Hæhre tar ansvar

Hæhre Entreprenør har tatt inn mer enn 40 lærlinger bare i år. Samtlige er gode i gym. I tillegg har bedriften et eget opplegg som fanger opp vanskeligstilt ungdom.

Den store – og stadig voksende – Vikersund-bedriften, som er en del av BetonmastHæhre-konsernet, sliter ikke akkurat med rekrutteringen. Mange ønsker å jobbe for en anerkjent, solid entreprenør som Hæhre. I år fikk flere hundre avslag på sine søknader, mens 41 unge, lovende kunne juble for plass. Og alle har minst karakteren fire i kroppsøving.

Gymkarakterer

– Det er mange som mobber oss litt for det; men vi tar altså ikke inn ungdom som har under 4 i gym! Vår erfaring er at han med 2 i gym ikke spretter ut bidrar når man for eksempel skal legge duk i grøfta, sier en oppriktig lærlingeansvarlig i Hæhre, Espen Holte.

Annonse

– Jeg skal ikke helt utelukke at vi kan ha tatt inn én med tre i gym i år, men da ble vedkommende garantert spurt i intervjurunden om hvorfor han eller hun ikke fikk bedre karakter. Når vi besøker skoler og presenterer oss, så forteller vi alltid om dette kravet. Enkelt sagt så vil vi heller ha en med 4 i gym og 2 i engelsk enn omvendt.

Kjappe på avtrekker’n

Anleggsmaskinen møter Espen Holte på Hæhres hovedkontor i Vikersund i Buskerud. Der er også Øystein Lønn Nilsen fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), og flere lærlinger, blant annet 18 år gamle Erling Aasbø, som akkurat har begynt som lærling i anleggsmaskinmekanikerfaget. Og hva fikk han i gym?

– Jo, jeg hadde minst 4 i gym; jeg fikk faktisk 6, ler den ferske lærlingen, som kom fra Sam Eyde vgs.

– Både gymkarakteren og fysisk aktivitet på fritida var temaer på intervjuet. Det var tydelig at det var noe de la vekt på. Det var forresten litt artig at da jeg hadde sendt søknaden tok det sånn ca. ti minutter før de ringte og ba meg komme på intervju. Enkelte andre firmaer jeg søkte hos brukte både uker og måneder på å svare. Og to-tre dager etter intervjuet kom beskjeden om at jeg hadde fått plass, forteller Erling Aasbø, som er fra Gjerstad i Aust-Agder.

– Vi har alltid tatt inn lærlinger, men de siste fem årene har vi gjort det i stor skala. Det er viktig å rekruttere til bransjen generelt, og vi i Hæhre ønsker oss flere fagarbeidere, sier lærlingeansvarlig i Hæhre, Espen Holte (t.v.). Men de bør ha minst 4 i gym. Til høyre står Øystein Lønn Nilsen fra OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi har alltid tatt inn lærlinger, men de siste fem årene har vi gjort det i stor skala. Det er viktig å rekruttere til bransjen generelt, og vi i Hæhre ønsker oss flere fagarbeidere, sier lærlingeansvarlig i Hæhre, Espen Holte (t.v.). Men de bør ha minst 4 i gym. Til høyre står Øystein Lønn Nilsen fra OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

Ønsket velkommen på toppen

– Hæhre virker som et veldig seriøst firma, ikke minst når det gjelder satsingen på lærlinger. Vi hadde bl.a. en felles lærlingesamling over to dager, der vi ble kjent og lærte om bedriften. Ikke minst var det gøy at sjefen selv – Albert Hæhre – sto på toppen av Vikersundbakken og ønsket oss velkommen etter at vi hadde gått opp alle trinnene. Jeg følte egentlig at jeg ble en del av teamet med én gang, sier Aasbø.

– Hittil har jeg vært mest her på verkstedet, hvor jeg har drevet med sveising av utstyr. Jeg har veldig gode kollegaer, som forklarer alt som skal gjøres. Og lurer jeg på noe, er det bare å spørre. Her inne blir jeg nok frem til nyttår, og da kommer jeg forhåpentligvis ut på prosjekt, aller helst som mekaniker inne i en tunnel, sier han entusiastisk.

Bulldoser

– Hvorfor tar dere inn lærlinger, Espen Holte?

– Vi har jo alltid tatt inn lærlinger, men de siste fem årene har vi gjort det i stor skala. Det er viktig å rekruttere til bransjen generelt, og vi i Hæhre ønsker oss flere fagarbeidere. Er lærlingene flinke og lærevillige skal det veldig mye til at de ikke får fast jobb etter endt læretid. Spesielt i maskinførerfaget fokuserer vi på opplæring i de retninger det er få fagarbeidere fra før. Vi tar for eksempel ikke inn 15 stykker som vil kjøre stor beltegraver. Bulldoser, derimot, er noe de færreste kjenner til. De fleste er kanskje litt skeptiske til å begynne med, men de aller fleste er veldig positive når de har fått kjørt litt. Jeg er mektig imponert over lett de tar det og hvor dyktige de er, sier Holte.

– En annet poeng er at vi setter pris på å kunne forme lærlingene helt selv. Vi ser jo at en rutinert kar i 50-åra gjerne er litt vanskeligere å håndtere og forme enn en lærling. Lærlingen står med åpne armer og tar imot beskjeder, mens den erfarne karen lett kan gå til «motangrep».

