Åpner for E6-utbygging gjennom Lågendeltaet likevel

Utbyggingen av E6 Roterud-Storhove ble som kjent utsatt på ubestemt tid like før jul etter at Miljødirektoratet tok en klage fra en interesseorganisasjon til følge. Nå overprøver altså regjeringen Miljødirektoratet. Det går fram av en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Les også: Heftig lobbyvirksomhet om E6-utbygging

Annonse

– Det skal være en svært høy terskel for å tillate inngrep i verneområde. I dette tilfellet mener Regjeringen samlet sett at dette er den beste løsningen, uttaler klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

– Med regjeringens avgjørelse får Lillehammer-samfunnet en bedre løsning for lokal- og tungtrafikk. Et område av naturreservatet som er viktig for fuglelivet får redusert belastning når vi flytter store deler av trafikken til tunell langs Lågen og krysser den ved et område med færre fugler. I tillegg skal vi verne erstatningsareal og finne nye tiltak for å redusere miljøulempene ved veiprosjektet samlet sett, sier han.

– Denne utbyggingen vil sikre at Nye Veier kan gjennomføre en helhetlig utbygging av E6. Veien vil bli tryggere og mer framkommelig. Det vil bety mye lokalt for utvikling av bo- og markedsregionene, det vil bety mye for næringslivet, og det vil bety mye for langtransporten mellom Oslo og Trondheim og Oslo og Nord-Vestlandet. Veien vil også bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i regionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.