Minister med hjerte for anleggsbransjen

Anleggsbransjen går utvilsomt usikre tider i møte. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV ga likevel betydelige lyspunkter på tampen av fjoråret. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har dessuten, ifølge ham selv, et personlig sterkt engasjement for bransjen.

Det er hovedsakelig tre saker anleggsbransjen kan glede seg over i budsjettavtalen som kom i havn i desember: Anleggsdiesel blir billigere som følge av at grunnavgiften avvikles, til tross for at CO2-avgiften går noe opp; entreprenører skal ikke lenger behøve å betale moms på omtvistet krav, slik tilfellet er i dag; og aktivitetsnivået for veivedlikeholdet på riksveier opprettholdes.

Vet hvor krevende det har vært

Vi møtte en travel finansminister i Oslo sentrum i førjulsstria. Han presiserte at anleggsbransjen har blitt spesielt prioritert i dette statsbudsjettet. Kanskje litt fordi han selv har så nært forhold til bransjen, men også litt som følge av påvirkning fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Annonse

– Hvorfor er det viktig for deg som finansminister å prioritere anleggsbransjen nå?

– For det første er det en veldig mangfoldig bransje, med et stort antall små og mellomstore bedrifter, som betyr mye for sysselsettingen og aktiviteten rundt om i hele landet, sier han.

– I tillegg er det ikke til å legge skjul på at jeg er personlig svært engasjert i anleggsbransjen. Jeg har selv jobbet litt i et anleggsfirma tidlig i 20-årene, og ikke minst har jeg nær kontakt – ikke bare i forbindelse med jobb, men også privat – med mange dyktige folk som jobber i bransjen. Så jeg vet hvor krevende det har vært med de økte kostnadene vi har sett det siste året.

Kraftig politisk grep

– Derfor utsatte vi også innfasingen av biodiesel. Den forrige regjeringen vedtok at innfasingen av biodiesel skulle økes fra 1. juli i år. Det fikk vi utsatt, fordi vi visste at det bare ville øke kostnadene enda mer. I tillegg fjerner vi nå altså hele grunnavgiften på anleggsdiesel. Det hører med til sjeldenhetene i norsk politikk at man fjerner en hel avgift, sier Vedum med sitt velkjente smil.

– Men samtidig øker jo CO2-avgiften. Hvor store lettelser er det egentlig snakk om?

– Det stemmer at CO2-avgiften øker, men likevel går det totale avgiftsnivået kraftig ned for anleggsdiesel. Og det er jeg glad for. Fjerningen av grunnavgiften innebærer en avgiftslettelse på 1,95 milliarder kroner neste år, mens den økte CO2-avgiften betyr 390 millioner ekstra i inntekter. Totalt blir det da 1,56 milliarder kroner mindre inn til staten. Så det er et veldig kraftig politisk grep, slår han fast.

Utgjør en stor forskjell

Ifølge Finansdepartementet anslås det at de samlede endringene i grunnavgift og CO2-avgift, samt innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående kjøretøy med 10 prosent, vil gjøre pumpeprisen på anleggsdiesel ca. 50 øre billigere per liter.

– Hvor mye vil 50 øre egentlig ha å si for den enkelte bedrift der ute, med tanke på at dieselprisen nærmest har doblet seg det siste året?

– Altså, det er jo ingen revolusjon. Men ser man på vårt forslag sammenlignet med Høyres forslag, hvor de ikke har fjernet grunnavgiften, men bare økt CO2-avgiften, så blir anleggsdieselen 2 kroner og 26 øre billigere, inkludert moms. I tillegg gjør de noen mindre endringer på omsetningskrav, uten at det påvirker det i særlig grad. Vårt forslag utgjør dermed en stor forskjell, med tanke på hvor mye diesel en gravemaskin bruker i løpet av en dag, sier Vedum.

– I tillegg må det nevnes at vi har endret på ordningen med moms på omtvistet krav, som har vært et viktig ønske fra bransjen. Vi har også forbedret skatteordningen for pendlere, blant annet for de som bor på brakker. Så summen av det vi gjør i dette statsbudsjettet er ganske betydelig.

Opptatt av å bremse prisveksten

– Hvor viktig har innspillene fra MEF vært for arbeidet med statsbudsjettet?

– MEF har vært en viktig og dyktig aktør, som har sagt klart ifra og bedt om møter. De har riktignok jobbet for en litt annen modell på enkelte områder, men det de har vært mest opptatt av – avgiftsnivået på anleggsdiesel og moms på omtvistet krav – har vi kommet dem godt i møte med, sier Vedum.

– Jeg er som sagt også personlig veldig engasjert i bransjen, og jeg vet hvor mange flinke, nevenyttige folk som kanskje har begynt med én gravemaskin og bygget seg et firma og skaper arbeidsplasser. Anleggsbransjen er blant de næringer som er mest utsatt for den økte prisveksten, og jeg er svært opptatt av å bremse den, fortsetter han.

– Det er derfor vi har holdt igjen på mye i dette budsjettet, fordi vi er så opptatt av å få ned prisveksten. Det kan høres kjedelig ut, men det er utrolig viktig for norsk anleggsbransje, både for at offentlige byggeprosjekter skal gå sin gang, men ikke minst så alle de mindre, private prosjektene ikke stopper opp. Derfor er også anleggsbransjen blant de næringene som har blitt prioritert når det gjelder skatter og avgifter. Når det er sagt, vil summen av offentlige kroner som brukes til bygg og anlegg bli høyere i 2023 enn i 2022, avslutter Vedum, før han haster videre gjennom en julepyntet hovedstad.