Arbeidstilsynet: – Det skal være bur på ALLE borerigger

Oppdatering: Bjørn Lerstad i Arbeidstilsynet presiserer at nødstopp IKKE er å anse som vern mot mekaniske deler. 

Arbeidstilsynet fjerner tvil og usikkerhet: Borerigg SKAL ha bur eller annet vern. Og det gjelder ikke bare nye rigger.

Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet

Bjørn Lerstad, sjefingeniør i Arbeidstilsynet. (Foto: Privat)

– Nei, det er ikke frivillig. I maskinforskriften står det at det skal være vern mot bevegelige deler. Det har stått i Maskinforskriften helt siden 1995, sier sjefingeniør Bjørn Lerstad i Arbeidstilsynet.

Annonse

Det kommer som svar på en diskusjon som går i bransjen nå, og MEFs etterlysning av et klarere svar.

Han skrev brevet om dette til MEF i fjor høst. Dette brevet har av kilder i bransjen blitt tolket som at det skulle være frivillig om man har bur eller ikke.

Regelverket

Men den tvilen vil Arbeidstilsynet rydde av veien en gang for alle. Regelverket krever vern mot bevegelige deler. Og det er altså ikke frivillig.

Kravet om et slikt vern er ikke nytt. Standardserien EN 16228 angir kravene til vern mot bevegelige deler. Standardserien består av syv standarder, som erstatter EN 791 og EHN 996. Den trådte i kraft i august i fjor.

Mye snakk

– Det har vært mye snakk om dette blant myndigheter i Europa. Her gjelder samme regler i Norge som i resten av EU og EØS-området. Det forbauser meg at de som leverer maskiner sier det skal være noe usikkerhet rundt dette, sier Lerstad.

Maskinforskriften er loven. Det er en funksjonsforskrift som sier at maskiner skal være trygge og sikre. Standarder sier mer i detalj om hvordan ting skal utføres. For borerigger er det altså standardserien EN 16228 som gjelder.

Håndhevet

– Vern mot bevegelige deler har stått i Maskinforskriften helt siden 1995. Det har av en eller annen grunn vært lite håndhevet på borerigger. Hvorfor det er sånn kan jeg ikke svare på. Produsent skal uansett påse at roterende deler er beskyttet med vern.

– Og det kravet gjelder nye rigger i 2015?

– Ja. Og så finnes det systemer for å ettermontere vern på rigger som ikke har det. Lovverket krever at det skal være vern på alle borerigger.

– På alle rigger produsert etter 1995?

– Nei. På alle rigger. Uansett produksjonsår.

– Vil Arbeidstilsynet stille krav om ettermontering på eldre rigger?

– Ja, jeg regner med at hvis vi kommer ut på tilsyn og ser rigger uten vern, så vil vi kreve det. Det er et krav i regelverket, og folk blir skadd, kvestet og endog drept i uhell med boreutstyr.

Generell

– Norske Qmatec henviser i samsvarserklæring på sine rigger til maskindirektivet i stedet for standarden 16228. Der er det mer generelle krav vil vern enn i den spesifikke standarden. Er dette tillatt?

– Ja. Samsvarserklæringen skal uansett henvise til maskindirektivet. Men det er frivillig om man bruker standarden i konstruksjon og produksjon eller ikke. Hvis den ikke brukes, så skal den heller ikke henvises til.

– Men en borerigg produsert i 2015 kan uansett ikke lovlig selges uten vern mot bevegelige deler.

Bjørn Lerstad påpeker for øvrig at standarden 16228 tillater verneanordninger basert på sensorer, lysgardin eller andre ikke-fysiske verneanordninger, bare den stopper driften hvis noen kommer for nær.