifølge Nye Veier.

Planen var at veien skulle åpne i oktober 2025. Etter flere utfordringer kan forsinkelsen nå i verste fall være på omtrent to år.

– Det er flere årsaker til forsinkelsen. Både pandemi og økte priser på råvarene har forsinket arbeidet. I tillegg kan være nødvendig med endringer i reguleringsplanen som kan forsinke åpningen. Området har også krevende grunnforhold flere steder i prosjektet. Byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes er nok mer komplisert enn hva både Nye Veier og Acciona trodde, sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Frafaller søksmålet

Ledelsen i Nye Veier og Acciona skal over tid ha jobbet sammen for å finne en løsning på gjennomføringen av byggingen.

Dialogen mellom partene om blant annet fordeling av risiko i kontrakten har krevd tid, selv om begge selskapene har søkt løsninger under kontrakten. Dialogen er nå avsluttet, og selskapene er enige om å avslutte kontrakten.

Ifølge meldingen innebærer dette blant annet at Acciona frafaller søksmålet mot Nye Veier og den varslede rettsaken, når sluttavtalen blir signert i løpet av kort tid.

Acciona og deres leverandører skal avslutte sine aktiviteter, og bidra til en smidig overføring til Nye Veier. Sikkerheten for trafikantene skal sikres gjennom hele anleggsområdet.

Prioriterer arbeidet

Nye Veier vurderer nå organiseringen av byggingen av ny E6 mellom Ranheim og Værnes.

– Det er viktig at veien kan åpne så raskt som mulig. Et viktig premiss er at åpning av veien ikke blir ytterligere forsinket. Det er for tidlig å si noe om organiseringen av prosjektet og kontraktene. Nye Veier prioriterer dette arbeidet, sier Almlid.