Fikk kjøre borerigg fra dag én

Sverre Gripstad Selnæs (21) er lærling i fjell- og bergverksfaget hos Halden-bedriften Leif Grimsrud AS. Han er strålende fornøyd etter sine første tre uker i praksis. Flunkende ny firmabil har han også fått.

– Ja, det har vært veldig bra hittil. Allerede første dagen fikk jeg lov til å prøve meg på borerigg, og det var veldig artig! Jeg har fått en fadder, eller instruktør, som lærer meg opp og er tilstede hele tida. Nå gjelder det bare å komme inn i rutinene, smiler Sverre.

– Det er veldig ryddige og ordentlige forhold her, og jeg er omgitt av dyktige fagfolk, som det er lett å spørre om alt jeg lurer på. Og forstår jeg ikke hva de mener med én gang, så er det bare å spørre igjen.

Annonse

– Blir satsa på

Sverre, som kom fra Kalnes vgs. i juni, var innom flere andre firmaer før han ble lærling hos Grimsrud.

– Mitt hovedfokus har hele tiden vært å bli lærling i fjell- og bergverksfaget. Jeg var hos to andre bedrifter på utplassering, men det viste seg at ingen av dem skulle ha lærlinger. Etter å ha søkt litt rundt og vært på intervjuer hos flere firmaer, fant jeg Grimsrud på nettet. Jeg trodde ikke det var et typisk sprengningsfirma, slik jeg ønsket meg til, men jeg sendte inn en søknad og CV, og det angrer jeg virkelig ikke på i dag. I tillegg til det faglige, som absolutt svarer til forventningene, virker det å være et artig sosialt miljø her. Dessuten har jeg fått egen firmabil, og det er jo litt stas. Jeg føler jeg blir satsa på her, slår han fast.

Sverre Gripstad Selnæs (21) fikk ønsket sitt oppfylt da han ble lærling i fjell- og bergverksfaget hos Leif Grimsrud AS. Boreriggen fikk han prøve allerede første dag på jobb. (Foto: Runar F. Daler).

Sverre Gripstad Selnæs (21) fikk ønsket sitt oppfylt da han ble lærling i fjell- og bergverksfaget hos Leif Grimsrud AS. Boreriggen fikk han prøve allerede første dag på jobb. (Foto: Runar F. Daler).

Med på laget

Opplæringsansvarlig og kontorleder hos Leif Grimsrud AS, Line Merethe Engh, bekrefter at det er vanlig at lærlingene i bedriften får hver sin firmabil.

– Altså, det er ingen automatikk i at de får egen firmabil, men de fleste lærlingene våre har det. Ikke minst i fjell- og bergverksfaget. Sverre har dessuten ADR-sertifikat, så han kan selv transportere eksplosiver. Vi ønsker at lærlingene skal føle seg som en del av teamet fra første stund. Målet er jo at lærlingene skal bli værende i bedriften etter endt læretid, sier hun.

Doblet antall lærlinger

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Lærlinger er viktig. Det handler jo om rekruttering til bransjen. Vi har «alltid» hatt lærlinger, og vi ønsker selvfølgelig å være med og bidra, som alle andre seriøse aktører. Det er mange som ønsker å jobbe innen bygg og anlegg, og de aller fleste er veldig flinke, sier daglig leder Magnar Kristiansen.

– Jeg er overbevist om at det også løfter de andre i bedriften når vi tar inn lærlinger. Ikke minst med tanke på ny teknologi. Selv om mange av gutta i bransjen er flinke til å ta til seg nye ting, så hjelper det å få inn unge, ivrige mennesker som stort sett er helt oppdatert på alt nytt. Vi har pleid å ligge på rundt fem lærlinger, men de siste par årene har vi doblet antallet. Likevel har vi et mål om å rekruttere enda flere lærlinger i tiden som kommer, sier han.

– Vi trenger stadig ny arbeidskraft, og vi ønsker å satse på yngre mennesker. Ved å ta inn lærlinger kan vi også skolere dem selv, legger Line til.

Leif Grimsrud AS, her representert ved daglig leder Magnar Kristiansen og opplæringsansvarlig/kontorleder Line Merethe Engh, har doblet antallet lærlinger de siste par årene. Likevel ønsker de å rekruttere enda flere lærlinger i tiden som kommer. (Foto: Runar F. Daler).

Leif Grimsrud AS, her representert ved daglig leder Magnar Kristiansen og opplæringsansvarlig/kontorleder Line Merethe Engh, har doblet antallet lærlinger de siste par årene. Likevel ønsker de å rekruttere enda flere lærlinger i tiden som kommer. (Foto: Runar F. Daler).

Vil gi alle en mulighet

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten på dem dere tar inn?

– De må vise initiativ og interesse for faget. Det er en selvfølge. De fleste lærlingene har vi hatt på utplassering først, som oftest i to omganger, og det er på den måten vi håndplukker dem. Vi vurderer i hvilken grad de viser interesse, om de «står på», spør om ting og viser vilje til å lære, sier Line.

