Fra torvtak til gigantisk tunneljobb

19 år gammel tok Jo Breivegen over enkeltmannsforetaket da faren døde i en flyulykke. Senere ble også lillebror Yngve med. I dag har de 64 ansatte, tar på seg store jobber og anser det som et samfunnsansvar å ta inn lærlinger.

Hovden Hytteservice fra Setesdal ble etablert i 1976 av Olav Breivegen og Jon Uleberg. Noen år senere overtok Olav firmaet alene. Størstedelen av virksomheten gikk den gangen ut på torvskjæring i forbindelse med hyttebygging. Da Olav omkom i en flyulykke i 1997, tok eldstesønnen Jo Breivegen over driften. I 2003 ble lillebror Yngve Breivegen med, og sammen har brødrene opplevd stor vekst. Prosjektene har blitt stadig større og mer utfordrende, fra å grave hyttetomter og VA-grøfter til kraftutbygging og kompliserte vei- og tunneljobber. Selskapet har også blitt utpekt som såkalt «gasellebedrift» av Dagens Næringsliv fire ganger.

NOMINERT: Hovden Hytteservice, med brødrene Yngve (t.v.) og Jo Breivegen i spissen, har vært gjennom formidabel vekst. Nå er de også nominert til MEFs konkurranse Årets lærebedrift. (Foto: Runar F. Daler).

NOMINERT: Hovden Hytteservice, med brødrene Yngve (t.v.) og Jo Breivegen i spissen, har vært gjennom formidabel vekst. Nå er de også nominert til MEFs konkurranse Årets lærebedrift. (Foto: Runar F. Daler).

Satser på lærlinger

Da Anleggsmaskinen møter brødrene, er de travelt opptatt med sitt desidert største prosjekt noensinne; en 9,4 km lang tunnel på E134 ved Seljord. Hovden Hytteservice er underentreprenør for NCC på milliardprosjektet, og deres kontraktssum er på hele 210 millioner kroner. Selskapet har kjørt ut 900.000 kubikkmeter steinmasser, de skal legge alle rør og sette alle kummer i tunnelen, og de skal bygge veibanen opp igjen klar for asfaltering. Hele 43 av de 64 ansatte i firmaet er med på tunneljobben, hvorav seks lærlinger. Lærlinger er nemlig et stort satsingsområde for bedriften.

Annonse

– Seriøse aktører må ta ansvar

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Vi mener det er et bransjeansvar å utdanne nye mennesker til denne bransjen. Det er til tider stor rift om de flinke maskinførerne, men bedriftene kan jo ikke bare drive og «stjele dem» fra hverandre og lokke med lønninger. Ingen i bransjen er tjent med slik turbulens. Skal man være en seriøs aktør så må man også ta et ansvar for å utdanne unge, dyktige folk, sier Jo Breivegen.

– Det er også en fordel å kunne forme medarbeiderne slik vi selv ønsker. Når man tar inn rutinerte, drevne maskinførere har de gjerne med seg en del uvaner som det kan være vanskelig å endre. Det handler om å jobbe riktig. Alle kan lære seg å dra i spakene, men ikke alle klarer å virkelig gjøre en god jobb, legger Yngve Breivegen til.

Hovden Hytteservice AS:

Nominert til Årets lærebedrift 2017 av:   MEF region Sørvest
Hjemsted:   Hovden, Aust-Agder
Omsetning:   NOK 120,7 mill. (2016)
Antall ansatte:   64
Antall lærlinger:   8 (12,5 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:   7 i maskinførerfaget, 1 i fjell- og bergverksfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:   7 (100 % bestått)

 

Vilje og innsats

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten og kompetansen på dem dere tar inn?

– Vi holder til ganske nær Nome vgs. avdeling Lunde, og de fleste av våre lærlinger kommer derfra. Vi har de fleste på utplassering (YFF – yrkesfaglig fordypning) før vi evt. tar dem inn som lærlinger. De vi tar inn må vise en innsats og genuin interesse for yrket. De trenger ikke være så flinke når de kommer hit, men de må virkelig ville det. Kompetansen og kvaliteten er stort sett veldig bra, men også litt varierende; kanskje 70 prosent bra og 30 prosent mindre bra. Men alle vi tar inn som lærlinger har 100 prosent vilje og innsats, sier Jo.

– Man kan jo lære de fleste til det meste, men de må ha vilje, innsats og et ønske om å lære. Er man lat og uinteressert vil det jo aldri funke. Vi har vært heldige å fått veldig mange flotte folk. Vi har også tett dialog med lærerne, og vi gir tilbakemelding til skolen underveis og setter karakterer på lærlingene etter hvordan de gjør det, utdyper Yngve.

Felles lunsj for alle

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Vi tar dem med rundt og viser dem anleggene, og de begynner «på bunnen» ved at de er med i grøfter etc., før de etter hvert kan begynne å kjøre maskiner. Lærlingene får veldig tett oppfølging. Alle har en instruktør, gjerne en formann, som følger dem opp daglig, og en faglig leder som er ansvarlig for utviklingen. De jobber også kontinuerlig sammen med dyktige folk i bedriften, forteller Yngve.

