Taggede innlegg Olimb Anlegg

Olimb Anlegg med elektrisk pilotrørsborerigg

Pilotrørsboring er en presis No-Dig-metode i løsmasser, og nå er Olimb Anlegg AS i gang med en elektrisk pilotrørsborerigg på et utslippsfritt prosjekt for Statens vegvesen.