– Alle som er på utplassering får altså ikke lærlingplass uten videre. Vi har hatt noen her som overhodet ikke har vist interesse, verken for jobben eller bransjen, som setter seg på rumpa og ikke gidder å jobbe. Det er klart at de kan vi ikke ta inn. Når det er sagt så har de aller fleste som kommer hit veldig gode holdninger og er faglig dyktige. Det er verdt å nevne at vi også tar inn lærlinger med ulike utdanningsløp, f.eks. praksiskandidater som kan ta fagbrev etter fem års praksis. Det er jo enkelte som sliter med f.eks. dysleksi eller rett og slett er skikkelige skolelei. Disse viser seg ofte å være helt supre når de kommer ut i praktisk arbeid. Vi ønsker å gi alle en mulighet, slår hun fast.

Leif Grimsrud AS:

Nominert til Årets lærebedrift 2017 av:   MEF region Øst
Hjemsted:   Halden, Østfold
Omsetning:   NOK 500 mill. (2016)
Antall ansatte:   200
Antall lærlinger:   10 (5 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag:   4 i fjell- og bergverksfaget, 4 i maskinførerfaget, 1 på vei- og anleggsfaget, og 1 i transport- og logistikkfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:   10 (100 % bestått).

Inkluderer

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

– Nå de kommer inn til førstegangsintervju presenterer vi bedriften, forteller hva vi forventer av lærlingene våre og spør hvorfor de har valgt anleggsbransjen og akkurat oss som lærebedrift. På annengangsintervju får de omvisning og treffer personer i nøkkelstillinger. De får også tilbud om å jobbe hos oss som sommervikarer før læretida begynner, forteller Line.

– De første månedene er som regel lærlingene mest med som «hjelpemann» ute på anleggene, for å komme ordentlig inn i det, før de etter hvert får kjøre maskiner. Vi forsøker også å inkludere dem sosialt, ved f.eks. å gå og spise pizza i mindre grupper. De inviteres naturligvis også med på faste arrangementer som sommerfest og julebord.

Profesjonelt

Geir-Inge Mosling er opplæringskonsulent hos Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Han er full av lovord om Leif Grimsruds satsing på læringer.

– Grimsrud er utvilsomt en av bedriftene i regionen med aller størst fokus på lærlinger. De har et gjennomført og profesjonelt opplegg og meget gode systemer, sier han.

– Vi har for øvrig et svært godt trekantsamarbeid; lærlingene, faglig leder i Grimsrud og vi i OKAB. Jevnlig gjennomfører vi samtaler, går gjennom opplæringsbok og ser hvordan lærlingen ligger an i forhold til opplæringsavtalen. På den måten fanger vi opp eventuelle utfordringer, som vi løser i fellesskap.

OKABs opplæringskonsulent Geir-Inge Mosling og Leif Grimsruds Line Engh støtter Sverre fra hver sin kant, både her på bildet, og gjennom hele lærlingperioden i bedriften. (Foto: Runar F. Daler).

OKABs opplæringskonsulent Geir-Inge Mosling og Leif Grimsruds Line Engh støtter Sverre fra hver sin kant, både her på bildet, og gjennom hele lærlingperioden i bedriften. (Foto: Runar F. Daler).

Tett oppfølging

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Mitt inntrykk er at dialogen mellom lærlingene og bedriften er god. Lærlingene blir fulgt tett opp, først og fremst av en instruktør eller fadder, men også av faglig leder. Dersom faglig leder og lærlingen ikke befinner seg på samme sted, er det ledelsen på anlegget som har ansvaret for lærlingen. Dette fungerer helt utmerket, sier Geir-Inge.

– Bedriften har også vist seg villig til å ta inn lærlinger som ikke går det vanlige utdanningsløpet med to år på skole og to år i praksis. De har tatt inn flere som ikke har gått Vg2 eller bare tatt deler av Vg1. I disse tilfellene er vi i OKAB med og legger til rette for at lærlingene får tatt kurs og oppnår den nødvendige kompetansen slik at de kan ta fagbrev.

Ting er på stell

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i bedriften?

– Tilbakemeldingene fra lærlingene går ut på at de trives svært godt ute på anleggene og de føler de blir godt ivaretatt. Bedriften har jo hatt lærlinger i «alle år» og har som sagt gode rutiner for dette. I løpet av mine to år i OKAB har jeg ikke hørt noe som helst negativt om firmaet fra lærlingene. Jeg kan dessverre ikke si det samme om alle andre firmaer, sier Geir-Inge.

– Leif Grimsrud er en meget løsningsorientert bedrift, og det er aldri noen problemer som de ikke ordner opp for lærlingene. Ting er rett og slett på stell hos Leif Grimsrud, avslutter Geir-Inge.

Årets lærebedrift 2017

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.
Prisen for Årets lærebedrift 2017 skal deles ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Arctic Entrepreneur 2018.

Det er seks kandidater til Årets lærebedrift 2017. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat: