Fra kriserush til nær normal drift i koronatiden

Tiltakene mot koronaepidemien snudde over natten opp-ned på det meste. Regionsjefer og andre i MEF har bistått entreprenører og MEF-medlemmer gjennom de vanskelige første ukene. Her er en oppsummering og de viktigste rådene fra noen av dem.

Myndighetenes drastiske tiltak mot koronaepidemien har snudd opp-ned på det meste, i Norge så vel som i de fleste andre land i verden.

Førstelinje

Regionsjefene i MEF er noen av de som har sittet i organisasjonens førstelinjearbeid overfor medlemmene i en vanskelig tid.

Annonse

Den første uken var det stor pågang av krisepregede spørsmål om blant annet permitteringer og karantene. Siden roet det seg en del, og dreide mer over på «vanlige» henvendelser i noe nær normal drift. Lokale og kommunale karantenebestemmelser har skapt utfordringer for mange.

Nå venter alle i spenning på at etterlengtede jobber skal lyses ut.

Les også rapportene fra MEF fagsjefer:

 

Region nord – Martin Grønnslett

Martin Grønnslett.

– Mye av de samme problemstillingene har gått igjen. Det var først uklart hva som gjelder. Nå har det begynt å roe seg, og man er i en slags ny hverdag. Permitteringer i varierende grad, både i bedrifter og enkeltprosjekter. Folk er opptatt av å få ut nytt arbeid. Proppen er ute av privatmarkedet, så vi må holde trykket oppe mot kommuner og fylker for å få arbeid til alle, sier Martin Grønnslett.

– Største utfordringer for medlemmene?

– I nord er lokale karantenebestemmelser som har tatt helt av. Det har vi slitt mye med. Hovedproblemet er at det er opp til hver enkelt kommune, det mangler et enhetlig regelverk. Noen kommuner er pragmatiske, andre mer vanskelige. Finnmark og Troms hadde lite å gjøre i utgangspunktet. Der kan det bli farlig. Mange der har så mye å gjøre med snø at de ikke har hatt tid til å tenke over at det blir lite framover.

– Lyspunkter?

– Signaler om at det kommer ut nye prosjekter. Det lover bra for at det skal bli nok å gjøre. Hadde bare privatmarkedet holdt seg på et minimumsnivå, så kunne det vært en fin tid vi går inn i. Mye av midlene i krisepakkene kommer denne næringen til gode. MEF har fått flere nye medlemmer, folk ser behov for å være organisert og en del av et fellesskap.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– Vanskelig å så si. Håper at noe av det som nå snakkes om skal være i produksjon. Den korte horisonten ser høvelig grei ut, de fleste har så de klarer seg. Jeg håper Nye Veier AS kommer med Kvænangsfjellet og Statens vegvesen med FV94 Kvalsund-Hammerfest.

– Godt råd på veien?
– Gjør gode risikovurderinger rundt Korona, og sørg for at disse brukes ute i bedriftene. Vi er alle tjent med at smitten holdes nede. Med gode vurderinger gir større sannsynlighet for at driften opprettholdes.

Region midt – Øyvind Bergset

Øyvind Bergset, regionsjef MEF region midt. (Foto: MEF)

– Det så kritisk og uoversiktlig ut i starten. Nå ser det heldigvis ikke så ille ut. Mange sier heldigvis at de kan holde tilnærmet normal drift. Bedriftene må gjøre en del dyre tiltak i forbindelse med epidemien, men nå er primærfokus på å holde hjula i gang.

– Utfordringer for medlemmene?

– Kommunale vedtak om egne karanteneregler har vært en hemsko. Man er mest bekymret for hvor langvarig dette blir, med konstant bekymring om man får drive som nå eller ikke. Bekymringer for det private markedet er det også en del av.

– Lyspunkter?

– Fremskyndede prosjekter i Trøndelag på 700 millioner. Offentlige byggherrer som prøver å holde hjulene i gang.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– Viktigst at prosjektene får gå videre. Nye prosjekter vil det ta litt tid å få i gang. Viktig at prosjekter som kommer nå blir enkle å sette i gang. Kommunene har også en stor jobb å gjøre på VA, så i retter en stor oppfordring til dem om å komme med nye prosjekter.

– Godt råd på veien?

– Hold deg til smittevernreglene. Hold motivasjonen oppe, og hold folk i arbeid.

Region vest – Paul Olaf Baraas

Paul Olaf Baraas.

– Vi var i forkant, og ringte rundt til medlemmene fra tiltakene ble satt i gang. De første tre-fire dagene var det mest om permitteringer, omsorgspenger, karantene og utenlandske arbeidere. Deretter mer vanlige spørsmål om kontrakter og sånt. Litt om nedbemanning, men det var på prosesser som startet før epidemien. Det har vært viktig å være tilgjengelig for medlemmene. Som en kontakt og trygghet, en man kan ringe til og snakke om løst og fast, sier Paul Olaf Baraas

– Største utfordringer for medlemmene?

– Strenge lokale restriksjoner i kommuner i området Sogn og Fjordane. Vi hjalp til med mal på tiltaksplan og søknader om dispensasjoner. Alle ble innvilget, noen etter påklage og ekstra tiltak. Mange har korte ordrereserver som følge av uteblitte offentlige utlysinger siden i fjor høst.

– Lyspunkter?

– Så godt som alle har vært flinke med tiltak for forebygging av smitte i egen bedrift. Det beskytter dem selv, og har gjort det enklere å lage tiltaksplaner som trengs for å få dispensasjon hos kommuner. Tiltak som gjør at produksjonen kan gå. De ansatte i regionen har gjort en fenomenal jobb! Blant annet med å ringe opp og snakke med alle 365 lærlinger i OKAB.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– De fleste har arbeid en god stund framover. Noen bare en måned eller to. De fleste trenger mer arbeid. Signaler tyder på at det kommer oppdrag. Spørsmålet er bare hvor fort.

– Godt råd på veien?

– Vær ajour med fakturering. Kortere betalingsfrister. Kontakt banker og leasingselskaper om avdragsfrihet og utsettelse. Gode faktureringsrutiner er spesielt viktig for de som jobber mot det private markedet. Viktig å opprettholde god likviditet.

Region sørvest – Marie Oftedal

Marie Oftedal.

– Veldig stor pågang på mail og telefon. Mange trenger hjelp, noen har bare behov for å snakke med noen. Den første uken, rett etter tiltakene, var det mye krisehenvendelser. Mange trengte bistand i forbindelse med permitteringer, omsorgslønn og utenlandske arbeidere. Deretter mer spørsmål om hva MEF gjør for at prosjekter ikke skal stoppe opp. Vi har bedrifter i regionen som har permittert, men hovedtyngden er i normal drift. Best for de som går på større prosjekter. Privatmarkedet har trukket seg tilbake, sier Marie Oftedal.

– Største utfordringer for medlemmene?

– Det har vært mye spørsmål rundt forståelse av det nye regelverket, med regler ingen har sett før.

– Lyspunkter?

– Bransjen står veldig samlet, med en sterk tilhørighet. Til nå ingen permitteringer blant OKAB-lærlingene, bedriftene tar stort ansvar for opplæringen. Entreprenørene har vært flinke til å lage egne retningslinjer for å forholde seg til regelverket. Er ekstremt imponert over hvor fort man har lært seg å bruke kommunikasjonsteknologi på nye måter.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– Det kommer helt an på hvilke jobber som kommer ut. Om prosjekter blir forsert og om planlagte jobber kommer ut. Og ikke minst at eksisterende anlegg holder seg i gang. Småbedrifter som jobber mot privatmarkedet ser nok litt mørkt på situasjonen. At situasjonen endrer seg fra dag til dag gjør det ekstra vanskelig.

– Godt råd på veien?

– Vi må motvirke en tendens til at bedrifter varsler permittering fordi andre gjør det. Man må se på egen drift. Det er viktig å holde hjulene i gang. Entreprenører har et ansvar her.

Region sørøst – Jørn Carsten Evensen

Jørn Carsten Evensen

– Stort trøkk på kontoret. De første dagene kun med koronaspørsmål. Deretter har det normalisert seg, men fortsatt mange spørsmål om permittering, karantene og omsorgspenger. Mange har spurt om permittering, men få som faktisk har gjort det. Kun de som har jobber knyttet til hytter og skianlegg har fått stopp. Flere entreprenører trenger folk.

– Største utfordringer for medlemmene?

– Bekymringen har vært størst på store prosjekter, der man er avhengig av leveranser fra andre. Risiko i kontrakter som følge av epidemien er vanskelig. Mange er redd for å levere anbud. De som jobber mye på privatmarkedet er mest bekymret for tilgang på oppdrag.

– Lyspunkter?

– Vi er heldig, sammenlignet med andre bransjer. Hvis vi kan få ut mer midler og mer jobb, så kommer vi godt ut av dette.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– Bransjen vil klare seg bra, hvis vi unngår ytterligere restriksjoner. Vi trenger tiltakspakker og rask utlysing av anbud fra det offentlige.

– Godt råd på veien?

– Bør kanskje være litt ekstra oppmerksom på å få betalt. Skjerpe faktureringsrutiner er nok ikke dumt nå.

Region øst – Espen Alvestad

Espen Alvestad

– Størst pågang i begynnelsen, og det har normalisert seg Det startet for alvor da skolene stengte. Da var det mange spørsmål. Vi har fått mange innspill fra medlemmer som mener noe om hva regjeringen bør og ikke bør gjøre. Sånne innspill tar vi med i interne diskusjoner. Det var også en del utfordringer rundt byggeplasser som ble stengt. Etter den første uka har det vært mer henvendelser som tyder på at folk ser dette vil drøye ut i tid. Noen slet tidlig, men de fleste melder om grei drift og en relativt normal situasjon. Dt vil bli vanskelig om det drøyer, sier Espen Alvestad.

– Største utfordringer for medlemmer?

– Vi har hørt mest fra bedrifter med ansatte som ikke kan gå på jobb fordi de må være hjemme og passe barn. En del har opplevd endringer i pågående jobber på grunn av endringer hos oppdragsgiver. Deriblant stopp eller stengt byggeplass.

– Lyspunkter?

– Mange jobber omtrent som normalt og har oppdrag framover. Mange ser ikke så mørkt på det. Men det er også en del som sliter.

– Nærmeste 2-3 måneder?

– Viktig å holde hjulene i gang. At man kan gjennomføre som planlagt og at det kommer ut nye jobber.

– Godt råd på veien?

– Meld fra om du opplever endringer. For eksempel oppdragsgivere som avlyser.