Heftig lobbyvirksomhet om E6-utbygging

Tre statsråder har under Arctic Entrepreneur på Gardermoen blitt møtt av frustrerte spørsmål rundt utsettelsen av veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi Lillehammer.

Utbyggingen ble som kjent utsatt på ubestemt tid like før jul etter at Miljødirektoratet tok en klage fra en interesseorganisasjon til følge.

Avgjørelsen om å utsette utbyggingen av veistrekningen har naturlig nok satt sinnene i kok blant innbyggere og entreprenører i Mjøsregionen. Vedtaket kan, hevdes det, i ytterste konsekvens skrinlegge hele E6-utbyggingen nordover fra Moelv til Otta, en strekning som er uhyre viktig for hele Innlandet, og dessuten er en del av stamveien mellom Oslo og Trondheim.

Annonse

Kartet viser den gamle veitraseen (sort strek) og den nye veitraseen (rød strek). Ifølge MEFs Leiv Peter Blakstad viser kartet at dagens trase går nærmest tvers gjennom naturreservatets mest sårbare område (grønt omriss). De røde prikkene angir lokaliteter for oppholdssteder for trekkfugl. Den nye veien vil  faktisk være en klar forbedring for miljøet og naturen, ifølge Blakstad.

Ønsker en løsning

På Arctic Entrepreneur, som har blitt arrangert denne uken ved Gardermoen, har hele tre ulike ministre blitt grillet om utsettingsvedtaket, og samtlige har gitt uttrykk for at de ønsker en løsning, slik at utbyggingen kommer i gang.

Først ut var finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da han deltok på Arctic Entrepreneur tirsdag 17. januar. Der møtte han blant annet Leiv Peter Blakstad, som er distriktssjef for Innlandet i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Kjetil Hansen, avdelingsleder i Veflen Entreprenør AS og styreleder i MEF Innlandet. Vedum var da helt klar på at han ønsket en løsning på den omstridte veiutbyggingen.

Les også Anleggsmaskinens intervju med finansministeren:
Minister med hjerte for anleggsbransjen

– Han sa at dette må vi finne en løsning på. Vedum så absolutt viktigheten av prosjektet nødvendigheten av å få det i gang igjen. Han lovet det nærmest over bordet til oss. Så vi forutsetter nå at han at han bidrar til at det løser seg på en positiv måte, sier Leiv Peter Blakstad.

– Husk at denne veien har det vært jobba med i 12-13 år. Og den har kosta så 1,2 milliarder kroner så langt, bare i planlegging. AF Gruppen var klare til å skrive kontrakt i disse dager, og de har antydet at det vil være fem til ti selvstendige underentrepriser på denne parsellen, noe som vil være midt i blinken for bransjen og MEF-bedrifter spesielt, sier han.

– Veien har blitt godkjent av kommunene, statsforvalteren, jordvernet – alle etater. Det var så gryteklart som det kunne bli. Så kom altså Miljødirektoratet og stanset det. Dette til tross for at den nye veitraseen er planlagt hovedsakelig i tunnel, under og bortenfor Lågensdeltaet, det naturområdet som er mest utsatt. Dagens trase går nærmest tvers gjennom dette naturområdet, så dette vil jo faktisk være en klar forbedring for miljøet og naturen, fortsetter Blakstad.

– En annen ting er at det nå skal bygges dobbeltsporet jernbane gjennom Åkersvika, som er et såkalt Ramsar-område – et spesielt vernet våtmarksområde. Paradokset her er at Lågendeltaet ikke er et Ramsar-område, men det blir stoppet, mens jernbaneutbyggingen gjennom et Ramsar-område godkjennes uten protester, sier han.

– Vi er nå redde for at hvis prosjektet ikke snart kommer i gang, så vil Nye Veier pakke ned og bruke ressursene på Sørlandet i stedet. Der er det jo gryteklare prosjekter. Og da ender vi i den store bollen igjen – og det kan ta mange, mange år før det skjer noe igjen. Hvis det skjer i det hele tatt noen gang, sukker Blakstad.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsikret Leiv Peter Blakstad og Kjetil Hansen, om at det må være mulig å finne en løsning.(Foto: John Arne Holmlund)

Kunne ikke love noe

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var neste minster ut.

– Han kunne ikke saksbehandle dette over bordet med oss her og nå. Men han skjønte frustrasjonen vår. Han var positivt innstilt, men kunne altså ikke love noe. Det han kunne love var at det skal tas opp i en regjeringskonferanse om ikke lenge, forteller Kjetil Hansen i Veflen Entreprenør AS.

Til Anleggsmaskinen sier Nygård at det som kan bli forandret, er hva slags trasévalg man skal ha på veiprosjektet.

– Men det er alt for tidlig å gå inn i den diskusjonen. Saken ligger ikke på regjeringens bord nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, da vi møter han etter innlegget på Vinterdriftkonferansen.

Hva tenker du selv om at et prosjekt som har kommet så langt reverseres?

– Ikke vanskelig å være enig i at det er veldig krevende når det kommer så rett før prosjektet er modent for oppstart, sier Nygård.

– Det er jo sånn i norsk forvaltning at vedtak kan påklages og at man har instanser som skal behandle saken. Miljødirektoratet, som ikke ligger under meg, har landet på denne avgjørelsen. De beskriver i sitt vedtak at én måte å håndtere det om man ønsker å bruke den traseen, er å endre verneforskriften. Men det er ikke noe vi har vurdert i regjeringen enda, avslutter Jon-Ivar Nygård.

Les også Anleggsmaskinens intervju med samferdselsministeren:
Sjefen for bilær og båtær som tutær og bråkær

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier til Gunn Rose Hage i Alfred og Pål Hage AS og Solvår Milach Strand i MEF at dette skal vi løse. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard)

Dette skal vi løse

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ble spurt om hennes synspunkter rundt E6-utbyggingen. Ministeren, som selv er fra Hamar, kjente naturligvis godt til prosjektet. På spørsmål fra Gunn Rose Hage hos Vinstra-entreprenøren Alfred og Pål Hage AS, sa Trettebergstuen at dette prosjektet er noe Arbeiderpartiet har jobbet for lenge.

-Dette skal vi løse, sa hun.