Taggede innlegg veibygging

Sirkulært materiale i veikroppen

Nye Veier og samarbeidspartnere startet forrige uke en omfattende test av SiGS, et biprodukt fra smelteverk til bygging av ny E39 gjennom Lyngdal.

Hæhre fikk milliardkontrakt i Trøndelag

Hæhre Entreprenør AS skal bygge ferdig nye E6 Ranheim–Sveberg, en kontrakt til ca. 2,2 milliarder kroner. Den nye veien skal være klar for trafikk i løpet av sommeren 2026.

Valdresmodellen – mer veiutbedring for pengene

Resultatene fra pilotprosjektet på E16 Fagernes-Øylo er så gode at den såkalte Valdresmodellen vil bli brukt ved utbedring av lavtrafikkerte tofelts riksveier i hele landet.

Fem entreprenører vil bygge E6 i Sørfold

Fem store entreprenører konkurrerer om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold, Megården-Sommerset. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

Kjærkommen oppgradering av sentral Tromsø-gate

Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS har erstattet en 130 meter lang brokonstruksjon sentralt i Tromsø med en spunt- og betongvegg. Veistrekningen, som ligger helt inntil byens eldste nåværende barneskole, blir igjen trygg å ferdes på, både for myke og harde trafikanter.

Viktig veiprosjekt i Harstad åpner over ett år før tiden

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS fremskynder ferdigstillelsen av det største delprosjektet i Harstadpakken. Prosjektet som egentlig var planlagt åpnet i september 2025, skal nå stå ferdig før skolestart i 2024.

Gjennomslag i Åstunnelen i Trøndelag

På selveste skuddårsdagen ble det gjennomslag i Åstunnelen. Ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, og ordfører i Stjørdal kommune, Eli Arnstad, fyrte av gjennomslagssalven.

Utfordrende tunneldriving på Færøyene

På den sørligste av Færøyene – Suðuroy – bygger Metrostav Norge AS en tunnel mellom de to små bygdene Fámjin og Ørðavík. Da Anleggsmaskinen er på besøk har deler av tunneltaket kollapset.

Signerte milliardkontrakt i Ålesund

Statens vegvesen og NCC Norge AS signerte mandag 8. januar en kontrakt på nær 1,5 milliarder kroner. Prosjektet innebærer bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund, inkl. 2,6 km tunnel, på strekningen E136 Breivika-Lerstad.

Storkontrakt på E8 signert i Tromsø

Bertelsen & Garpestads største kontrakt noensinne ble signert i dag med Statens vegvesen. Kontrakten har en verdi på ca. 2,1 mrd. kroner og involverer et samarbeid med det tsjekkiske selskapet Metrostav.

Lyser ut E39 Mandal-Blørstad

Nye Veier har utlyst konkurranse for bygging av ni km ny E39 videre vestover fra Mandalskrysset, samt nesten fire km med tilførselsvei til Tredal nær Vigeland i Lindesnes. Kontraktsverdien er i overkant av to mrd. kroner (eks. mva.).

Klart for første konkurranse på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier sender ut den første konkurransen på strekningen Ranheim-Værnes i månedsskiftet oktober/november. Den første konkurransen vil omfatte ferdigstillelse av strekningen Ranheim til og med Svebergkrysset – en strekning på ca. 15 km.

Oppstart av tre store veiprosjekter

Regjeringens statsbudsjettforslag gir rom for at Statens vegvesen starter opp tre store tunnelprosjekter, som er viktige for sikkerhet og framkommelighet.

Veinormalene endres

Endringene innebære blant annet at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei.

Kutter CO2-utslipp fra veibygging i myr

I løpet av et halvt år boret entreprenøren 20 000 betongpæler ned i en 450 meter lang og 20 meter dyp myr på Hadeland. Metoden kutter CO2-utslipp med mer enn 30 prosent, sammenlignet med tradisjonell veibygging.

Utbedrer Nord-Norges viktigste fjellovergang

Snart kan man kjøre E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms året rundt, uten frykt for at veien stenges på grunn skredfare eller uvær. Nye Veier og totalentreprenør LNS ligger an til å åpne deler av den nye veien hele ni måneder før tiden.

E6 Ranheim–Værnes: Markedsdialog med befaring, 7. september

Nye Veier inviterer til markedsdialog om det videre arbeidet for utbygging av ny E6 Ranheim–Værnes. Konferansen 7. september retter seg særskilt mot aktuelle tilbydere for en ny konkurranse for utbygging av denne strekningen.