Kunne ikke avvise laveste bud

Finnmarkssykehusets byggherreansvarlige hadde ikke hjemmel for å avvise laveste tilbud. Hadde ikke hørt om Telemarksmodellen før, men vurderer den nå.

– Vi har rådført oss i denne saken. Det er ikke åpning i loven om offentlig anskaffelse som tilsier at vi kan avvise tilbyderen.

Bruker DIFI

Det sier avdelingsleder Jan-Egil Blix i Finnmarkssykehusets avdeling for forvaltning og utvikling.

Annonse

Her svarer på kritikken fra brønnborerbransjen. De misliker at Finnmarkssykehuset har tildelt en kontrakt til et firma som opererer en franchise-virksomhet med underleverandører, i stedet som et ordinært entreprenørfirma med egne ansatte.

Finnmarkssykehuset HF bruker DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) sine fagsider med nasjonale retningslinjer som verktøy i utarbeidelse av konkurranser.

Risikovurdering

– Hvilke risikovurderinger gjorde dere mtp sosial dumping når dere valgte en tilbyder med lønnskostnader på fem prosent av totalomsetning, mens bedrifter som opererer som ordinære oppdragsgivere har en lønnsandel på 20-30 prosent av omsetningen?

– At en leverandør har få ansatte i forhold til omsetningen er i seg selv ikke diskvalifiserende. At en entreprenør benytter seg av underleverandør eller innleide er ikke uvanlig. At dette skjer på en lovlig måte må vi som byggherre følge opp i byggeprosessen, sier Blix.

Telemarksmodellen

Finnmarkssykehuset var ikke kjent med den såkalte «Telemarksmodellen» før de ble gjort oppmerksom på den i et brev fra MEF.

– Vi ønsker å takke MEF for å introdusere «Telemarksmodellen» for oss. Den er oppe til vurdering hos Finnmarkssykehuset HF nå. Ikke på grunn av den konkrete leverandøren i dette prosjektet, men fordi vi har et ønske om å forbedre oss på området, sier Jan-Egil Blix.

Etter klimaforliket

Brønnparken er en del av et varmepumpeanlegg som følge av Stortingets klimaforlik i 2012.

Der ble det bestemt at fossil oljefyring som grunnlast skal ut av alle statlige bygg innen 2018. Anlegget skal stå ferdig til våren.

Vi har orientert den finske ledelsen i Rototec AS om denne saken, men de har ikke tid til å kommentere saken nå.