Krever klart svar fra Arbeidstilsynet

Einar Østhassel i MEFs avdeling for brønn- og spesialboring kontaktet Arbeidstilsynet i høst for å finne ut om bur på boretårnet er frivillig eller påkrevet.

I midten av september svarte Arbeidstilsynet med et brev. Her står det blant annet at ”Harmoniserte standarder er ikke en del av lovverket og de er frivillig å bruke.”

Forskrift

Tilsynet skriver også at borerigger som er i bruk skal oppfylle krav i forskrift om utførelse av arbeid og Maskinforskriften.

Annonse

Forstår du Arbeidstilsynet? Les brevet her. 

Formuleringene har etter Østhassels syn ikke bidratt til klargjøring.

– Brevet har blitt tolket som at bur skal være frivillig. Men det er ingen klare svar i dette. Jeg har lest brevet flere ganger, og skjønner ikke det som står der. Det bygger seg opp en situasjon der Arbeidstilsynet må være mer presise, sier Einar Østhassel.

Nordisk

Den nordiske brønnborerbransjen – Nordisk Brønnborerforeningers Forbund – tok samme diskusjon om pålagt gitterløsning opp til diskusjon sist uke på sin egen boremesse NordDrill i Sverige.

Den svenske brønnborerorganisasjonen GEOTEC har akkurat samme diskusjon, og vet heller ikke om borerigger skal utrustes med eller uten gitter.

– Brønnborerbransjen i MEF selv uttrykker et kontant NEI til at beskyttelsesgitter på borerigger har noe som helst funksjon til fremme for boreriggoperatørens sikkerhet. Da er det bedre med alternative løsninger, for eksempel sensorer som kutter drift. Selv om heller ikke dette etterspørres blant brønnborerne, sier Østhassel.