Kampen om boreburet

Boreriggprodusentene krangler om burkrav. Atlas Copco, Comacchio og Sandvik leverer alle rigger med vernebur. Mener det er påkrevet i Norge etter ny EU-standard. Nei, det er frivillig, sier norske Qmatec.

Atlas Copco, Comacchio og Sandvik er skjønt enige: Fra siste årsskifte skal alle overjords borerigger ha bur rundt boreinnretningen, som vern mot roterende deler.

Uansett om riggen har hytte eller radiostyring, som gjør at operatøren holder seg langt unna nærmeste roterende del. Det er fastslått og regulert i et EUs maskindirektiv med grunnlag i standarden EN 16228.

Annonse

Tilgang

Det synes ikke norske boreriggbrukere og -kjøpere er særlig stas. De vil helst ha tilgang til både hammer, borstreng og matebjelke mens de jobber.

Per Anders Eriksen, Atlas Copco

SPØRSMÅL: Selgere har måttet svare på mange spørsmål om bur på messa. Per Anders Eriksen i Atlas Copco med T30R, som har fått ny stanghåndtering inn i buret.

– De første reaksjonene er negative, når man ser at utstyret blir vanskeligere tilgjengelig. Men det blir mer positivt når vi forklarer hvorfor. Folk skader seg, og det kan man unngå med bur som beskyttelse, sier salgsingeniør Per Anders Eriksen i Atlas Copco.

Han og kolleger i Sandvik og IRM Norge har hatt atskillige samtaler om verneburene med bergsprengere og andre boreinteresserte på Vei og Anlegg-messen.

Manuell

Det er de minste riggene – med manuell borstanghåndtering – der reaksjonene har vært mest negative. På større rigger med automatisk stangmating fra magasin har ikke operatøren behov for å gjøre noe i nærheten av borstrengen.

Men på de minste riggene må det mates etter manuelt ved boring dypere enn én stang. Da blir det plundrete med et bur som krever verktøy for å åpnes sånn at man kan sette inn neste stang.

Stanghåndtering

Det har Atlas Copco tatt konsekvensen av. Minstemann T30R har nå fått et nytt stanghåndteringssystem med tre ekstra stenger, i tillegg til startstangen. Rod Handling System (RHS) gjør det mulig å bore15 meter uten manuell mating.

Åpning av buret må gjøres med verktøy, og er kun for service. Dermed tillater reglene at samtlige funksjoner kan kjøres når buret først er åpent.

På rigger uten det nye RHS-systemet må det fortsatt mates manuelt. Der vil Atlas Copco tilby en sensor som stopper alle funksjoner når buret åpnes.

Etterlevert

– Det løser problemet med ettermating, som har vært det største ankepunktet mot bur. De som har kjøpt rigger med bur vil få delene til stanghåndteringssystemet etterlevert kostnadsfritt, sier Eriksen.

Regler av denne typen vil ofte være generelt formulerte funksjonskrav, som det er opp til produsenter å finne praktiske og tekniske løsninger på.

Så også her: Reglene stiller ikke uttrykkelig krav om bur, men om vern mot roterende og bevegelige deler.

Praktisk

En maskin som skal være CE-merket må oppfylle dette kravet. Bur har blitt én praktisk måte å møte kravet på.

– Det må være en beskyttelse. Bur er én måte å gjøre det på. Det bør også være mulig å få til med sensorer som oppdager at noen kommer for nært og stopper boringen umiddelbart. Men bur er den praktiske løsningen som har blitt valgt, sier daglig leder Dag Henning Nielsen i IRM Norge AS.

De har blant annet agentur på italienske Comacchio borerigger i Norge.

Uklar

Han mener informasjonen som har kommet ut fra Arbeidstilsynet om dette er uklar. Formuleringer i et brev Arbeidstilsynet sendte ut om saken i høst har blitt tolket som at bur skulle være frivillig på rigger til det norske markedet.

– De har kommet med noe tåkeprat om at det er frivillig. Det høres veldig rart ut. Her må det klargjøres, sier Nielsen.

Han mener uklarhet rundt dette spørsmålet skaper en usikkerhet i markedet, og en konkurransevridning som følge av at noen leverandører selger rigger med bur, mens andre selger uten.

Norske Qmatec selger sine egne rigger uten bur. Mener det er frivillig, men har under utvikling en verneløsning uten fysisk bur. 

– Regelverket ble gjeldende 30. november 2014. Alle maskiner levert etter den datoen skal ha bur, sier Nielsen.

Brev

Einar Østhassel i MEFs avdeling for brønn- og spesialboring kontaktet Arbeidstilsynet i høst for å finne ut om bur på boretårnet er frivillig eller påkrevet.

I midten av september svarte Arbeidstilsynet med et brev. Her står det blant annet at ”Harmoniserte standarder er ikke en del av lovverket og de er frivillig å bruke.”

Men Østhassel og spesialborerne forstår ikke hva Arbeidstilsynet EGENTLIG sier.

Konsekvenser

Andre aktører som driver med borerigger sier det samme. De har lest Arbeidstilsynets brev, men skjønner ikke hva som blir de praktiske konsekvensene av det som står der.

– Vi har prøvd å finne ut av det. Jeg har blant annet snakket med Arbeidstilsynet, uten å bli så mye klokere. Borerigger må ha bur for å bli CE-merket etter siste årsskifte. Fabrikken i Finland produserer rigger i henhold til det. Ikke alle kundene våre ønsker seg bur. Men det er delte meninger om dette. På rigger der stanghåndtering foregår i magasin er det ikke noe problem. Men det blir tungvint på små rigger med manuell stangmating, sier Svein Ove Espeland, salgssjef for boreutstyr i Sandvik Norge AS.

Sikkerhet

– Bur eller ikke. Er det en viktig sak?

– Ja. Sikkerheten til borerne blir bedre med bur. Men hvis de får en hverdag som blir mye vanskeligere, så er det fare for at noen vil demontere buret. Men det jeg ønsker mest av alt er et entydig svar: Er buret noe vi må ha eller ikke?