Olimb Anlegg fusjonerer for videre vekst

Den tradisjonsrike familiebedriften Olimb Anlegg i Råde rigger seg for videre vekst i rørboringsmarkedet.

Fra hovedkontoret i Råde utfører Olimb Anlegg bore- og rørpressingsoppdrag over hele landet. De siste tre årene skal selskapet ha vunnet stadig større oppdrag, og nær triplet omsetningen.

Ifølge selskapet har etterspørselen etter gravefrie rørleggingsmetoder (No-Dig) økt kraftig, og Olimb Anlegg satser stort for å dekke en mye større del av behovet på landsbasis.

Annonse

– Som et viktig steg i den videre veksten, fusjonerer Olimb Anlegg med Vestfold-firmaet Holland Boring AS. Dette skjer formelt i juli 2023. Alle ansatte i Holland Boring blir med over i Olimb Anlegg, som teller 40 ansatte totalt etter fusjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

Gravefri fremtid

Sommeren 2022 tok Olimb Anlegg i bruk Norges første elektriske pilotrørsborerigg. Det skjedde i det utslippsfrie prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, i sentrum av Kristiansand.

Selskapet har også et pågående utviklingsprosjekt med Vann- og avløpsetaten i Oslo. Dette dreier seg om en bærbar borerigg for gravefri etablering av stikkledninger som skal takle alle typer grunnforhold. En elektrisk protorigg skal være utviklet og klar til testing i prosjektet.

Øystein Olimb (57) tok over rollen som operativ daglig leder i 2021 med klare ambisjoner om fortsatt vekst for selskapet og økt kunnskap i markedet om gravefrie rørleggingsmetoder.

– Med No-Dig kan vi føre fram infrastruktur under bakken med minimal graving. Det er uten tvil det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet i rørlegging, og stadig flere ledningseiere innser det. Etterspørselen etter våre gravefrie metoder vil bare øke i fremtiden, og vi skal være der og levere, sier Øystein Olimb.