Liten borerigg kan bli stort gjennombrudd

Olimb Anlegg har utviklet en bærbar, elektrisk borerigg som etablerer stikkledninger gravefritt fra hus til hovedledninger. Oppdragsgiveren Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) har stor tro på løsningen.

I desember 2022 signerte Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) og Olimb Anlegg AS en avtale om innovasjonspartnerskap. Avtalen innebar utvikling av en løsning for gravefri tilknytning av stikkledninger til hovedledninger.

Knapt seks måneder senere er prototypen klar for testing i virkelige forhold, skriver Olimb Anlegg i en pressemelding.

Annonse

Fullverdig borerigg i miniformat

Olimb Anlegg har utviklet en helhydraulisk borerigg som er satt sammen av flere bærbare deler. Det gjør at den enkelt kan fraktes, settes sammen og brukes innvendig fra kjellerrom i bygninger. Prototypen er 2,30 meter lang, veier 200 kg ferdig montert, og drives av elektrisitet.

Riggen skal alle egenskapene til en større borerigg, og borer gjennom alle typer materialer og grunnforhold på veien fra hus til hovedledning: betong, tre, stein, løsmasser og stål.

Den er konstruert for å utføre kjerneboring, styrt boring og hammerboring, alt etter situasjon og grunnforhold, i lengder opptil 50 meter.

Sparer bygninger, tid, penger og miljø

Riggen borer seg ut fra kjellerrom til et påkoblingspunkt i kum ute i gata, og trekker deretter inn et nytt vannrør til huset. Alt i løpet av bare noen timer – uten å rive i bygningen, grave i grunnen eller påvirke trafikken.

Ifølge Olimb Anlegg er dette spesielt viktig i bysentrum, hvor gravearbeider ofte medfører stengte gater og store utfordringer for fremkommeligheten.

Olimb Anleggs mini-borerigg kan blant annet bore under vei og trikkeskinner mens trafikken går uforstyrret i bybildet.

– Tradisjonell graving og legging av nye vann- og avløpsrør medfører høye arbeidskostnader, støy og CO2-utslipp. Det å kunne legge nye rør i bakken gravefritt betyr derfor store besparelser i tid, penger og miljø for Oslo kommune, står det i meldingen.

Boreriggen borer seg gjennom alle typer masser, inkl spunt

Mini-boreriggen forserer alle typer materialer og grunnforhold på veien fra hus til hovedledning. Her har den boret cirka en meter gjennom betong, løsmasser og spunt på under en time. (Foto: Olimb Anlegg)

18 millioner til gravefri utvikling

Ifølge Olimb Anlegg finnes det per nå ingen kommersiell løsning for gravefri etablering av stikkledninger.

Oslo kommune VAV har i flere år invitert markedet til å utvikle nye, gravefrie metoder, og satte opprinnelig av totalt 18 millioner kroner til utviklingen av en slik løsning i innovasjonsprosjektet «NoDig Development».

To firmaer deltok i konkurransen om et innovasjonspartnerskap med Oslo VAV, og Olimb Anlegg vant denne.

Tidligere enn forventet

– Tidsperspektivet var 18 måneder fra prosjektoppstart til riggen skal være i drift for VAV. Prototypen var ferdig bygget på under fire måneder, og vi ligger godt foran tidsplanen så langt. Hvis det går som vi håper, kan riggen være i drift i prosjekter for Oslo kommune før det har gått 12 måneder, forteller en optimistisk prosjektleder i Olimb Anlegg, Jørgen Kristensen.

– Prototypen har bestått alle tester inne på verkstedet med glans hittil. Nå blir den testet i ulike utvendige miljøer, før den skal prøves og godkjennes offisielt.

Et gjennombrudd

Det skal snart være ti år har gått siden Oslo kommune VAV først utfordret markedet til å finne nye metoder for gravefri tilknytning av vannledninger. Prosjektet het den gang «NoDig Challenge». Flere leverandører skal ha prøvd seg, men ingen av de tidligere prosjektene kom helt i mål.

Nå øyner Oslo kommune VAV et gjennombrudd.

– I VAV har vi stor tro på at vi i dette prosjektet kommer i mål med en gravefri løsning for etablering av stikkledninger. Det vil gjøre det mulig for oss å ikke bare øke rehabiliteringstakten, men også gjøre det billigere, mer miljøvennlig og med mindre ulemper for byens innbyggere, sier prosjektleder Caroline Hovind Fantoft i VAV.