– Vi har valgt å betale lærlingene litt mer enn det som er anbefalt. Det er noe vi alltid har gjort, og vi mener det er fornuftig å gjøre så lenge firmaet tjener penger. I tillegg har vi alltid felles lunsj for alle arbeiderne på anleggene, selv om det kan ta litt tid å transportere folk fram og tilbake. Det viser seg at de ansatte heller vil ha den faste felleslunsjen enn høyere lønn, så dette er noe de setter de pris på, sier storebror Jo.

Langsiktig

Frank R. Nygård, daglig leder i OKAB Agder har fulgt opp lærlingene i Hovden Hytteservice i en årrekke. Skrytet sitter løst når han beskriver bedriftens satsing på lærlinger.

– Hovden Hytterservice skiller seg faktisk litt ut, synes jeg. Det er en av få bedrifter som virkelig tenker langsiktig. De har forutsett behovet for egen arbeidskraft og har evnet å satse i forkant ved å ta inn læringer slik at de var klare da oppgangstidene kom. De ønsker å forme sin egen arbeidskraft ved å utvikle egne fagarbeidere, sier han.

– Bedriften er dessuten en «høyfjellsentreprenør» som holder til 800 meter over havet. Det krever litt ekstra å gi lærlingene optimal opplæring når det er vinter syv måneder i året.

TRIVES: Lærling Svein Versto (18) kom til Hovden Hytteservice fordi han der kunne få opplæring på doser og veihøvel. Han er strålende fornøyd så langt. Her sammen med Yngve Breivegen (i midtent) og Frank R. Nygård (til høyre) fra OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

TRIVES: Lærling Svein Versto (18) kom til Hovden Hytteservice fordi han der kunne få opplæring på doser og veihøvel. Han er strålende fornøyd så langt. Her sammen med Yngve Breivegen (i midtent) og Frank R. Nygård (til høyre) fra OKAB. (Foto: Runar F. Daler).

Inkluderende

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Lærlingene har en instruktør som følger dem tett opp og en faglig leder som får daglige oppdateringer på hva de utfører. Bedriften er dessuten meget dyktig til å inkludere de ansatte – også lærlingene – i sosiale ting, som f.eks. julebord, avslutninger og en årlig festival på Hovden. Lærlingene forteller at de føler god tilhørighet til bedriften pga. dette, sier Frank.

Passe utfordringer

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

– Samtlige lærlinger sier de trives veldig godt og at de har blitt tatt godt imot av bedriften. De føler de får utfordringer etter mestringsevne. De er jo på forskjellige nivåer når de kommer til bedriften, men ved å gi dem utfordringer som de mestrer, så kan man øke gradvis og bygge stein for stein. Dette er de svært gode på i Hovden Hytteservice. Bedriften er også, som sagt, usedvanlig inkluderende, slik at også lærlingene føler de er med på laget. Det er viktig for trivselen, slår Frank fast.

Opplæring på høvel og doser

Anleggsmaskinen møter to av lærlingene på tunnelprosjektet, og begge er svært fornøyde med hverdagen i Hovden Hytteservice.

Svein Versto (18) gikk på Dalen vgs. og har vært lærling i to år. Likevel har han ett år igjen, ettersom han går et litt utradisjonelt utdanningsløp, med tre års læretid og bare ett år på skolen.

– Jeg var halvannet år hos en annen bedrift først, men valgte å komme hit fordi jeg kunne jeg få opplæring på doser og veihøvel her. Jeg har nemlig alltid hatt lyst til å kjøre høvel og doser, forteller han.

– Her i Hovden Hytteservice har jeg blitt tatt veldig godt imot. Jeg får god opplæring og oppfølging, og jeg jeg får alltid svar når jeg spør om noe. Og jeg spør ofte om ting, smiler han.

Har gitt mersmak

Håkon Kasin Aase (19), som kom fra Lunde vgs., er inne i sitt andre år som maskinførerlærling og skal ta fagprøven til våren.

– Jeg har bare vært på dette tunnelprosjektet, men jeg har fått prøve mange forskjellige maskiner; som hjullaster, doser, traktor og dumper. Men aller mest har jeg kjørt gravemaskin, og det er jo også det jeg liker best. Denne fikk jeg for tre uker siden, sier han og peker fornøyd bort på en ny Volvo ECR 2350L.

– Det er veldig varierte dager her og det er jo gøy å ikke gjøre det samme hele tida. Jeg ble tatt godt imot og har fått veldig bra oppfølging så langt. Det hele har virkelig gitt mersmak, og jeg fortsetter mer enn gjerne her etter jeg er ferdig med læretida, avslutter han.

Årets lærebedrift 2017

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Prisen for Årets lærebedrift 2017 skal deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Arctic Entrepreneur 2018.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2017. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: