Hvem blir Årets lærebedrift 2022?

Neste uke deler kunnskapsminister Tonje Brenna ut den høythengende prisen på Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Se alle de nominerte her.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Håpet er at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kandidatene

De åtte nominerte bedriftene har alle blitt presentert her i Anleggsmaskinen i høst. Nedenfor kan du lese om alle kandidatene (klikk på bildene):

Annonse
Hos Thore Magnussen & Sønn AS er det orden i sysakene. Alt av maskiner og utstyr er sølvlakkert. Fra venstre: Anleggsmaskinmekanikerlærling Einar Johan Esaiassen, Verksmester og faglig leder i anleggsmaskinmekanikerfaget Bent Willy Brandt, daglig leder Berit Tora Sand, anleggsmaskinførerlærlingene Signe Tetlie og Christopher Levin Johan Ramstad, medeier og faglig leder Ørjan Magnussen, HR-leder Hanne Lilleng og Truls Larsen fra OKAB. (Foto: Runar F. Daler) FORNØYD GJENG: Sindre Matre (anleggsmaskinførerlærling), Steffen Strand Korsnes (anleggsrørleggerlærling), Kåre Magnar Hestenes (faglig leder), Trygve Landmark (daglig leder) og Øyvind Flø Kvamsås (opplæringskonsulent OKAB). (Foto: Runar F. Daler) STOR TRIVSEL: Mali Aunøien (lærling fjell- og bergverksfaget), Rune Gravseth (faglig leder og avdelingsleder betong og tømmer), Leif Søbstad, (faglig leder og daglig leder Høgmo Fjellsprenging AS), Simen Gravseth Storsve (lærling anleggsmaskinførerfaget), Simon Leinum (lærling betongfaget, Thor Ole Ekenes (18) (lærling betongfaget) og Venche Kulbotten (opplæringskonsulent OKAB). (Foto: Runar F. Daler) BRA TEAM: Ole-Kristian Bonstad (opplæringskonsulent OKAB), Bent Laane (fagansvarlig Horten kommune), lærling Knut Sigurd Rudi og Trond Erik Næss (enhetsleder Horten kommune). (Foto: Runar F. Daler)

 

Kriterier

Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en bedrift kan utmerke seg særlig positivt på:
1) Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger og/eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel har bestått fagprøven eller kompetanseprøven.
2) Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig grad tett oppfølging fra bedriftens side.

Juryen

Juryen som har fått den svært vanskelige oppgaven med å kåre en vinner blant de åtte sterke kandidatene, består av representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB. Juryformann er Tone C. Gulliksen, som også er leder for avdelingen strategi og kompetanse i MEF.