Full fart i avfall og gjenvinning

Ingen stillstand for de som driver med avfallshåndtering og gjenvinning. – Alle mann på dekk, og man kjører det remmer og tøy kan holde, sier Sverre Huse-Fagerlie.

– Medlemmene melder om alle mann på dekk, og kjører det remmer og tøy kan holde.

Det sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef for avfall og gjenvinning i MEF.

Annonse

Der har det til nå vært lite permitteringer.

Myndighetene har stilt opp, blant annet med å slippe opp på kjøre- og hviletid og et par nye forskrifter som gjør det enklere å håndtere mer avfall enn normalt for en periode.

Tilkjørte containere

Kommuner har bedt folk om ikke å bruke gjenvinningsstasjoner, men det har blitt noe motvirket av at flere benytter seg av tilkjørte containere.

– Største lyspunktet er kanskje at myndighetene er så lett å få i tale. De er veldig gode å ha med å gjøre nå, både fleksible og forståelsesfulle. Det gjelder både Helsedepartementet, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Vegdirektoratet.

– 2-3 måneder framover?

Sverre Huse-Fagerlie.

– Kan bli redusert aktivitet hos mange. Smittefarlig avfall må gå direkte til forbrenning, så det er kritisk at forbrenningsanleggene går for fullt.

– Et godt råd på veien framover?

– HMS. Tenk renslighet og smittefare. Få ut i lokale media at man driver for fullt. Nå er det bare å holde hjula i gang og folk friske. Råvareprisene stiger internasjonalt. Da stiger også prisene på gjenvunnede materialer. MEF rydder landet!