Brønnborere raser mot enøyd prisfokus

Sykehus trenger energibrønner. Brønnboringsfirmaet Rototec AS – som baserer seg på innleie i stedet for ansatte – fikk millionkontrakten. Det har fått den øvrige brønnboringsbransjen til å se rødt. – Kunne ikke avvise tilbudet, sier Finnmarkssykehuset HF.

HAMMERFEST: Det skal bores en brønnpark med energibrønner ved Hammerfest sykehus. Oppdraget ble utlyst tidligere i høst på Doffin, akkurat som vanlig.

Tre tilbud

Tre aktører la inn tilbud:

Annonse
  • Sørnorsk Boring AS – kr 6 788 995,-
  • Båsum Boring Trøndelag AS – kr 6 047 827,-
  • Rototec AS – 5 062 875,-
Hammerfest sykehus

Her på Hammerfest sykehus skal det bores fem energibrønner. Eier av gravemaskinen på bildet er ikke berørt i saken. (Foto: Svein G. Jørstad)

Byggherre Finnmarkssykehuset HF har nylig tildelt oppdraget til selskapet bak det laveste budet, Rototec AS.

Det har fått resten av Norges brønnborerbransje til å rase.

Raseriet er hovedsakelig rettet mot regelverket og systemet, ikke mot den brysomme konkurrenten.

Bekymret for seriøsitet

Brønnborerne – representert gjennom avdeling for brønn- og spesialboring i MEF – er dypt bekymret.

De mener at to tilbydere som seriøse arbeidsgivere har blitt utkonkurrert av et firma med minimal bemanning, som baserer sin virksomhet på innleie av folk i stedet for ansatte.

Det er ikke første gang det skjer. Og det skjer på oppdrag hos offentlige byggherrer, der alt har gått helt etter boka. Uten at noen er tilsynelatende interessert i gjøre noe som helst med det.

Finnmarkssykehuset svarer: Kunne ikke avvise det laveste tilbudet

Les også: MEF advarer mot bruk av entreprenør uten egne ansatte
Les også: Telemarksmodellen – regler mot sosial dumping

Klaget til rådgiver

Båsum Boring Trøndelag AS var nest lavest av tre tilbydere. Selskapet klaget på avgjørelsen til byggherrens rådgiver, Rambøll AS.

I klagen påpeker styreleder Trond Båsum at Rototec har vesentlig lavere lønnskostnader enn øvrige aktører i bransjen. Kun 2,7 millioner, av en omsetning på rundt 50 millioner.

– Bransjen generelt, som også må følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstider og sosiale forpliktelser, har en lønnskostnad på 20-30 prosent. Rototec oppgir i beskrivelsen av sin maskinpark at de opererer med tre personer pr boreutstyr. Det vil si 21 personer. Det stemmer dårlig med en lønnskostnad på 2,7 millioner, skriver Båsum til Rambøll.

Sosial dumping

Han peker på at denne formen for forretningsdrift diskuteres vedvarende og bredt i hele anleggsbransjen, gjerne omtalt som sosial dumping.

– Aksepterer Rambøll og fylkeskommunen denne type organisering? Dersom man mener det er legitimt å beregne priser uten arbeidsgiveransvar og standard sosiale kostnader ved å ha ansatte, så må vi eventuelt vurdere å omorganisere oss i samme retning. Det vil være svært leit for vår faste arbeidstokk, skriver Båsum.

– Innleie ikke forbudt

Klagen blir avvist av Rambøll.

– Adgangen til å benytte underentreprenører, innleid arbeidskraft eller enkeltpersonsforetak er regulert i kontraktsbestemmelsene for denne kontrakten. Kontraktsbestemmelsene benyttes mellom partene etter at en avtale faktisk er inngått. Det er for øvrig verdt å legge merke til at verken underentreprenører, innleid arbeidskraft eller enkeltpersonsforetak er forbudt å benytte i denne kontrakten.

Det skriver Per-Ole Dybli i et svar til Båsum Borging Trøndelag AS. Han er fagleder for VVS i Rambøll.

Fullt lovlig

Og her er vi ved sakens kjerne: Det er fullt lovlig og tillatt for byggherren å akseptere det laveste tilbudet.

Uansett hvor kamuflert tilbyderens driftsform måtte være. Om tilbyderen opererer med innleid arbeidskraft i et rent – og i så fall ulovlig – kontraktørforhold, så er det ting som må avdekkes ved tilsyn i etterkant av kontrakten. Det kommer ikke fram før kontrakten signeres.

Her må vi understreke at vi ikke har grunnlag for å si at Rototec AS driver ulovlig. Kun at de opererer sin virksomhet i et franchise-system i stedet for med egne ansatte.

Reagerer på dobbeltmoral

Styret i MEFs avdeling for brønnborere reagerer sterkt på dobbeltmoralen de mener her kommer til syne.

Politikere og topper i alle de store byggherrene – offentlige som private – bedyrer at sosial dumping er et uvesen, og at de har retningslinjer mot det.

– Men så skjer det ting på veien fra målene på toppen ned til der anskaffelsene foregår. Når tilbudene skal vurderes går man på den laveste prisen. Da er de fine ordene borte. Bare prisen står igjen, sier styreleder Hans Vetle Sjørholt i MEF avdeling brønn- og spesialboring.

Brønnboring særlig utsatt

Sjørholt mener brønnboringsmiljøet er spesielt utsatt for skjev konkurranse fra aktører som opererer med innleid arbeidskraft i stedet for ansatte.

I mange konkurranser er det nettopp Rototec AS som går igjen med lave priser.

– Det er et stort ansvar å være arbeidsgiver. Det koster. Vi må konkurrere med de som ikke tar dette ansvaret. Vi må stoppe utstyret etter 40 timer i uka. Men vi konkurrerer med bedrifter som kan kjøre 80 timer, sier Sjørholt.

Trussel mot arbeidsliv

Han mener denne praksisen er en trussel mot hele den norske arbeidslivsmodellen, og er forundret LO passivitet i spørsmålet om innleid arbeidskraft.

Men om de er rasende, så er styret i MEF avdeling for brønn- og spesialboring så langt ifra overrasket.

– Vi begynte å bekymre oss om dette for fem år siden. Vi har vært i dialog med byggherrer og vi har vært på Stortinget. Men lite skjer. ”Vi vil gjerne hindre det, men finner ikke hjemmel for å avvise slike tilbydere”, sies det når vi snakker muntlig med fylker og kommuner. Men ingen vil si noe skriftlig, sukker Hans Vetle Sjørholt.

Roper opp

– Hvorfor velger dere å rope opp om det, i stedet for å bare omstille og konkurrere på de samme vilkårene?

– Vi prøver å være ærlige, redelige og praktisere god moral og etikk. Det er et viktig verktøy i hverdagen. Vi ønsker å være en god arbeidsgiver. Dert er ikke forenlig med å drive med franchise og innleie, sier Sjørholt.

– Hva tenker dere som en løsning? Hva er det dere ønsker å få til?

– At alt må fram i lyset før kontrakt skrives. At entreprenører som leverer tilbud blir pålagt å være åpne om sin arbeidsgiver status. Vi mener det må bli pålagt å dokumentere lønnsutgifter og egne ansatte, sier Trond Båsum.

Båsum Boring Trøndelag AS sier de kommer til å klage saken inn for Klagenemnda for offentlige innkjøp (KOFA).

Rototec AS er orientert om denne saken, men har ikke hatt tid til å kommentere den til nå.