Hæhre Entreprenør AS:

Nominert til Årets lærebedrift 2017 av:  MEF region Sørøst
Hjemsted:  Vikersund, Buskerud
Omsetning:  NOK 2,4 mrd. (2016)
Antall ansatte:  764 (inkl. datterselskap)
Antall lærlinger:  61 (57 via OKAB) (8 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:  21 i fjell- og bergverksfaget, 25 i anleggsmaskinførerfaget, 6 i vei- og anleggsfaget, og 5 i anleggsmaskinmekanikerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  42 (100 % bestått).

 

 Spesialprosjekt = samfunnsansvar

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten på dem dere tar inn?

– Vi ser på produksjon, bransjelære og som sagt gym, som blir vurdert sammen med fravær. Vi hadde over 250 søkere i fjor, og da er det ikke mulig å komme utenom karakterer. Men vi hadde rundt 80 personer inne til intervju og endte på 41, så det handler jo også litt om personlighet og inntrykket vi får på intervjuene.

– Her er vi nødt til å snakke litt om Vikersundprosjektet, avbryter OKABs Øystein Lønn Nilsen, som har fulgt opp lærlinger i Hæhre i en årrekke.

– Dette er et prosjekt der Hæhre tar inn ungdom som ikke fungerer i vanlig skole og som kanskje kunne endt opp på skråplanet. Enkelte av disse ungdommene blomstrer skikkelig opp, og noen ender opp med å få opplæringskontrakt med Hæhre. Dette er jo ikke noe bedriften tjener penger på – snarere tvert imot, vil jeg tro – men det er bevis på at Hæhre virkelig tar samfunnsansvar som en stor aktør i Buskerud, skryter Lønn Nilsen.

– Redda livet hans

Vikersundprosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Hæhre. Fra ungdommene er 16 år gamle og er ferdige med ungdomsskolen kan de få tilbud om ett års arbeidspraksis i hoppbakken i stedet for skole.

– Det er Rosthaug vgs. som sammen med fylkeskommunen velger ut hvem som får være med. De som er motiverte og flinke blir tilbudt lærekandidatplasser hos oss. Første gang vi kjørte dette prosjektet var i fjor, og da vi tok inn 18 stykker. Hele 11 av dem endte opp med å få lærekandidatplasser, sier Holte.

– Selve arbeidet går ut på å bygge en 65-meters hoppbakke. Det er et tverrfaglig prosjekt med bl.a.  støping av forskalingselementer, sveising av prefabrikerte elementer, oppussing av uteområdet og mye maskinkjøring. Vi prøver å ha noe fornuftig for dem å gjøre hele tida, og gi dem en mulighet i arbeidslivet som de ellers ikke ville fått, forteller han.

– En av gutta sa rett ut at dette prosjektet hadde redda livet hans. Han klarte knapt å komme seg på skolen, men på dette prosjektet dukket han alltid opp i tide, dag etter dag, skyter Lønn Nilsen inn.

Må gå opp 1078 trappetrinn

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Vi arrangerer en todagers oppstartsamling, hvor første dag går med til informasjon om bedriften, forventninger, HMS og aktiviteter for å bli kjent. På kvelden kjører vi gokart og griller. Dagen etter reiser vi til Vikersund, hvor vi har førstehjelpskurs, omvisning i hoppbakken, og opplæringskontorene presenterer seg. Til slutt må alle lærlingene gå opp alle 1078 trinn til toppen av hoppbakken. I år sto Albert Hæhre der oppe og ønsket hver og én velkommen til bedriften, sier Holte.

– Vi forsøker å ha meningsfullt arbeid for alle fra dag én. Alle maskinførerlærlinger får sin egen maskin fra første dag. I år har vi også to helt nye lærlingemaskiner. Likevel er lærlingene selvsagt en del i grøfta til å begynne med. Det de trenger av opplæring får de stort sett av baser og formenn. I tillegg reiser jeg og kollega Asbjørn Sund rundt og har halvtårssamtaler. Med 60 lærlinger blir det 120 samtaler i året over hele landet.

Full kontroll

OKABs representant har lite å utsette på Hæhres satsing på læringer.

– Tidligere var det ikke så godt organisert, jeg måtte nesten lete fram lærlingene selv når jeg kom hit. Etter at Espen Holte kom inn i bildet for fem år siden har det hele blitt satt i system. Nå er det full kontroll og alt er strømlinjeforma. Innenfor lærlingeordningen er det ikke uvanlig at noen avbryter, men hos Hæhre har det vel bare vært to kontrakthevinger de siste ti årene. Det forteller mye, sier Lønn Nilsen.

Unike

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Etter min mening er de unike i bransjen. Vi har ca. 300 lærlinger i region Sørøst, og de aller fleste av de 250 som er i andre firmaer har det også veldig bra. Men det legges ned usedvanlig mye ressurser i dette i Hæhre, noe som naturligvis kommer lærlingene til gode, sier Lønn Nilsen.

Fornøyde

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i bedriften?

– Jeg har jo vært med en del år nå, og bortsett fra noen ytterst få enkeltstående tilfeller, er alle lærlinger svært godt fornøyde med læretida si her. De sier de får god opplæring, at det alltid er noen å spørre og at de blir tatt godt imot ute på brakkene. Kjemien mellom baser og lærlinger er stort sett meget god, med tett og godt samarbeid. Det er svært sjelden jeg får negative tilbakemeldinger fra lærlingene hos Hæhre, avslutter han.

PS: Fra 2017 samarbeider Hæhre Isachsen og Betonmast om lærlingene under firmanavnet BetonmastHæhre. Per i dag er det godt over 130 lærlinger totalt i konsernet.

Årets lærebedrift 2017

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Prisen for Årets lærebedrift 2017 skal deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Arctic Entrepreneur 2018.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2017. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: