Det går mot full stopp i skogen

Avbestillingene renner inn til norske skogsentreprenører. De første står allerede. Etter påske er det stoppvarsel på 75 prosent av driftskapasiteten. – Full krise for hele verdikjeden, ikke bare entreprenørene, sier fagsjef skog Bjørn Lauritzen i MEF.

– Den første uka var det mye usikkerhet. Så begynte innkjøpene av sagtømmer å gå ned. Nå er det helt entydig over hele linja. Det er full stopp, og alle oppdragsgivere for skogsentreprenører har gått ut med stoppvarsel. Det som så greit ut på mandag ser bekmørkt ut på torsdag, sier Bjørn Lauritzen.

Tett møtevirksomhet

Han er fagsjef skog i MEF. Lauritzen har vært skogsentreprenørenes representant i tett dialog og møtevirksomhet med Landbruksdirektoratet.

Annonse

I går (torsdag) fikk han inn informasjon fra medlemmene som fikk ham til å trykke på den store, røde knappen:

Nå har bestillingene begynt å renne inn. De første lagene har allerede stoppet, og de neste dagene må flere parkere utstyret. Etter påske er det stopp på 60-75 prosent av alle driftslag i landet.

Ingen tør tenke på mai

– Bråstopp i april, og mai er det ingen som tør tenke på. Det er full krise. Store entreprenører med ti driftslag får full stopp. Ingen inntekter, og med store leasingkostnader som løper videre, sier Lauritzen.

– Hvordan berører dette andre enn entreprenørene?

– Dette er krise for hele verdikjeden, ikke bare entreprenørene. Her må det inn friske penger. Omdisponering av tilskuddsmidler er ikke nok. Nå er det snakk om å redde en verdikjede på 40 milliarder i året, sier Lauritzen.

Fredag lanserte Regjeringen en krisehjelp med «kontantstøtte» til små og mellomstore bedrifter.